Direct advies
088 045 01 00

Wat voor een
baas ben jij?

Je hebt je eigen tent, toko, onderneming of hoe je het ook noemen wil. Je gaat goed maar wil ook verder, samen met jouw mensen. Maar wat voor baas ben je eigenlijk? Hoe zorg je ervoor dat je team gemotiveerd is, lekker werkt en niet uitvalt door verzuim?Je bent eigen baas
Je hebt een eigen zaak
Het zijn jouw mensen
Je bent je eigen arbodienst


Kijk hoe je werkt
met Capability

Grip krijgen op het ziekteverzuim percentage

"De aanleiding was het ziekteverzuim percentage bij Xelvin waar we grip op wilden krijgen. Een stukje bewustwording en concreet maken welke acties we kunnen inzetten binnen Xelvin om verbetering te realiseren", aldus Van Essen van Xelvin. "De toegevoegde waarde van de training lag met name op de bewustwording wat aanzet tot actie. Het is een inhoudelijk goede training met ruimte voor interactie. Een belangrijk inzicht dat we hebben opgedaan is dat we te makkelijk zijn in het accepteren van ziekmeldingen. Ik beveel de training zeker aan bij anderen. We verwachten in de toekomst vaker van soortgelijke diensten gebruik te maken, voor verdere verdieping", vult Duin van Xelvin aan.

Verzuimbeheersing en -reductie bij Maitre Paul

Het ziekteverzuim binnen Maitre Paul was erg hoog. Per 1 mei 2017 is Capability als Arbodienstverlener binnengehaald. De heren Jan van Vlerken (bedrijfsarts) en Paul Kalfsvel (verzuimcoach) kregen een actieve rol richting de leidinggevenden en verzuimers. Het werd een groot succes. Complimenten!

Het uitgangspunt voor zowel Capability als Maitre Paul is een innovatieve verzuimaanpak die zich richt op preventie, duurzame inzetbaarheid en re-integratie. Dit leidt tot verzuimbeheersing en –reductie.

Het gezamenlijke beleid heeft geleid tot dalende verzuim- en loonkosten, verbeterde productiviteit én toename van het werkplezier. Een echte win-winsituatie voor de werkgever én de werknemer!

Ik heb weer Capability!

Jan zat al maanden thuis. Hij kon niet meer verder. Bij iedere minuut die hij thuis op de bank zat was weer aan de slag gaan bij zijn werkgever verder weg dan ooit. Met de mobiliteitsoplossingen van Capability, een aantal goede testen en persoonlijke gesprekken met een Capability coach maakten we Jan klaar voor zijn volgende stap. In bijna 53% van de gevallen gaat verzuim niet over ziek zijn maar over vastlopen in je werk, je motivatie of je persoonlijke leven. Dan helpt een bedrijfsarts niet, een gedegen aanpak, aandacht en intensieve persoonlijke coaching wel.

Kijk voor onze mobiliteitsoplossingen

Over Capability

Ondernemers richten zich graag op datgene waar ze goed in zijn: ondernemen. Dat begrijpt Capability als geen ander. Vandaar dat wij inmiddels meer dan 8.000 bedrijven begeleiden met het ziekteverzuim van hun medewerkers. Samen krijgen we mensen weer snel op de juiste manier aan het werk. Het is altijd een wisselwerking tussen jou en je mensen. Bedenk zelf wat je morgen gaat doen om verzuim te voorkomen. Capability helpt je met een bedrijfsarts, wet- en regelgeving, een veilige werkplek en alles daar omheen.


Capability trainingen

Training RI&E in één dag

21 februari 2020