Overzicht trainingen

Omgaan met Verzuim (basis)
10-5-2022
Voor wie?

Deze training is voor de leidinggevende. Gezond en bovenal prettig kunnen werken is voor velen belangrijk! Het is onze overtuiging dat door de juiste aanpak en vanuit verschillende invalshoeken werkgevers efficiënt en op maat geholpen kunnen worden hun gezondheidsbeleid goed neer te zetten. Wanneer arbeid door welke oorzaak (tijdelijk) niet meer mogelijk is dient alles in het werk te worden gesteld om drempels weg te nemen en gezond weer aan het werk te kunnen gaan.

Dankzij expertise van onze zeer ervaren trainers op het gebied van casemanagement, HR en het coachen en begeleiden van werknemers en leidinggevenden zijn ze in staat om leidinggevenden de juiste handvatten te geven hun om een gezonde werksfeer te realiseren. 
Resultaat
De leidinggevenden worden in getraind om goed voorbereid te zijn op hun taak in de verzuimbegeleiding. Door op de juiste wijze aandacht te geven aan het verzuim kan inzetbaarheid van de zieke werknemer weer snel hersteld worden. Vanuit een feitelijke basis, namelijk de wet- en regelgeving, worden leidinggevenden meegenomen in het correct en zorgvuldig begeleiden van de verzuimende werknemer.

Programma

De inhoud van de training wordt afgestemd op het niveau van de deelnemers. De training zelf kan online of op een nader te bepalen locatie georganiseerd worden. Vanwege het interactieve karakter kunnen er 6 tot maximaal 15 personen deelnemen. 

Gestart wordt met de basis vanuit de Wet Verbetering Poortwachter. Wat is het kader, welke spelregels moeten in acht worden genomen en wat is een resultaatgerichte gesprekstechniek. Daarbij moet gedacht worden aan de stappen in het verzuimproces, de rol van de betrokkenen in het verzuimproces, (casemanager, bedrijfsarts, leidinggevende en werknemer) de rechten en plichten tijdens verzuim en mogelijke escalaties welke kunnen voorkomen wanneer bijvoorbeeld blijkt dat een werknemer binnen het ‘grijze’ of ‘zwarte’ verzuim valt. 

Daarnaast wordt ingegaan op gesprekstechnieken, houding en gedrag en communicatiestijlen tijdens de verzuimbegeleiding. De do’s en don’ts tijdens een gesprek, welke vragen stel je en wat is het kader wet-regelgeving conform AVG. Kortom hoe volg je het gesprek op vanaf de 1e ziekmelding door de werknemer.

Ter afsluiting is er ruimte voor terugkoppeling, vragen en gaan we in op verzuim en preventie in verzuim. De rol van de leidinggevende wordt hierin nog eens extra benadrukt, alsmede kosten van verzuim.

Open inschrijving

Deze training wordt gegeven zodra er voldoende aanmeldingen binnen zijn gekomen en gaat door bij minimaal 6 deelnemers. Zodra dit aantal bereikt is zal contact worden gezocht om een definitieve datum vast te leggen. Mocht een training niet door kunnen gaan dan vervalt de inschrijving en daarmee de kosten voor training.

Kosten € 95,00

Deze training neemt je mee in de Wet en regelgeving voor HR binnen je organisatie en biedt je handvaten om de inzetbaarheid van de zieke werknemer te herstellen.

 | Meer informatie
Omgaan met Verzuim (verdieping)
10-5-2022
Voor wie?
Tijdens deze training worden de leidinggevenden en/of HR functionarissen meegenomen in het correct en zorgvuldig begeleiden van verzuimende medewerkers. Naast wet- en regelgeving komen daarin ook het gedragscomponent bij verzuim en communicatie naar voren. Het uitgangspunt hierbij is steeds het kijken naar mogelijkheden in plaats van beperkingen.

Resultaat
De training stelt deelnemers in staat om het verzuim binnen de organisatie verder terug te dringen

Programma

De inhoud van de training wordt vooraf afgestemd op het niveau en ervaring van de diverse deelnemers. 

Gestart wordt met de basis vanuit de Wet Verbetering Poortwachter. Daarbij moet gedacht worden aan de stappen in het verzuimproces, de rol van de betrokkenen in het verzuimproces en de verantwoordelijkheden bij verzuim. Verder wordt bij de training veel aandacht besteed aan gesprekstechnieken, houding & gedrag en communicatiestijlen bij verzuim. Aan bod komt o.a.

