Overzicht trainingen

Xpertsuite training
21-8-2024
Voor wie?
De Xpert Suite training is bedoeld om je nóg meer uit ons systeem te kunnen laten halen en om op de hoogte te blijven van de mogelijkheden die de Xpert Suite je kan bieden.

Resultaat
Optimaal gebruik kunnen maken van de Xpert Suite.

Programma
De training wordt online via Teams gegeven en duurt maar een uur. Om alles mogelijk te maken vragen we een kleine financiële bijdrage van € 25,- per deelnemer.

woensdag 21 augustus 2024

Training 15:30 - 16:30 uur
Kosten € 25,00

Klik hier hieronder op Meer informatie. Daar kan je gemakkelijk jouw inschrijving doen. Normaal kan je dan ook gelijk via Ideal de training betalen, maar dat is nu niet mogelijk door vanwege een storing bij onze betaalprovider. Na jouw aanmelding ontvang je daarom een factuur. Tijdig voor aanvang sturen wij je de Teams-uitnodiging! Het is ook mogelijk om deze training bij jou in het bedrijf organiseren. Bel ons gerust daarvoor! We bieden deze training aan voor minimaal 6 en maximaal 15 deelnemers

 | Meer informatie
Omgaan met Verzuim Basis
31-8-2024
Voor wie?
Deze training is speciaal ontworpen voor leidinggevenden en werkgevers die graag willen ontdekken hoe ze effectieve verzuimgesprekken kunnen voeren, of ze nu al goed zijn of hun vaardigheden willen verbeteren. Wat zijn de belangrijke do's en don'ts, en hoe zit het precies met de Wet verbetering Poortwachter? In slechts een halve dag ben je klaar om effectief met verzuim om te gaan!

Resultaat
Na het volgen van deze training ben je in staat om op een goede manier gesprekken te voeren met zieke medewerkers, zodat jullie samen snel en doelgericht de inzetbaarheid verbeteren! We nemen je mee door de wet- en regelgeving en laten je zien hoe je op een correcte en zorgvuldige manier verzuimgesprekken kunt voeren.

Programma
Het programma van deze training wordt deels aangepast op basis van jouw kennis en vragen. De training wordt online gegeven.
Tijdens de training bespreken we eerst de wetgeving rond verzuim en de gevolgen daarvan voor jouw organisatie. Wat leidt ertoe dat een medewerker zich ziekmeldt? Hoe kun je ziekmeldingen voorkomen? Wat zijn de kosten van verzuim? Daarna gaan we dieper in op de Wet verbetering Poortwachter en bespreken we wie wat moet doen bij verzuim. Hoe ga je om met het verzuimsysteem? Welke rol nemen jij en je medewerker op zich, en hoe verloopt de communicatie tussen jou, je medewerker, de verzuimmanager en de bedrijfsarts? Wat zijn de verschillende rollen?
We bespreken ook welke onderwerpen tijdens een gesprek aan bod mogen komen. Wat zijn effectieve gesprekstechnieken? Wat zijn de do's en don'ts tijdens een gesprek? Welke houding en gedrag zijn belangrijk? Hoe vaak moet je met jouw medewerker communiceren, en waar moet je op letten met betrekking tot de AVG en wet- en regelgeving? Tot slot: hoe creëer je en behoud je een plezierige en gezonde werksfeer in jouw bedrijf?

zaterdag 31 augustus 2024

Training 10:00 - 12:30 uur
Kosten € 195,00

Klik hier hieronder op Meer informatie. Daar kan je gemakkelijk jouw inschrijving doen. Normaal kan je dan ook gelijk via Ideal de training betalen, maar dat is nu niet mogelijk door vanwege een storing bij onze betaalprovider. Na jouw aanmelding ontvang je daarom een factuur. Tijdig voor aanvang sturen wij je de Teams-uitnodiging! Het is ook mogelijk om deze training bij jou in het bedrijf organiseren. Bel ons gerust daarvoor! We bieden deze training aan voor minimaal 6 en maximaal 15 deelnemers.

 | Meer informatie
English training XpertSuite
3-9-2024
Voor wie?
The Xpert Suite training is intended to help you extract even more from our system and stay informed about the possibilities that Xpert Suite can offer you.

Resultaat
Being able to make optimal use of the Xpert Suite.

