Arbodienstverlening


Uitval van werknemers is niet altijd te voorkomen, hoe zeer daar ook op ingestoken wordt. Tegen langdurig verzuim is echter meestal wel iets te doen. Daar ligt de kracht van Capability, de arbodienst voor ondernemend Nederland. 
De innovatiekracht van Capability komt onder meer naar voren via Qragt, het platform dat we ontwikkeld hebben om verzuim vroegtijdig tegen te gaan. 

Als arbodienst zet Capability sinds jaar en dag innovatie hoog op de agenda. Vanuit de visie dat verzuim vaak een schreeuw om aandacht is en dat een gedegen dialoog met oprechte aandacht voor medewerkers de enige manier is om versneld tot (deel)herstel te komen, werkt zij vanuit volle overtuiging vanuit het taakdelegatie model. De Verzuim- & Relatiemanagers werken onder verantwoordelijkheid van de Bedrijfsartsen en met behulp van innoverende triage technieken dagelijks aan de analyse van het individuele verzuim en dragen actief bij aan een snel herstel.

Tegelijkertijd kunnen hierdoor de Verzuim- & Relatiemanagers van Capability zich concentreren op de analyse en diagnostiek van het uitval. Een tijds- en kwaliteitswinst binnen verzuimtrajecten is het directe gevolg.

Samen met een innovatief verzuim, volg- en registratiesysteem, dat 24/7 beschikbaar is via alle mogelijke devices, werken wij real-time samen met alle stakeholders binnen een verzuimtraject. Zodat je medewerkers goed begeleid worden bij hun herstel conform de Wet Verbetering Poortwachter. Jij kunt je daardoor blijven focussen op je onderneming.

Capability is onderdeel van de Prevermo Groep, waar o.a. ook Qragt en Ephecta toe behoren. 

We voldoen aan de eisen gesteld in de Kwaliteitsmanagementsysteem norm: ISO 9001:2015 en aan de eisen gesteld in de Kwaliteitsmanagementsysteem norm: Certificatieschema Arbodiensten d.d. 9 november 2018

     

     

Wat voor baas ben jij?