Capability en AVG

Het is onmogelijk dat het je ontgaan is, vanaf 25 mei jongstleden is de WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens) vervangen door de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679.

Van alle kanten zijn verwerkersovereenkomsten toegestuurd én is hernieuwd om toestemming gevraagd om mailadressen voor nieuwsbrieven te gebruiken. Één ding is wel duidelijk als je als drukke baas de moeite hebt genomen hetgeen is toegestuurd door te nemen. Er zijn nogal wat verschillen in aanpak rondom de AVG.

Wij zijn van mening dat gegevensbescherming en borging van privacy altijd al belangrijk is geweest en niet pas na 25 mei 2018. Capability is zich bewust van haar precaire rol tussen werkgever en werknemer op deze gebieden en heeft hier altijd al naar gehandeld. Wij blijven dat ook doen, AVG of niet.

Capability heeft een wettelijke taak en daarom zijn wij als gecertificeerde arbodienst zelf gegevensverantwoordelijke. Wij stellen zelf doel van onze gegevens verzameling vast en de middelen waarmee wij onze wettelijke taak uitvoeren. Daarom is er geen Verwerkersovereenkomst noodzakelijk. Voor die taken uit onze dienstverlening die tot de wettelijke taak van werkgevers behoren, bijvoorbeeld het opstellen van een Plan van Aanpak, is wel een Verwerkersovereenkomst noodzakelijk indien wij daarbij ondersteuning bieden. Is dat het geval dan zal de dienstverlening worden uitgevoerd door Ephecta, onze dochteronderneming op het gebied van mobiliteit. Zij zullen u dan een Verwerkersovereenkomst doen toekomen. Heb je nog vragen, stel ze gerust aan ons. Dat kan per telefoon of natuurlijk via het contactformulier op onze site.

U kunt ook uw vragen voorleggen aan onze functionaris gegevensbescherming. Dat kan via de volgende contactgegevens:
functionaris.gegevensbescherming@capability.nl | Hogeweg 3, 5301 LB Zaltbommel | 088 - 0450100. 

Wat voor baas ben jij?