Programma
The training is conducted online via Teams and lasts just one hour. To make everything possible, we request a small financial contribution of €25 per participant.

dinsdag 3 september 2024

Training 09:30 - 10:30 uur
Kosten € 25,00

Click here right under the right More information. There, you can easily complete your registration. Normally, you can also pay for the training immediately through iDeal, but that is currently not possible due to a malfunction with our payment provider. After your registration, you will receive an invoice. We will send you the Teams invitation well in advance of the start! It is also possible to organize this training at your company. Feel free to call us for that! We offer this training for a minimum of 6 and a maximum of 15 participants.

 | Meer informatie
Training Preventiemedewerker
10-9-2024
Voor wie?
Ieder bedrijf is verplicht om een medewerker preventie taken te laten oppakken. Maar wat houdt de rol van Preventiemedewerker eigenlijk in? Waar moet een werkgever nu écht aan voldoen? En nog belangrijker: hoe geef je op succesvolle wijze invulling aan deze rol? Welke invloed heeft de Arbowet? Hoe krijg je het onderwerp 'veilig en gezond werken' op de agenda's van de directie, het management en de medewerkers? De training Preventiemedewerker geeft antwoord op deze vragen!

Resultaat
Tijdens onze training Preventiemedewerker krijg je inzicht in de inhoud van de functie zelf, de plaats van de functie in de organisatie, de Arbowet- en regelgeving en herziening daarvan in 2017), de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie en het Plan van Aanpak daarbij, en de arbeidsgerelateerde risico's. Ook gaan we in op adviesvaardigheden, omgaan met weerstand, motiveren en veranderen. De training Preventiemedewerker wordt gegeven door onze trainers met ruime ervaring op het gebied van (arbo) advies, training en coaching.
Door het volgen van deze training zal je effectiever zijn in jouw rol als Preventiemedewerker. Je bent in staat om de weg in het ‘woud van regels’ eenvoudiger te vinden. Je weet hoe je draagvlak kunt creëren en verbetermaatregelen op een juiste manier te implementeren. 


Programma

 

De training bestaat uit een dagdeel. Afhankelijk van de behoeften en aanwezige kennis zullen bepaalde onderwerpen diepgaander behandeld worden.
De onderwerpen die zeker aan bod komen zijn:
•  De functie en taken van de Preventiemedewerker.
•  Arbowetgeving (en de rol van de Inspectie SZW).
•  Arbeidsgerelateerde risico’s in de organisatie.
•  De Risico- Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).
•  Psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld, seksuele intimidatie, discriminatie, werkdruk en pesten).
•  Advies- en gespreksvaardigheden.

Na het volgen van deze training ben je in staat om mee te werken aan het uitvoeren van de RI&E en het opstellen van een Plan van Aanpak (PvA). Je adviseert de ondernemingsraad of medewerkersvertegenwoordiging en helpt mee bij het uitvoeren of coördineren van maatregelen op het terrein van arbeidsomstandigheden.
Na afloop van de training ontvang je een certificaat!

 

dinsdag 10 september 2024

Training 14:00 - 17:00 uur
Kosten € 350,00

Klik hier hieronder op Meer informatie. Daar kan je gemakkelijk jouw inschrijving doen. Normaal kan je dan ook gelijk via Ideal de training betalen, maar dat is nu niet mogelijk door vanwege een storing bij onze betaalprovider. Na jouw aanmelding ontvang je daarom een factuur. Tijdig voor aanvang sturen wij je de Teams-uitnodiging!

 | Meer informatie
Omgaan met Verzuim Basis
10-10-2024
Voor wie?
Deze training is speciaal ontworpen voor leidinggevenden en werkgevers die graag willen ontdekken hoe ze effectieve verzuimgesprekken kunnen voeren, of ze nu al goed zijn of hun vaardigheden willen verbeteren. Wat zijn de belangrijke do's en don'ts, en hoe zit het precies met de Wet verbetering Poortwachter? In slechts een halve dag ben je klaar om effectief met verzuim om te gaan!

Resultaat
Na het volgen van deze training ben je in staat om op een goede manier gesprekken te voeren met zieke medewerkers, zodat jullie samen snel en doelgericht de inzetbaarheid verbeteren! We nemen je mee door de wet- en regelgeving en laten je zien hoe je op een correcte en zorgvuldige manier verzuimgesprekken kunt voeren.