 • Nadere kennismaking met de Wet Verbetering Poortwachter;
 • Herkennen en opvolgen van frequent verzuim;
 • Rollen en verantwoordelijkheden werknemer en werkgever;
 • Dossier en dossieropbouw;
 • Belangrijke aspecten bij dossiervorming (o.a. AVG);
 • Achtergronden van verzuim;
 • Positie van de bedrijfsarts, arbeidsdeskundige en casemanager;
 • Afstemming van beperkingen en mogelijkheden bij verzuim;
 • Houding & gedrag.
 • Belang van relatie en communicatie bij verzuim;
 • Ingaan op praktijkcasuïstiek;
 • Individuele tips voor de deelnemers voor verdere ontwikkeling.

De training kan online of op een nader te bepalen locatie georganiseerd worden. Vanwege het interactieve karakter kunnen er 6 tot maximaal 15 personen deelnemen. 

 

Open inschrijving

Deze training wordt gegeven zodra er voldoende aanmeldingen binnen zijn gekomen en gaat door bij minimaal 6 deelnemers. Zodra dit aantal bereikt is zal contact worden gezocht om een definitieve datum vast te leggen. Mocht een training niet door kunnen gaan dan vervalt de inschrijving en daarmee de kosten voor training.

Kosten € 180,00

Deelnemers worden in 2 dagdelen getraind om goed voorbereid te zijn op hun taak in de verzuimbegeleiding.

 | Meer informatie
Mentale Veerkacht voor Leidinggevenden
5-5-2022
Voor wie?

Stress kan ertoe leiden dat een medewerker afgeleid en minder productief is of - wanneer het hem of haar echt teveel wordt- vlucht in een verzuimmelding. Dit terwijl er geen medische reden voor is en goede coping mechanismen en een goede basis veerkracht ze in staat stellen beter stressoren om te gaan. Deze interactieve training richt zich op managers en leidinggevenden die de signalen van stress willen herkennen en er iets mee willen doen om zo uitval van medewerkers te voorkomen.Resultaat
Ervaring leert dat als je uitval wilt voorkomen het van belang is om goed om te gaan met stressoren. Dat geldt voor je medewerkers en net zo goed voor jezelf, want wanneer jij veerkrachtig bent kun je je mensen hier ook beter in begeleiden.
Tegelijkertijd zijn veel leidinggevenden op zoek naar tips om grip op de zaak te houden. In hoeverre weet je bijvoorbeeld welke coping mechanismen jouw medewerkers inzetten en of die effectief zijn? Hoe krijg je er zicht op of zij er goed bij zitten en ben je in staat om te signaleren bij je medewerkers of zij mogelijk in een negatieve spiraal raken?

De training Mentale Veerkracht zorgt ervoor dat de signalen herkend en erkend worden. Door dat inzicht te combineren met onze persoonlijke ‘saboteurs’ maar ook meer effectieve coping mechanismen, ben je in staat meer regie te nemen. Dat betekent dat er tijdig (preventieve) maatregelen genomen kunnen worden.  Deze training biedt je een bewust moment waarbij je stil staat bij je eigen gedrag, overtuigingen, belasting en belastbaarheid. Tevens maken we de vertaalslag hoe jij jouw medewerkers effectief kunt beïnvloeden, aansluitend op de actualiteit


Programma

Het betreft een interactieve online training (via MS Teams) waarbij de verbinding tussen praktijk en theorie wordt gemaakt. De training heeft een open karakter en is gericht op deelnemers vanuit verschillende organisaties om zo van elkaar te leren. Wat zorgt er nu voor dat mensen in de stress schieten? Het antwoord helpt ons voor een deel. De manier waarop we omgaan met spanning maakt het beeld volledig. Vervolgens: hoe maak je dit onderwerp bespreekbaar en hoe zorg je voor een gevoel van veiligheid en vertrouwen, als randvoorwaarde hierbij? Tenslotte wordt er gezocht naar wat ons motiveert en energie geeft, want dit heeft een positief effect op je balans.

