Arbodienstverlening


Uitval van werknemers is niet altijd te voorkomen, hoe zeer daar ook op ingestoken wordt. Tegen langdurig verzuim is echter meestal wel iets te doen. Daar ligt de kracht van Capability, de arbodienst voor ondernemend Nederland.

Als gecertificeerde arbodienst zet Capability sinds jaar en dag innovatie hoog op de agenda. Vanuit de visie dat verzuim vaak een schreeuw om aandacht is en dat een gedegen dialoog met oprechte aandacht voor medewerkers de enige manier is om versneld tot (deel)herstel te komen, werkt zij vanuit volle overtuiging vanuit het taakdelegatie model. De Verzuim- & Relatiemanagers werken onder verantwoordelijkheid van de Bedrijfsartsen en met behulp van innoverende triage technieken dagelijks aan de analyse van het individuele verzuim en dragen actief bij aan een snel herstel.

De innovatiekracht van Capability komt onder meer naar voren via de Vitality app, een unieke en handige tool. Hiermee stelt Capability de medewerker in staat  een gedegen en gevalideerde zelfanalyse uit te voeren op diens verzuim. Daarmee staan medewerkers vanaf dag één aan de wieg van zijn of haar eigen herstel.

Tegelijkertijd kunnen hierdoor de Verzuim- & Relatiemanagers van Capability zich concentreren op de analyse en diagnostiek van het uitval. Een tijds- en kwaliteitswinst binnen verzuimtrajecten is het directe gevolg.

Samen met een state of the art verzuim, volg- en registratiesysteem, dat 24/7 beschikbaar is via alle mogelijke devices, werken wij realtime samen met alle stakeholders binnen een verzuimtraject. Zodat je medewerkers goed begeleid worden bij hun herstel conform de wet Verbetering Poortwachter, en jij je kunt blijven focussen op je onderneming.

 

Wat voor baas ben jij?