Programma
Het programma van deze training wordt deels aangepast op basis van jouw kennis en vragen. De training wordt online gegeven.
Tijdens de training bespreken we eerst de wetgeving rond verzuim en de gevolgen daarvan voor jouw organisatie. Wat leidt ertoe dat een medewerker zich ziekmeldt? Hoe kun je ziekmeldingen voorkomen? Wat zijn de kosten van verzuim? Daarna gaan we dieper in op de Wet verbetering Poortwachter en bespreken we wie wat moet doen bij verzuim. Hoe ga je om met het verzuimsysteem? Welke rol nemen jij en je medewerker op zich, en hoe verloopt de communicatie tussen jou, je medewerker, de verzuimmanager en de bedrijfsarts? Wat zijn de verschillende rollen?
We bespreken ook welke onderwerpen tijdens een gesprek aan bod mogen komen. Wat zijn effectieve gesprekstechnieken? Wat zijn de do's en don'ts tijdens een gesprek? Welke houding en gedrag zijn belangrijk? Hoe vaak moet je met jouw medewerker communiceren, en waar moet je op letten met betrekking tot de AVG en wet- en regelgeving? Tot slot: hoe creëer je en behoud je een plezierige en gezonde werksfeer in jouw bedrijf?

donderdag 10 oktober 2024

Training 13:00 - 15:30 uur
Kosten € 195,00

Klik hier hieronder op Meer informatie. Daar kan je gemakkelijk jouw inschrijving doen. Normaal kan je dan ook gelijk via Ideal de training betalen, maar dat is nu niet mogelijk door vanwege een storing bij onze betaalprovider. Na jouw aanmelding ontvang je daarom een factuur. Tijdig voor aanvang sturen wij je de Teams-uitnodiging! Het is ook mogelijk om deze training bij jou in het bedrijf organiseren. Bel ons gerust daarvoor! We bieden deze training aan voor minimaal 6 en maximaal 15 deelnemers.

 | Meer informatie
Omgaan met Verzuim Basis
10-10-2024
Voor wie?
Deze training is speciaal ontworpen voor leidinggevenden en werkgevers die graag willen ontdekken hoe ze effectieve verzuimgesprekken kunnen voeren, of ze nu al goed zijn of hun vaardigheden willen verbeteren. Wat zijn de belangrijke do's en don'ts, en hoe zit het precies met de Wet verbetering Poortwachter? In slechts een halve dag ben je klaar om effectief met verzuim om te gaan!


Resultaat
Na het volgen van deze training ben je in staat om op een goede manier gesprekken te voeren met zieke medewerkers, zodat jullie samen snel en doelgericht de inzetbaarheid verbeteren! We nemen je mee door de wet- en regelgeving en laten je zien hoe je op een correcte en zorgvuldige manier verzuimgesprekken kunt voeren.

Programma
Het programma van deze training wordt deels aangepast op basis van jouw kennis en vragen. De training wordt online gegeven.
Tijdens de training bespreken we eerst de wetgeving rond verzuim en de gevolgen daarvan voor jouw organisatie. Wat leidt ertoe dat een medewerker zich ziekmeldt? Hoe kun je ziekmeldingen voorkomen? Wat zijn de kosten van verzuim? Daarna gaan we dieper in op de Wet verbetering Poortwachter en bespreken we wie wat moet doen bij verzuim. Hoe ga je om met het verzuimsysteem? Welke rol nemen jij en je medewerker op zich, en hoe verloopt de communicatie tussen jou, je medewerker, de verzuimmanager en de bedrijfsarts? Wat zijn de verschillende rollen?
We bespreken ook welke onderwerpen tijdens een gesprek aan bod mogen komen. Wat zijn effectieve gesprekstechnieken? Wat zijn de do's en don'ts tijdens een gesprek? Welke houding en gedrag zijn belangrijk? Hoe vaak moet je met jouw medewerker communiceren, en waar moet je op letten met betrekking tot de AVG en wet- en regelgeving? Tot slot: hoe creëer je en behoud je een plezierige en gezonde werksfeer in jouw bedrijf?


donderdag 10 oktober 2024

Training 13:00 - 15:30 uur
Kosten € 195,00

Klik hier hieronder op Meer informatie. Daar kan je gemakkelijk jouw inschrijving doen. Normaal kan je dan ook gelijk via Ideal de training betalen, maar dat is nu niet mogelijk door vanwege een storing bij onze betaalprovider. Na jouw aanmelding ontvang je daarom een factuur. Tijdig voor aanvang sturen wij je de Teams-uitnodiging! Het is ook mogelijk om deze training bij jou in het bedrijf organiseren. Bel ons gerust daarvoor! We bieden deze training aan voor minimaal 6 en maximaal 15 deelnemers.

 | Meer informatie
English workshop absence
23-10-2024
Voor wie?
This training is developed for managers and employers who want to learn how to conduct effective absence interviews. What do's and don’ts should you be aware of, and what about the Gatekeepers Act? In just half a day, you'll be well-prepared to handle absenteeism!

