Mobiliteitsoplossingen

Als een loopbaan vastloopt, zorgt Ephecta voor nieuwe energie. De oorzaken voor het vastlopen van loopbanen zijn uiteenlopend. Soms is dit het gevolg van langdurig verzuim waarbij is vastgesteld dat terugkeer bij de eigen werkgever niet meer mogelijk is. In andere gevallen is het een gevolg van een reorganisatie of het niet meer kunnen voldoen aan de gestelde functie-eisen. 

In alle gevallen is de vraag uiteindelijk hetzelfde. De medewerker moet noodgedwongen op zoek naar een nieuwe uitdaging in zijn of haar loopbaan. Dan komt het specialisme van Ephecta om de hoek kijken. De Werkconsulenten van Ephecta zijn ware professionals in het laten aansluiten van de talenten van werknemers op de vraag op de arbeidsmarkt.

Samen met werknemers worden de competenties nauwgezet onderzocht, rekening houdend met eventuele beperkingen. Uiteindelijk ontstaat een helder en concreet beeld waar de kansen op de arbeidsmarkt liggen en wordt een plan van aanpak gemaakt om deze kansen ook daadwerkelijk te realiseren.

Ephecta voert haar diensten, indien mogelijk, grotendeels bij werknemers thuis uit. Vanuit de wetenschap dat de sociale omgeving van werknemers een belangrijke rol speelt in de (on)mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

De Werkconsulenten van Ephecta worden ondersteund door Arbeidsdeskundigen en Bedrijfsartsen, wat uniek is voor mobiliteitsbedrijven. Dit vertaalt zich in het snel schakelen tussen disciplines en een voortdurende mogelijkheid tot overleg. Geen verlies aan herplaatsingstijd is hiervan het directe resultaat. Ephecta is succesvol en zorgt ervoor dat de transitie van baan naar baan van werknemers enkel winnaars kent.

Terug naar werk -toetsing

 

Een van de diensten die Capability samen met Ephecta aanbiedt is de 'Terug naar werk' toetsing. Er is veel vanuit huis gewerkt in de afgelopen periode. Om ervoor te zorgen dat het werken op de zaak na de zomer weer hervat kan worden, is het belangrijk om een gedegen plan hiervoor te maken. Dat kan makkelijk met behulp van de checklist Terug naar Werk en het gratis format Terug naar Werk-plan, die samen met Ephecta zijn ontwikkeld. Om die te controleren kun je jouw persoonlijke plan  laten toetsen door de arbeidshygiënist van Ephecta. Een goed onderbouwd plan komt ook van pas om straks met jouw medewerkers het gesprek over terugkeer naar werk aan te gaan. Lees er meer over in onze brochure 'Terug naar werk - toetsing'.

 

Capability is onderdeel van de Prevermo Groep, waar o.a. ook Qragt en Ephecta toe behoren.

Wat voor baas ben jij?