Overzicht trainingen

 Interactieve workshop mentale veerkracht voor leidinggevenden (online)
Voor wie?

Een heel groot deel van het ziekteverzuim heeft geen medische oorzaak. Het betreft psychisch verzuim. Vaak is er sprake van een opeenstapeling van problemen die ervoor zorgen dat de draagkracht niet meer voldoet. Meer dan ooit zien we ook de worsteling bij veel medewerkers als het gaat om de werk-privé balans. Nu we door de Covid-pandemie noodgedwongen ons moeten schikken in (of naar) de maatregelen van de overheid en er veel thuis wordt gewerkt, zorgt dit voor nieuwe uitdagingen. Het gebruikelijke toezicht en contact verloopt anders en als leidinggevende heb je verschillende prioriteiten.

Ervaring leert dat als je uitval wilt voorkomen het van belang is om goed om te gaan met stressoren. Dat geldt voor je medewerkers en net zo goed voor jezelf, want wanneer jij veerkrachtig bent kun je je mensen hier ook beter in begeleiden. Tegelijkertijd zijn veel managers op zoek naar tips om grip op de zaak te houden. In hoeverre weet je bijvoorbeeld welke coping mechanismen jouw medewerkers inzetten en of die effectief zijn? Hoe krijg je er zicht op of zij er goed bij zitten en ben je in staat om te signaleren bij je medewerkers of zij mogelijk in een negatieve spiraal raken?

De workshop Mentale Veerkracht zorgt ervoor dat de signalen herkend en erkend worden. Door dat inzicht te combineren met onze persoonlijke ‘saboteurs’ maar ook meer effectieve coping mechanismen, ben je in staat meer regie te nemen. Dat betekent dat er tijdig (preventieve) maatregelen genomen kunnen worden.  Deze interactieve workshop biedt je een bewust moment waarbij je stil staat bij je eigen gedrag, overtuigingen, belasting en belastbaarheid. Tevens maken we de vertaalslag hoe jij jouw medewerkers effectief kunt beïnvloeden, aansluitend op de actualiteit.

Het herkennen van onze eigen signalen die duiden op overdruk is het startpunt. We zijn vaak goed in staat om de signalen van de ander te benoemen. Wat zorgt er nu voor dat mensen in de stress schieten? Het antwoord helpt ons voor een deel. De manier waarop we omgaan met spanning maakt het beeld volledig. Vervolgens: hoe maak je dit onderwerp bespreekbaar en hoe zorg je voor een gevoel van veiligheid en vertrouwen, als randvoorwaarde hierbij? Tenslotte wordt er gezocht naar wat ons motiveert en energie geeft, want dit heeft een positief effect op je balans.Resultaat
Deze workshop leert jou als leidinggevende hoe je hier zelf, preventief, iets aan kunt doen en daarmee is het een investering die zich altijd terugbetaalt. 

Je ontdek wat de belangrijkste veroorzakers zijn van stress en welke stappen je kunt nemen om stress te voorkomen bij je medewerkers te verminderen/voorkomen. Je krijgt meer inzicht in spanningssignalen, saboteurs en coping mechanismen en daardoor meer regie op de balans tussen belasting en belastbaarheid. Je leert hoe je signalen bespreekbaar maakt en dat leidt tot een betere balans en positieve effecten m.b.t. de inzetbaarheid van medewerkers.
Programma
Interactieve workshop waarbij de verbinding tussen praktijk en theorie wordt gemaakt. De workshop vind online plaats, heeft een open karakter en is gericht op deelnemers vanuit verschillende organisaties om zo van elkaar te leren.

donderdag 28 januari 2021

Training 10:00 - 11:30 uur
Kosten € 59,00

De verwachting is dat op korte- en lange termijn het aantal medewerkers met overspannen- of burn-outklachten sterk zal toenemen. De oorzaak ligt voor een deel in de effecten van Covid-19 (onzekerheid, ontbreken van sociale contacten, angst, disbalans privé en werk). Dit zorgt voor hoge kosten, rendementsverlies en toenemende werkdruk. De interactieve workshop mentale veerkracht voor leidinggevenden geeft handvatten om beter met stressoren om te gaan en uitval te voorkomen.

 | Meer informatie
 Webinar 'Thuis fit aan het werk'
Voor wie?
Dit Webinar is speciaal ontwikkeld voor alle thuiswerkers. Het Webinar heeft een duidelijk preventief karakter en stimuleert mensen om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gezondheid. Dit interactieve Webinar vindt plaats in een groep van maximaal 12 personen, waardoor er voldoende ruimte is om in te gaan op individuele vragen.

Resultaat
Het Webinar wordt verzorgd door een fysiotherapeut (gespecialiseerd in werk gerelateerde klachten) en geeft inzicht in de oorzaak van lichamelijke (werkplek gerelateerde) klachten. De uitleg over de herkomst van de klachten is daarbij essentieel, anders vragen mensen zich af waarom er zaken moeten worden veranderd en waarom men oefeningen moet doen. Wij maken duidelijk waarom medewerkers moeten veranderen, waarom een goede werkhouding, sporten en oefeningen doen raadzaam is. Wil je iemand echt helpen, dan is uitleg geven over de oorzaak van de lichamelijke klachten het allerbelangrijkste.

Programma
De onderwerpen die besproken worden zijn: hoe wordt het thuiswerken ervaren, hoe werkt het lichaam, wanneer en waarom krijg ik pijn, negatieve en positieve stress, hoe richt ik mijn werkplek en werkdag in, wanneer zit ik goed, dagelijkse oefeningen, ontspanning en beweegadviezen. Tussendoor en aan het einde van het Webinar hebben de deelnemers de mogelijkheid om vragen te stellen. Verder ontvangen de medewerkers een toolbox ‘thuis aan het werk’ met praktische tips & tricks.

woensdag 10 februari 2021

Training 10:00 - 11:00 uur
Kosten € 49,00

Dit Webinar is speciaal ontwikkeld voor alle thuiswerkers. Het Webinar heeft een duidelijk preventief karakter en stimuleert mensen om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gezondheid.

 | Meer informatie

Gemiddeld 8,9
verzuimdagen

3.249
ziekmeldingen
per jaar

Arbo specialist
Voor MKB-ers

30% minder
verzuimkosten

67%
herstel

Wat voor baas ben jij?