Resultaat
Upon completion of this training, as a manager or employer, you'll be equipped to conduct meaningful conversations with your sick employees. Together, you can quickly and purposefully improve employability! So, from a legal standpoint, you'll be well-versed in conducting correct and careful absence interviews.

Programma
The training program will be customized based on your existing knowledge and questions. The training will be given online via Teams. 

First, we'll delve into the legislation surrounding absenteeism and its implications for your organization. What leads an employee to report sick? What steps can you take to prevent absenteeism? What are the associated costs? We will then extensively cover the Gatekeepers Act and discuss the responsibilities in case of absenteeism. How do you navigate the absenteeism system? What roles do you and your employee play, and how does communication flow between you, your employee, the absence manager, and the company doctor? How are these roles divided?

We will also address the topics that may arise during an interview. What are result-oriented conversation techniques? What are the do's and don'ts during a conversation? What attitude and behavior are crucial? How frequently should you communicate with your employee, and what are the pitfalls related to the AVG/GDPR and legal regulations? Lastly, how do you foster and maintain a pleasant and healthy working atmosphere in your company?!

woensdag 23 oktober 2024

Training 10:30 - 12:30 uur
Kosten € 195,00

Click here right under More information. There, you can easily complete your registration. Normally, you can also pay for the training immediately through iDeal, but that is currently not possible due to a malfunction with our payment provider. After your registration, you will receive an invoice. We will send you the Teams invitation well in advance of the start!

 | Meer informatie
Training Preventiemedewerker
14-11-2024
Voor wie?
Ieder bedrijf is verplicht om een medewerker preventie taken te laten oppakken. Maar wat houdt de rol van Preventiemedewerker eigenlijk in? Waar moet een werkgever nu écht aan voldoen? En nog belangrijker: hoe geef je op succesvolle wijze invulling aan deze rol? Welke invloed heeft de Arbowet? Hoe krijg je het onderwerp 'veilig en gezond werken' op de agenda's van de directie, het management en de medewerkers? De training Preventiemedewerker geeft antwoord op deze vragen!

Resultaat
Tijdens onze training Preventiemedewerker krijg je inzicht in de inhoud van de functie zelf, de plaats van de functie in de organisatie, de Arbowet- en regelgeving en herziening daarvan in 2017), de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie en het Plan van Aanpak daarbij, en de arbeidsgerelateerde risico's. Ook gaan we in op adviesvaardigheden, omgaan met weerstand, motiveren en veranderen. De training Preventiemedewerker wordt gegeven door onze trainers met ruime ervaring op het gebied van (arbo) advies, training en coaching.
Door het volgen van deze training zal je effectiever zijn in jouw rol als Preventiemedewerker. Je bent in staat om de weg in het ‘woud van regels’ eenvoudiger te vinden. Je weet hoe je draagvlak kunt creëren en verbetermaatregelen op een juiste manier te implementeren. 


Programma
De training bestaat uit een dagdeel. Afhankelijk van de behoeften en aanwezige kennis zullen bepaalde onderwerpen diepgaander behandeld worden.
De onderwerpen die zeker aan bod komen zijn:
•  De functie en taken van de Preventiemedewerker.
•  Arbowetgeving (en de rol van de Inspectie SZW).
•  Arbeidsgerelateerde risico’s in de organisatie.
•  De Risico- Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).
•  Psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld, seksuele intimidatie, discriminatie, werkdruk en pesten).
•  Advies- en gespreksvaardigheden.

Na het volgen van deze training ben je in staat om mee te werken aan het uitvoeren van de RI&E en het opstellen van een Plan van Aanpak (PvA). Je adviseert de ondernemingsraad of medewerkersvertegenwoordiging en helpt mee bij het uitvoeren of coördineren van maatregelen op het terrein van arbeidsomstandigheden.
Na afloop van de training ontvang je een certificaat!

donderdag 14 november 2024

Training 14:00 - 17:00 uur
Kosten € 350,00

Klik hier hieronder op Meer informatie. Daar kan je gemakkelijk jouw inschrijving doen. Normaal kan je dan ook gelijk via Ideal de training betalen, maar dat is nu niet mogelijk door vanwege een storing bij onze betaalprovider. Na jouw aanmelding ontvang je daarom een factuur. Tijdig voor aanvang sturen wij je de Teams-uitnodiging!

 | Meer informatie
Xpertsuite training
25-11-2024
Voor wie?
De Xpert Suite training is bedoeld om je nóg meer uit ons systeem te kunnen laten halen en om op de hoogte te blijven van de mogelijkheden die de Xpert Suite je kan bieden.

