Indexering en tarieven 2023

4-11-2022


Beste relatie,

Het jaar is nog niet afgelopen, maar wij kunnen nu al wel vaststellen dat het voor iedereen, of je nou werkgever of medewerker bent, een heel spannend jaar is geweest. Covid-19, een overspannen arbeidsmarkt, de situatie in Oekraïne, inflatie…. Ondanks dat alles hebben wij dit jaar heel veel medewerkers kunnen spreken en ondersteunen om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan. Of juist om een ziekmelding te kunnen voorkomen. Ook in 2023 gaan wij daar natuurlijk mee verder. Voor het komende jaar geven wij je hier onderstaand alvast een aantal updates.

Aanpassing tarieven
Hiermee informeren wij je dat wij voor 2023 onze abonnementstarieven volgens de zogenoemde OVA (Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling) – index en op basis van onze Algemene Voorwaarden gaan aanpassen. Voor nu is de verwachting, dat het abonnementstarief voor de arbodienstverlening met 4,74%* per medewerker zal stijgen.

Een beperkte stijging -die maar voor een klein deel de inflatiecijfers weerspiegelt.

Dienstenoverzicht op Capability.nl
Met het door het CBS gerapporteerde cijfer van 17,1% (bron: NOS.nl) en de substantiële stijging van onze loonkosten zijn wij genoodzaakt om onze tarieven voor de separaat te factureren activiteiten te indexeren met 10,9% gebaseerd op de raming Uitvoerprijs goederen en diensten van het CPB.

Het meest actuele overzicht van deze activiteiten is te vinden op ons dienstenoverzicht. Voor specifieke uitleg over het contract en de verrichtingen die daarbij horen, kan je terecht bij onze accountmanagers en relatiebeheerders.

Prevermo: inzetbaar zijn en blijven
Als onderdeel van de Prevermo bieden wij je een volledige oplossing rond preventie, mobiliteit en verzuim. Kijk gerust eens op www.prevermo.nl. Samen met onze vele collega’s leveren wij onze bijdrage aan een betekenisvol leven van mensen.  

Verzekering
Veel van onze relaties beschikken over een verzuimverzekering, aangevuld met onze ondersteuning. Dat biedt gemak en de verzekeraar denkt ook graag met je mee om verzuim te verminderen. Heb je zo’n verzekering, dan kan het voorkomen dat de verzekeraar je namens Capability het abonnementsgeld in rekening brengt. Heb je daar, of ergens anders een vraag over? Neem dan gerust contact op met onze relatiebeheerders. Stuur een mail naar relatiebeheer@capability.nl.

2023 btw methodiek en heffingen

Huidige situatie: Zoals bekend is leveren wij al onze diensten volledig btw-belast. Dit tref je aan op onze facturen alsook in onze offertes en overeenkomsten. Wij leverden deze diensten altijd volledig belast binnen de oude fiscale eenheid vanuit de Galliata Holding.

Nieuwe situatie: Capability is in 2022 als arbodienst onderdeel geworden van Prevermo Groep. Hieronder vallen meerdere arbodiensten. Deze arbodiensten hanteren geen volledige btw-belasting. Omdat we per 2023 deel uitmaken van dezelfde fiscale eenheid (Prevermo Groep) is het noodzakelijk tot één btw-regime te komen. Dit geldt voor zowel losse diensten, diensten op basis van uurtarief en diensten binnen modules en abonnementen. Centraal hierbij staan de werkzaamheden van de (bedrijfs-)arts en de taakgedelegeerde, waar de primaire aanleiding voor een ander btw-regime in zit. Dit nieuwe btw-regime heeft de volgende aanpassingen tot gevolg:

 

-        Losse diensten van (bedrijfs-)arts en taakgedelegeerde gericht op verzuimbegeleiding worden voor 11% vrijgesteld van btw en dus voor 89% met btw belast (21%). Open spreekuren en het opvragen van medische informatie worden volledig vrijgesteld van btw.

-        Spreekuurblokken worden voor 5,5% vrijgesteld van btw en voor 94,5% btw belast (21%).

-        Pakket zelf kent geen inzet van (bedrijfs-)arts of taakgedelegeerde binnen de abonnementskosten en wordt 100% doorbelast. (btw 21%)

-        Pakketten Plus Basis, Plus Extra en Pakket Compleet heeft inzet van (bedrijfs-)arts of taakgedelegeerde binnen de abonnementskosten. Gelet op de werkzaamheden van de (bedrijfs-)arts en taakgedelegeerde wordt een deel van het abonnement vrijgesteld van btw. Hiervoor wordt de volgende verdeling gehanteerd: 3,7% vrijgesteld van btw en 96,3% belast met btw (21%).

 

Wat betekent dit voor jou?

Voor jou betekent dit dat wij per 1 januari 2023 onze nieuwe btw-toepassing zullen hanteren op de door jullie afgenomen diensten. Aangezien wij tot op heden al onze diensten volledig met btw hebben belast, zal dit per saldo een prijsverlaging betekenen voor de door jou ingekochte diensten. Dit omdat onze nieuwe aanpak en toepassing een lagere btw-belasting kent dan voorheen.

In de praktijk zal je geen hinder ondervinden van deze wijzigingen. Alle diensten zoals deze, die worden geleverd vóór 1 januari 2023, zullen volgens de huidige toepassing plaatsvinden. Dit geldt ook voor de reeds gefactureerde modules en abonnementen. Enkel op onze facturen met betrekking tot geleverde diensten vanaf 1 januari 2023 en prolongatienota’s vanaf 1 januari 2023 zult u merken dat wij de nieuwe situatie toepassen.

 

Nieuw: automatische betalingen vanaf 2023!

Wij hebben gemerkt dat voor veel van onze klanten de administratieve last is gestegen. Om hierin te ondersteunen, bieden wij onze relaties de mogelijkheid om gebruik te maken van automatische incasso.  De machtiging voor automatische incasso is op alle momenten opzegbaar en geïncasseerde bedragen kunnen op verzoek worden gestorneerd. Op gebruik van automatische incasso zijn de algemene voorwaarden van Capability BV van toepassing. Wil je hier gebruik van maken? Dan staan onze collega’s van relatiebeheer klaar om je hiermee van dienst te zijn. Stuur hiervoor een mail naar relatiebeheer@capability.nl .

 

Met vriendelijke groet,
Capability

Carla Wassenaar
Algemeen Directeur

*Dit is het meest actuele indexcijfer. Wij passen het abonnementstarief dus aan gebaseerd op het meest actuele indexcijfer voor het komende jaar.Altijd het laatste nieuws van Capability ontvangen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.

Wat voor baas ben jij?