Hoe kies ik een arbodienst die bij mij past?

8-1-2021

Elke werkgever is volgens de Arbowet verplicht om een contract af te sluiten bij een arbodienst. Maar hoe kies je de juiste partij die past bij de behoeften van jouw organisatie?  


Hoe kies ik een arbodienst?  
Iedereen die mensen in dienst heeft is verplicht om een contract of abonnement bij een arbodienstverlener af te sluiten. Volgens de Arbowet is het daarbij de minimale vereiste om een "Basiscontract” af te sluiten. Maar hoe kies je nu een arbodienst en contract/ abonnementsvorm die het beste bij jouw organisatie en behoeften past? In dit artikel leggen we uit welke afwegingen hierbij gemaakt kunnen worden.     

Waarom is de aansluiting op een arbodienst zo belangrijk? 
Zodra een medewerker langdurig verzuimt, komt er een flinke kostenpost op het bord van de werkgever. Want aan de ene kant moet je misschien wel vervanging regelen en krijg je te maken met productieverlies, en aan de andere kant ben je als werkgever ook verantwoordelijk om twee jaar het loon en soms zelfs tot 10 jaar deels of volledig de WGA-lasten te dragen (afhankelijk van de grootte van je organisatie). Maar verzuim is ook nog eens een complex onderwerp geworden. En je bent als werkgever bovendien zeer beperkt in wat je een medewerker mag vragen en daarover mag vastleggen.  

Een goede arbodienstverlening biedt jouw medewerkers die kort of langer verzuimen de juiste begeleiding om zo snel mogelijk weer tot een duurzame werkhervatting te komen. In de praktijk draagt een arbodienst daarnaast ook bij aan het verlagen van het verzuimpercentage van je organisatie door in te zetten op het voorkomen van uitval en een snelle re-integratie in het bedrijf.  

Het basiscontract 
Als werkgever ben je verplicht om een verzuimbeleid te voeren. Om dat concreet te maken is het verplicht om ten minste een basiscontract met een arbodienst af te sluiten. Deze overeenkomst stelt de arbodienst in staat om zijn werkzaamheden op een professionele manier te verzorgen conform de Wet verbetering Poortwachter. Je arbodienst ondersteunt een werkgever bij vier kerntaken:  

* Verzuimbegeleiding bij ziekte en preventie van verzuim 
* Uitvoeren en opstellen van een Risico-inventarisatie & Evaluatie (RI&E) 
* Arbeidsgezondheidskundige onderzoeken (PMO) 
* Aanstellingskeuringen (enkel van toepassing bij functies met bijzondere eisen).  

In het basiscontract worden de rechten en plichten van de werkgever, zijn medewerkers en de arbodienst vastgelegd. Er staat omschreven bij welke taken de werkgever zich laat ondersteunen door de arbodienst. Deze overeenkomst dient goedgekeurd te worden door de OR (indien je organisatie hierover beschikt).   

Met het basiscontract voldoe je als werkgever aan alle wettelijke verplichtingen en schakel je de arbodienst in zodra je deze nodig hebt. Zodra een medewerker gaat verzuimen en het nodig kan zijn om een specialist in te zetten, worden diens werkzaamheden op basis van nacalculatie gefactureerd (ook wel genoemd: op basis van “verrichtingen”). Op het eerste gezicht lijkt deze manier van werken voor veel werkgevers interessant. Maar terwijl de basiskosten dan laag zijn, kunnen de totale kosten bij lang of complex verzuim oplopen. De arbodienst factureert namelijk iedere activiteit.  

Jouw keuze bij Capability: 
Met het verrichtingen pakket van Capability (Capability Zelf) betaal je een relatief laag bedrag voor het basisabonnement Je kunt er dus op rekenen dat alle stappen gezet worden die nodig zijn volgens de Wet verbetering Poortwachter (daar geven we garantie op). Bovendien hebben je medewerkers en jij altijd de zekerheid van een optimale hulp bij verzuim. Je hoeft je wat dat betreft niet af te vragen of je onnodige risico’s loopt. En we brengen ook geen losse bedragen in rekening voor het gebruik van ons verzuimsysteem. Dat zit gewoon inbegrepen in ons basis abonnement. En zodra een specialist, zoals een verzuimmanager of bedrijfsarts, voor je aan de slag gaat worden de activiteiten op basis van nacalculatie gefactureerd.  