Resultaat
Optimaal gebruik kunnen maken van de Xpert Suite.

Programma
De training wordt online via Teams gegeven en duurt maar een uur. Om alles mogelijk te maken vragen we een kleine financiële bijdrage van € 25,- per deelnemer.

maandag 25 november 2024

Training 09:30 - 10:30 uur
Kosten € 25,00

Klik hier hieronder op Meer informatie. Daar kan je gemakkelijk jouw inschrijving doen. Normaal kan je dan ook gelijk via Ideal de training betalen, maar dat is nu niet mogelijk door vanwege een storing bij onze betaalprovider. Na jouw aanmelding ontvang je daarom een factuur. Tijdig voor aanvang sturen wij je de Teams-uitnodiging! Het is ook mogelijk om deze training bij jou in het bedrijf organiseren. Bel ons gerust daarvoor! We bieden deze training aan voor minimaal 6 en maximaal 15 deelnemers

 | Meer informatie
Omgaan met Verzuim Basis
12-12-2024
Voor wie?
Deze training is speciaal ontworpen voor leidinggevenden en werkgevers die graag willen ontdekken hoe ze effectieve verzuimgesprekken kunnen voeren, of ze nu al goed zijn of hun vaardigheden willen verbeteren. Wat zijn de belangrijke do's en don'ts, en hoe zit het precies met de Wet verbetering Poortwachter? In slechts een halve dag ben je klaar om effectief met verzuim om te gaan!

Resultaat
Na het volgen van deze training ben je in staat om op een goede manier gesprekken te voeren met zieke medewerkers, zodat jullie samen snel en doelgericht de inzetbaarheid verbeteren! We nemen je mee door de wet- en regelgeving en laten je zien hoe je op een correcte en zorgvuldige manier verzuimgesprekken kunt voeren.

Programma
Het programma van deze training wordt deels aangepast op basis van jouw kennis en vragen. De training wordt online gegeven.
Tijdens de training bespreken we eerst de wetgeving rond verzuim en de gevolgen daarvan voor jouw organisatie. Wat leidt ertoe dat een medewerker zich ziekmeldt? Hoe kun je ziekmeldingen voorkomen? Wat zijn de kosten van verzuim? Daarna gaan we dieper in op de Wet verbetering Poortwachter en bespreken we wie wat moet doen bij verzuim. Hoe ga je om met het verzuimsysteem? Welke rol nemen jij en je medewerker op zich, en hoe verloopt de communicatie tussen jou, je medewerker, de verzuimmanager en de bedrijfsarts? Wat zijn de verschillende rollen?
We bespreken ook welke onderwerpen tijdens een gesprek aan bod mogen komen. Wat zijn effectieve gesprekstechnieken? Wat zijn de do's en don'ts tijdens een gesprek? Welke houding en gedrag zijn belangrijk? Hoe vaak moet je met jouw medewerker communiceren, en waar moet je op letten met betrekking tot de AVG en wet- en regelgeving? Tot slot: hoe creëer je en behoud je een plezierige en gezonde werksfeer in jouw bedrijf?

donderdag 12 december 2024

Training 10:00 - 12:30 uur
Kosten € 195,00

Klik hier hieronder op Meer informatie. Daar kan je gemakkelijk jouw inschrijving doen. Normaal kan je dan ook gelijk via Ideal de training betalen, maar dat is nu niet mogelijk door vanwege een storing bij onze betaalprovider. Na jouw aanmelding ontvang je daarom een factuur. Tijdig voor aanvang sturen wij je de Teams-uitnodiging! Het is ook mogelijk om deze training bij jou in het bedrijf organiseren. Bel ons gerust daarvoor! We bieden deze training aan voor minimaal 6 en maximaal 15 deelnemers.

 | Meer informatie

Gemiddeld 8,9
verzuimdagen

3.249
ziekmeldingen
per jaar

Arbo specialist
Voor MKB-ers

30% minder
verzuimkosten

67%
herstel

Wat voor baas ben jij?