Kort samengevat: 
Je ontdekt wat de belangrijkste veroorzakers zijn van stress en welke stappen je kunt nemen om stress te voorkomen bij je medewerkers te verminderen/voorkomen.
Je krijgt meer inzicht in spanningssignalen, saboteurs en coping mechanismen en daardoor meer regie op de balans tussen belasting en belastbaarheid.
Je leert hoe je signalen bespreekbaar maakt en dat leidt tot een betere balans en positieve effecten m.b.t. de inzetbaarheid van medewerkers.

Na afloop van de training kun je gratis een balanstest doen, krijg je tips en aanbevelingen om je veerkracht te versterken en kunnen we je eventueel voorlichten over interventies die we inzetten bij stress-gerelateerd verzuim.

Meer weten of direct aanmelden?
Je kunt deelnemen op basis van open inschrijving of incompany. Laat even weten dat je belangstelling hebt en neem contact met ons op.

Open inschrijving

Deze training wordt gegeven zodra er voldoende aanmeldingen binnen zijn gekomen en gaat door bij minimaal 8 deelnemers. Zodra dit aantal bereikt is zal contact worden gezocht om een definitieve datum vast te leggen. Mocht een training niet door kunnen gaan dan vervalt de inschrijving en daarmee de kosten voor training.

Kosten € 95,00

Deze training leert leidinggevenden hoe ze positieve invloed uit kunnen oefenen op de veerkracht van hun medewerkers en daarmee verzuim kunnen voorkomen.

 | Meer informatie
Workshop Fit op je Werk (incompany)
3-5-2022
Voor wie?

Aan deze incompany training kunnen 6 personen deelnemen. Ingeplande trainingen zullen gegeven worden volgens de dan geldende Corona-maatregelen betreffende groepen.

Met de workshop ‘Fit op je Werk’  nemen je medewerkers de controle weer over van hun eigen lichaam.  De workshop heeft een duidelijk preventief karakter en stimuleert medewerkers om hun verantwoordelijkheid te nemen op het gebied van fysieke belasting en hun eigen gezondheid. Je medewerkers krijgen...
• Een 2 uur durende workshop;
• Bezoek aan de werkplek, hulp met het instellen van de werkplek, vragen beantwoorden naar aanleiding van de workshop, uitdelen van een werkplekpaspoort;
• Inventarisatie van eventuele knelpunten;
• Schriftelijke terugkoppeling met hierin adviezen en instellingen van de werkplek.   Resultaat

We maken duidelijk waarom de medewerker moet veranderen, waarom sporten en oefeningen doen raadzaam is. Wil je iemand echt helpen, dan is uitleg geven over de oorzaak van de lichamelijke klachten van groot belang.

Direct na de workshop worden de deelnemers op de werkplek bezocht. Tijdens dit bezoek worden de persoonlijke instellingen beoordeeld, volgt er een verbeteradvies en kan dit in een werkplekpaspoort worden vastgelegd. Verder ontvangen de medewerkers een toolbox ‘Instellen van de werkplek’ en oefeningen om tussen de verschillende werkzaamheden uit te voeren. 

Het resultaat: Je krijgt inzicht in de oorzaak van lichamelijke, werkplekgerelateerde klachten. De uitleg over de herkomst van de klachten is daarbij essentieel, zodat mensen begrijpen waarom er zaken moeten worden veranderd en waarom men oefeningen moet doen.Programma
De onderwerpen die besproken worden zijn onder andere:
• Hoe werkt het lichaam?
• Wanneer en waarom krijg je pijn?
• Wat is het verschil tussen negatieve en
positieve stress?
• Hoe richt je je werkplek juist in?
• Wanneer zit of sta je goed?
• Welke dagelijkse oefeningen kun je doen qua beweging en ontspanning?

Open inschrijving

Deze training wordt gegeven zodra er voldoende aanmeldingen binnen zijn gekomen en gaat door bij minimaal 6 deelnemers. Zodra dit aantal bereikt is zal contact worden gezocht om een definitieve datum vast te leggen. Mocht een training niet door kunnen gaan dan vervalt de inschrijving en daarmee de kosten voor training.

Kosten € 995,00

Voel je fit!

 | Meer informatie
Webinar 'Thuis fit aan het werk' (open inschrijving of incompany)
2-5-2022
Voor wie?

Dit Webinar is speciaal ontwikkeld voor alle thuiswerkers. Het heeft een duidelijk preventief karakter en stimuleert mensen om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gezondheid. Dit interactieve Webinar vindt plaats in een groep van minimaal 6 tot maximaal 12 personen, waardoor er voldoende ruimte is om in te gaan op individuele vragen.

