Arbodienstverlening


Uitval van werknemers is niet altijd te voorkomen, ondanks de preventieve instrumenten en vitaliteitsinspanningen. Tegen langdurig verzuim is echter meestal wel iets te doen. Daar ligt de kracht van Capability, als landelijk georganiseerde arbodienst. 

Als arbodienst zet Capability sinds jaar en dag innovatie hoog op de agenda. Vanuit de visie dat verzuim vaak gepaard gaat met de vraag om begrip voor de persoonlijke situatie van de werknemer en dat door luisteren tijdens een goed gesprek met medewerkers dit de enige manier is om versneld tot (deel)herstel te komen, werkt Capability vanuit de volle overtuiging met het taakdelegatie model. De Verzuim- & Relatiemanagers werken onder verantwoordelijkheid van de Bedrijfsartsen en met behulp van innoverende triage- en gesprekstechnieken dagelijks aan de analyse van het individuele verzuim en dragen actief bij aan een snel herstel.

Tegelijkertijd kunnen hierdoor de Verzuim- & Relatiemanagers van Capability zich concentreren op de analyse en diagnostiek van het uitval. Een tijds- en kwaliteitswinst binnen verzuimtrajecten is het directe gevolg.

Samen met een innovatief verzuim, volg- en registratiesysteem, dat 24/7 beschikbaar is via alle mogelijke devices, werken wij real-time samen met alle stakeholders binnen een verzuimtraject. Zodat je medewerkers goed begeleid worden bij hun herstel conform de Wet Verbetering Poortwachter. Jij kunt je daardoor blijven focussen op je onderneming.

Capability is onderdeel van de Prevermo Groep.

We voldoen aan de eisen gesteld in de Kwaliteitsmanagementsysteem norm: ISO 9001:2015 en ISO 27001 en aan de eisen gesteld in de Kwaliteitsmanagementsysteem norm: Certificatieschema Arbodiensten d.d. 9 november 2018 

     

     

Wat voor baas ben jij?