Kerndeskundigen

Capability is een gecertificeerde arbodienst . We voldoen aan de eisen gesteld in de Kwaliteitsmanagementsysteem norm: ISO 9001:2015 en aan de eisen gesteld in de Kwaliteitsmanagementsysteem norm: Certificatieschema Arbodiensten d.d. 9 november 2018. Daarom is Capability verplicht te werken met kerndeskundigen.

De kerndeskundige disciplines waarvoor je bij ons terecht kunt zijn: de bedrijfsarts, de arbeidshygiënist, de veiligheidskundige en de arbeids- en organisatiedeskundige (A&O). Onze kerndeskundigen helpen o.a. bij het maken van een Risico-Inventarisatie en –Evaluatie en zijn betrokken bij toetsing en advies.

De bedrijfsarts

De bedrijfsarts speelt een belangrijke rol bij de duurzame inzetbaarheid van werkenden. Een bedrijfsarts is een erkend medisch specialist op het gebied van werk en gezondheid. Alleen een bedrijfsarts kan bepalen of een zieke werknemer (tijdelijk) arbeidsongeschikt is. Een werkgever kan en mag dat niet beoordelen. Het is dan ook belangrijk dat de werkgever de ziekmelding zo snel mogelijk doorgeeft. De bedrijfsarts speelt ook een belangrijke rol bij de re-integratie wanneer een medewerker langdurig ziek is. De bedrijfsarts bepaalt bij ieder contactmoment met werkgever en werknemer of een interventie meerwaarde heeft voor de werkhervatting of het herstel.

Maak kennis met Bedrijfsarts Jan van Vlerken »

De arbeids- en organisatiedeskundige

De arbeids- en organisatiedeskundige adviseert en begeleidt organisaties m.b.t. de inzetbaarheid van medewerkers. Het gaat daarbij de invulling van de taakinhoud, de psychosociale arbeidsomstandigheden (waaronder werkdrukbeleving), de voorwaarden (denk aan arbeidstijden en ontwikkeling) en niet in de laatste plaats de arbeidsverhoudingen. De manier waarop de A&O-er dat doet, is grofweg te onderscheiden in het doen van onderzoek en geven van adviezen m.b.t. de implementatie van verbeteringen. Het gaat om het creëren van een beweging naar het gewenst doel en daarvoor worden interventies als training en individuele- en team coaching ingezet. In veel situaties gaat het dus om ontwikkeling en veranderingen die van invloed zijn op zowel medewerkers als de organisatie en dus ook de bedrijfsresultaten.»

De arbeidshygiënist

De arbeidshygiënist houdt zich bezig met arbeidsrisico’s die op lange termijn gezondheidsschade kunnen veroorzaken (chemisch, fysisch, biologisch, etc.). Een groot deel van zijn werk heeft betrekking tot de RI&E, waaronder het beoordelen en meten van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. De Arbowet schrijft voor dat een werkgever een geldige Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) moet hebben. Grotere bedrijven voeren deze vaak zelf uit, maar moeten hun RI&E wel laten toetsen bij 26 of meer medewerkers in dienst. De Arbowet schrijft voor dat een werkgever een geldige RI&E moet hebben. Grotere bedrijven voeren deze vaak zelf uit, maar moeten hun RI&E wel laten toetsen (bij 26 of meer medewerkers in dienst). Kleinere bedrijven kunnen hiervoor gebruik maken van standaard RI&E’s die voor de branche zijn opgesteld. Echter kan een werkgever er ook voor kiezen een RI&E door een externe partij te laten uitvoeren, zoals door onze Arbeidshygiënist.

Maak kennis met Arbeidshygiënist Peter Kanters »

De veiligheidskundige

De Veiligheidskundige geeft de gehele organisatie inzicht in (on)veilige situaties. Zoals welke (in)directe risico's collega's lopen en welk risico de omgeving loopt bij het uitvoeren van de werkzaamheden binnen uw organisatie. Om de risico’s binnen jouw bedrijf goed in kaart te brengen is hulp van een veiligheidskundige absoluut een meerwaarde. Zeker wanneer er bijvoorbeeld gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen of complexe machineparken. En wanneer een bedrijf VCA is gecertificeerd kan de Veiligheidskundige helpen bij het uitvoeren van jaarlijkse interne audits of bij het opstellen van Taak Risico Analyses. Het dagelijks werk van een veiligheidsdeskundige is daarom heel divers.

Maak kennis met Veiligheidskundige Hans Heuer »

Advies op maat
Wil je weten waarbij een kerndeskundige jou kan ondersteunen?
Neem gerust vrijblijvend contact op via info@capability.nl of bel naar: 088 045 0100

 

Wat voor baas ben jij?