Het is ook mogelijk om als bedrijf de webinar incompany af te nemen. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden. Resultaat
Het Webinar wordt verzorgd door een ergonoom (gespecialiseerd in werk gerelateerde klachten) en geeft inzicht in de oorzaak van lichamelijke (werkplek gerelateerde) klachten. De uitleg over de herkomst van de klachten is daarbij essentieel, anders vragen mensen zich af waarom er zaken moeten worden veranderd en waarom men oefeningen moet doen. Wij maken duidelijk waarom medewerkers moeten veranderen, waarom een goede werkhouding, sporten en oefeningen doen raadzaam is. Wil je iemand echt helpen, dan is uitleg geven over de oorzaak van de lichamelijke klachten het allerbelangrijkste.

Programma
De onderwerpen die besproken worden zijn: hoe wordt het thuiswerken ervaren, hoe werkt het lichaam, wanneer en waarom krijg ik pijn, negatieve en positieve stress, hoe richt ik mijn werkplek en werkdag in, wanneer zit ik goed, dagelijkse oefeningen, ontspanning en beweegadviezen. Tussendoor en aan het einde van het Webinar hebben de deelnemers de mogelijkheid om vragen te stellen. Verder ontvangen de medewerkers een toolbox ‘thuis aan het werk’ met praktische tips & tricks.

Open inschrijving

Deze training wordt gegeven zodra er voldoende aanmeldingen binnen zijn gekomen en gaat door bij minimaal 6 deelnemers. Zodra dit aantal bereikt is zal contact worden gezocht om een definitieve datum vast te leggen. Mocht een training niet door kunnen gaan dan vervalt de inschrijving en daarmee de kosten voor training.

Kosten € 99,00

Dit Webinar is speciaal ontwikkeld voor alle thuiswerkers. Het Webinar heeft een duidelijk preventief karakter en stimuleert mensen om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gezondheid.

 | Meer informatie
Training Preventiemedewerker (open inschrijving of incompany)
15-4-2022
Voor wie?

Ieder bedrijf is verplicht om een medewerker preventie taken te laten oppakken. Maar wat houdt de rol van preventiemedewerker precies in? Waar moet een werkgever nu écht aan voldoen? En nog belangrijker; hoe geef je op succesvolle wijze invulling aan deze rol? Welke invloed heeft de nieuwe Arbowet? Hoe krijg je het onderwerp 'veilig en gezond werken' op de agenda's van de directie, het management en de medewerkers? De training Preventiemedewerker geeft antwoord op alle vragen!

 Resultaat

Tijdens onze training Preventiemedewerker krijg je inzicht in de inhoud van de functie zelf, de plaats van de functie in de organisatie, de Arbowet- en regelgeving en herziening (1 juli 2017), de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie en Plan van Aanpak, en de arbeidsgerelateerde risico's. Ook gaan we in op adviesvaardigheden, omgaan met weerstand, motiveren en veranderen. De training Preventiemedewerker wordt gegeven door onze trainers met ruime ervaring op het gebied van (arbo) advies, training en coaching.

Door het volgen van deze training zal je effectiever zijn in je rol van preventiemedewerker. Je bent in staat om de weg eenvoudiger te vinden in het ‘woud van regels’. Je weet hoe je draagvlak kunt creëren en verbetermaatregelen op een juiste manier te implementeren. Programma

De training bestaat uit twee aaneengesloten dagdelen. Aanvankelijk inventariseren we je specifieke leerwensen. Afhankelijk van de behoeften en aanwezige kennis zullen bepaalde onderwerpen diepgaander behandeld worden.
De onderwerpen die zeker aan bod 
komen zijn:

De functie en taken van de preventiemedewerker.
Arbowetgeving (en de rol Inspectie SZW).
Arbeidsgerelateerde risico’s in de organisatie.
De Risico- Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).
Psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld, seksuele intimidatie, discriminatie, werkdruk en pesten).
Advies- en gespreksvaardigheden.

Na het volgen van deze training ben je in staat om mee te werken aan het uitvoeren van de RI&E en het opstellen van een Plan van Aanpak (PvA). Je adviseert de ondernemingsraad of medewerkersvertegenwoordiging en helpt mee bij het uitvoeren of coördineren van maatregelen op het terrein van arbeidsomstandigheden.
Na afloop van de cursus wordt er een certificaat uitgereikt.

