Overzicht trainingen

Omgaan met Verzuim Basis
12-9-2023
Voor wie?

Deze training is bedoeld voor leidinggevenden en werkgevers die graag eens willen weten hoe je een goed of nog beter verzuimgesprek kan voeren. Met welke do’s en don’t heb je te maken en hoe zit dat met de Wet verbetering Poortwachter? In een halve dag ben je goed op verzuim voorbereid!
Resultaat

 

Als je deze training hebt gevolgd, ben je als leidinggevende of werkgever in staat om de goede gesprekken met jouw zieke medewerker te voeren, zodat jullie samen snel en doelgericht de inzetbaarheid hebben verbeterd! Dus: vanuit de wet- en regelgeving wordt je meegenomen in het correct en zorgvuldig

 Programma

Het programma van deze training wordt voor een deel afgestemd op de kennis en vragen die je hebt. Wij kunnen de training online geven, maar ook bij jou in het bedrijf. Als je dat wil, bel dan gerust! Wij geven de training aan minimaal 6 en maximaal 15 deelnemers.

Eerst gaan wij in op de wetgeving rond verzuim en op de gevolgen daarvan voor jouw organisatie. Wat maakt het, dat een medewerker zich ziekmeldt? Wat kan je doen om een ziekmelding te voorkomen? Wat kost dat eigenlijk?  We gaan het dan uitgebreid hebben over de Wet verbetering Poortwachter aan de orde en natuurlijk ook wie wat moet doen bij verzuim. Hoe ga je om met het verzuimsysteem? Welke rol pakken jij en je medewerker en hoe verloopt de communicatie tussen jezelf, jouw medewerker, de verzuimmanager en bedrijfsarts. Hoe zijn die rollen verdeeld?

We gaan het ook hebben over welke onderwerpen tijdens een gesprek aan bod mogen komen. Wat zijn resultaatgerichte gesprekstechnieken, wat zijn de do’s en dont’s tijdens een gesprek? Welke houding en gedrag is daarbij belangrijk? Hoe vaak moet je met jouw medewerker bellen en wat zijn de valkuilen rond de AVG en de wet- en regelgeving? En tot slot: wat doe je om een plezierige en gezonde werksfeer in jouw bedrijf te krijgen en te houden?


dinsdag 10 oktober 2023

Training 13:00 - 16:30 uur
Kosten € 195,00

WvP, versnellen van re-integratie, do’s en dont’s

 | Meer informatie
Omgaan met Verzuim Basis
12-9-2023
Voor wie?

Deze training is bedoeld voor leidinggevenden en werkgevers die graag eens willen weten hoe je een goed of nog beter verzuimgesprek kan voeren. Met welke do’s en don’t heb je te maken en hoe zit dat met de Wet verbetering Poortwachter? In een halve dag ben je goed op verzuim voorbereid!Resultaat

Als je deze training hebt gevolgd, ben je als leidinggevende of werkgever in staat om de goede gesprekken met jouw zieke medewerker te voeren, zodat jullie samen snel en doelgericht de inzetbaarheid hebben verbeterd! Dus: vanuit de wet- en regelgeving wordt je meegenomen in het correct en zorgvuldigProgramma

Het programma van deze training wordt voor een deel afgestemd op de kennis en vragen die je hebt. Wij kunnen de training online geven, maar ook bij jou in het bedrijf. Als je dat wil, bel dan gerust! Wij geven de training aan minimaal 6 en maximaal 15 deelnemers.

Eerst gaan wij in op de wetgeving rond verzuim en op de gevolgen daarvan voor jouw organisatie. Wat maakt het, dat een medewerker zich ziekmeldt? Wat kan je doen om een ziekmelding te voorkomen? Wat kost dat eigenlijk?  We gaan het dan uitgebreid hebben over de Wet verbetering Poortwachter aan de orde en natuurlijk ook wie wat moet doen bij verzuim. Hoe ga je om met het verzuimsysteem? Welke rol pakken jij en je medewerker en hoe verloopt de communicatie tussen jezelf, jouw medewerker, de verzuimmanager en bedrijfsarts. Hoe zijn die rollen verdeeld?

We gaan het ook hebben over welke onderwerpen tijdens een gesprek aan bod mogen komen. Wat zijn resultaatgerichte gesprekstechnieken, wat zijn de do’s en dont’s tijdens een gesprek? Welke houding en gedrag is daarbij belangrijk? Hoe vaak moet je met jouw medewerker bellen en wat zijn de valkuilen rond de AVG en de wet- en regelgeving? En tot slot: wat doe je om een plezierige en gezonde werksfeer in jouw bedrijf te krijgen en te houden?