Uitgebreider abonnement
De meerkosten bij verzuim kun je via een meer uitgebreid abonnement bij een arbodienst enigszins beperken. Op dit moment zijn de risico’s die gepaard gaan met Covid-19 en de varianten daarop onvoorspelbaar. Verzuim kan snel uit de hand lopen en om zich heen slaan. Het kan ook langer duren en de rekening komt nooit gelegen. 

Met een uitgebreider abonnement word je als werkgever zorg, zekerheid en service geboden. Dat is handig want bij verzuim komt veel kijken, er zijn namelijk verplichte schakels in het ziekteproces en in de wet- en regelgeving. De vaste verzuimmanager is jouw aanspreekpunt en de bedrijfsarts wordt ingezet zodra dat nodig is.

Naast de ondersteuning van de verzuimmanager en bedrijfsarts wordt er ook aanvullende externe dienstverlening geboden (niet inbegrepen in de abonnementsprijs). Denk aan de inzet van een arbeidsdeskundige, een coach of een psycholoog. Daarnaast worden er ook periodieke werkplek- en gezondheidsonderzoeken ingezet.  

De arbodienst neemt, in volledige afstemming met jou als werkgever, de regie in de volledige verzuimbegeleiding en het neerzetten van een sterk verzuimbeleid. De focus ligt op het terugdringen van het verzuimpercentage en het werken naar een duurzame werkhervatting van je medewerkers.  

Als gecertificeerde arbodienst biedt Capability het uitgebreidere abonnement Capability Compleet aan. Je wordt volledig ontzorgd en je bent gegarandeerd van de beste verzuimbegeleiding. We streven naar een duurzame werkhervatting, waarbij we zoeken naar een oplossing die goed is voor zowel werkgever als werknemer. Kortom: je kunt daarbij rekenen op een complete verzuimbegeleiding, zodat jij je weer kan richten op je bedrijfsvoering. 

Kies een arbodienst die aansluit bij je wensen 

Welke arbodienst je het beste kunt kiezen ligt voornamelijk aan welke wensen je hebt en hoe je het verzuimbeleid voor jouw bedrijf wil voeren. Zodra je enkel het basiscontract afsluit voldoe je wel aan de wettelijke verplichtingen, maar zet je nauwelijks in op een preventief verzuimbeleid en verhoog je de drempel om naar de arbodienst te bellen. Je ontvangt dan immers bij elke actie die de arbodienst uitvoert tenslotte een aanvullende factuur. Wat dat betreft neem je een hoop risico weg als je voor een uitgebreider abonnement kiest. Er wordt structureel gewerkt aan het beperken van verzuim en als het zich dan toch voordoet zijn veel kosten inbegrepen in de abonnementsprijs. En ga maar eens na: elke medewerker meldt zich gedurende het jaar minstens een keer ziek, als het niet al vaker is.  

Naast het correct volgen van de Wet verbetering Poortwachter en de financiële afweging is er nog het inhoudelijke vraagstuk. De manier waarop je met je arbodienst samenwerkt speelt mee, daarom is het ook van belang na te gaan bij arbodiensten wat hun visie is op zaken als innovatie, duurzame inzetbaarheid, preventie, werkgeluk, bedrijfsrendement en verantwoord ondernemen. Zo kun je een goede financiële én inhoudelijke afweging maken. 

Het loont om je wensen duidelijk in kaart te brengen en om zelf na te denken wat jij je medewerkers en organisatie toewenst. Daarmee kun je een voorselectie maken met wie je in gesprek wilt maken en goed onderbouwd een keuze maken voor de arbodienst die hiermee de perfecte match is.  

Wil je meer informatie, neem dan contact op met onze accountmanagers voor vrijblijvend advies.  Altijd het laatste nieuws van Capability ontvangen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.

Wat voor baas ben jij?