Je kunt deelnemen op basis van open inschrijving of incompany. 

Bekijk onze brochure voor meer informatie en vraag naar de mogelijkheden!

 

Open inschrijving

Deze training wordt gegeven zodra er voldoende aanmeldingen binnen zijn gekomen en gaat door bij minimaal 6 deelnemers. Zodra dit aantal bereikt is zal contact worden gezocht om een definitieve datum vast te leggen. Mocht een training niet door kunnen gaan dan vervalt de inschrijving en daarmee de kosten voor training.

Kosten € 495,00

Alles over de rol van de preventiemedewerker en hoe deze in te zetten (open inschrijving)

 | Meer informatie
Proud Woman (open inschrijving of incompany)
1-1-2022
Voor wie?
HealthyWoman maakt impact door vrouwen fitter en sterker te maken vanuit een preventief karakter (mentaal en fysiek) in tijden van grote uitdagingen en (hormonale) veranderingen. Zodat zij met recht trots kunnen zijn op zichzelf! Ze bieden verschillende online ProudWoman trainingen aan. Deze zijn geschikt voor vrouwen die kracht willen halen uit de levensfase van de overgang (ProudWoman) of die gezond oud willen worden (ProudWoman plus, voor de fase hierna). Het is gericht op vrouwen die op zoek zijn naar zingeving, balans en daarnaast grip willen hebben op hormonale veranderingen.

Resultaat
De gezondheid van vrouwen is vaak onderbelicht. Het is een onderwerp dat niet vaak wordt besproken of waar zelfs soms een taboe op rust. Zo worden overgangsklachten bijvoorbeeld vaak verward met burn-out klachten. Daarnaast zijn er andere onderwerpen die een rol kunnen spelen zoals financiële zorgen, hormonale veranderingen, grote sociale druk, gezinszorg en kansen en beperkingen in de arbeidsmarkt. De proud woman trainingen worden online gegeven en stellen vrouwen in staat meer de eigen regie te nemen voor de eigen gezondheid in hun levensfase. Het vergroot het werkplezier en geeft energie!

Programma

Onderwerpen die aan bod komen zijn afhankelijk van de levensfase. 

Proud Woman
De online training ProudWoman is voor vrouwen in de overgang die kennis willen opdoen hierover, grip willen hebben (en houden) op de hormonale veranderingen en betekenis willen geven aan deze impactvolle levensfase

Tijdens de training komen de volgende thema’s aan bod:
• Gezond lichaamsgewicht en -gevoel
• Energietoename
• Balans tussen werk en privé
• Gevoel van controle 
• Acceptatie van de overgang 
• Praktische handvatten voor grip op 
 hormonale veranderingen 
• Zorgtaken als mantelzorg en de zorg 
 voor (klein)kinderen


Prouw Woman plus

De training ProudWomanPlus is voor vrouwen rond de 60 met veel levenswijsheid die gezond ouder willen worden en richting willen geven aan de toekomst (werk en privé) met het oog op hun levensfase.
Tijdens deze online training komen de volgende thema’s aan bod:
• Gezond ouder worden
• Conditie versterken of verhogen
• Werk en privé in een nieuw perspectief
• Naderend pensioen 
• Zorg voor kleinkinderen en mantelzorg
• Uitdagingen werk en privé 


Neem contact op om jezelf of je organisatie aan te melden voor deze inspirerende trainingen, geef daarbij aan aub welke van deze trainingen je voorkeur geniet. We raden een groespsgrootte aan van 6 tot max 12 deelnemers, zodat er ook interactief ervaringen uitgewisseld kunnen worden. 

Open inschrijving

Deze training wordt gegeven zodra er voldoende aanmeldingen binnen zijn gekomen en gaat door bij minimaal 6 deelnemers. Zodra dit aantal bereikt is zal contact worden gezocht om een definitieve datum vast te leggen. Mocht een training niet door kunnen gaan dan vervalt de inschrijving en daarmee de kosten voor training.

Kosten € 95,00

Leer optimaal om te gaan met verschillende levensfasen

 | Meer informatie

Gemiddeld 8,9
verzuimdagen

3.249
ziekmeldingen
per jaar

Arbo specialist
Voor MKB-ers

30% minder
verzuimkosten

67%
herstel

Wat voor baas ben jij?