 

donderdag 9 november 2023

Training 10:00 - 12:30 uur
Kosten € 195,00

WvP, versnellen van re-integratie, do’s en dont’s

 | Meer informatie
Xpertsuite training
27-7-2023
Voor wie?

De trainingen en sessies zijn bedoeld om jou nóg meer uit ons systeem te kunnen laten halen en om op de hoogte te blijven van de mogelijkheden van het systeem.Resultaat
Optimaal gebruik maken van Xpertsuite

Programma

Hoe wat en waar? Voorheen waren de trainingen altijd fysiek. Maar vanaf nu is de kennissessie digitaal te volgen via teams. Op 21 september en op 2 november.

Om alles mogelijk te maken vragen we een kleine financiële bijdrage van € 25,- per deelnemer. Wil je graag een sessie organiseren voor de eigen organisatie laat het ons weten!

We ontwikkelen ook regelmatig trainingen op basis van de behoeftes van onze klanten. Dus wil je graag meer weten en kennis opdoen maar staat jouw training er niet bij? Neem vooral contact op met relatiebeheer zij informeren je over de mogelijkheden!

donderdag 2 november 2023

Training 15:30 - 16:30 uur
Kosten € 25,00

Om de Xpert Suite optimaal te leren kennen, geven we dit najaar een aantal kennismakings sessies. Met onze interactieve training leer je bijvoorbeeld alle ins- en outs- van het systeem en met kennissessies kom je erachter hoe je meer inzicht krijgt in je verzuim- en preventiecijfers.

 | Meer informatie
Training Preventiemedewerker
25-4-2023
Voor wie?

Ieder bedrijf is verplicht om een medewerker preventie taken te laten oppakken. Maar wat houdt de rol van preventiemedewerker precies in? Waar moet een werkgever nu écht aan voldoen? En nog belangrijker; hoe geef je op succesvolle wijze invulling aan deze rol? Welke invloed heeft de nieuwe Arbowet? Hoe krijg je het onderwerp 'veilig en gezond werken' op de agenda's van de directie, het management en de medewerkers? De training Preventiemedewerker geeft antwoord op alle vragen!

 Resultaat

Tijdens onze training Preventiemedewerker krijg je inzicht in de inhoud van de functie zelf, de plaats van de functie in de organisatie, de Arbowet- en regelgeving en herziening (1 juli 2017), de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie en Plan van Aanpak, en de arbeidsgerelateerde risico's. Ook gaan we in op adviesvaardigheden, omgaan met weerstand, motiveren en veranderen. De training Preventiemedewerker wordt gegeven door onze trainers met ruime ervaring op het gebied van (arbo) advies, training en coaching.

Door het volgen van deze training zal je effectiever zijn in je rol van preventiemedewerker. Je bent in staat om de weg eenvoudiger te vinden in het ‘woud van regels’. Je weet hoe je draagvlak kunt creëren en verbetermaatregelen op een juiste manier te implementeren. Programma

De training bestaat uit twee aaneengesloten dagdelen. Aanvankelijk inventariseren we je specifieke leerwensen. Afhankelijk van de behoeften en aanwezige kennis zullen bepaalde onderwerpen diepgaander behandeld worden.
De onderwerpen die zeker aan bod 
komen zijn:

  De functie en taken van de preventiemedewerker.
  Arbowetgeving (en de rol Inspectie SZW).
  Arbeidsgerelateerde risico’s in de organisatie.
  De Risico- Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).
  Psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld, seksuele intimidatie, discriminatie, werkdruk en pesten).
  Advies- en gespreksvaardigheden.

Na het volgen van deze training ben je in staat om mee te werken aan het uitvoeren van de RI&E en het opstellen van een Plan van Aanpak (PvA). Je adviseert de ondernemingsraad of medewerkersvertegenwoordiging en helpt mee bij het uitvoeren of coördineren van maatregelen op het terrein van arbeidsomstandigheden.
Na afloop van de cursus wordt er een certificaat uitgereikt.

donderdag 5 oktober 2023

Training 14:00 - 17:00 uur
Kosten € 350,00

Alles over de rol van de preventiemedewerker en hoe deze in te zetten

 | Meer informatie

Gemiddeld 8,9
verzuimdagen

3.249
ziekmeldingen
per jaar

Arbo specialist
Voor MKB-ers

30% minder
verzuimkosten

67%
herstel

Wat voor baas ben jij?