Hoe kijkt het UWV naar re-integratieverplichtingen tijdens de corona-crisis

19-4-2021

Er zijn Corona-maatregelen van kracht die mogelijk invloed hebben op het re-integratieproces van verzuimende medewerkers. Hoe gaat het UWV hiermee om?


De re-integratie kan vertraging oplopen of tijdelijk stil hebben gelegen tijdens de pandemie. Denk aan een noodgedwongen sluiting van het bedrijf of bedrijfsonderdeel. Hier lees je hoe je hier als werkgever mee om kunt gaan en welke punten wel en niet als verzachtende omstandigheden gelden.

Een succesvolle WIA-aanvraag
In een verzuimtraject is twee jaar verzuim een belangrijk ijkpunt. Het volledige verzuimdossier dient namelijk bij het UWV aangeleverd te worden voor de WIA-aanvraag. Wanneer blijkt dat er onvoldoende inspanningen zijn verricht vanuit de werkgever of werknemer, dan volgt er mogelijk een loonsanctie voor de werkgever. Daarbij is het zaak om juist tijdens de corona-crisis goed te letten op het naleven van deze inspanningen.

Het UWV heeft een Addendum opgesteld waarin zij uitleggen hoe bij de beoordeling van de re-integratieverplichtingen rekening gehouden wordt met de corona-crisis. Het UWV zal tijdens de beoordeling altijd onderzoeken of er verzachtende omstandigheden van toepassing zijn.

Voorbeelden van verzachtende omstandigheden:
1. Wanneer een re-integrerende kantinemedewerker zijn of haar werk niet kan uitvoeren omdat de kantine van het bedrijf gesloten is.
2. Zodra een schoonmaker, welke in een 2e spoor re-integratietraject zit, zijn of haar aangepaste werk bij een externe re-integratiewerkplek niet meer kan uitvoeren middels een bedrijfssluiting van de nieuwe werkgever. 
3. Een re-integrerende podiumbouwer kan fysiek geen passend werk uitvoeren, door werkvermindering bij zijn werkgever in de evenementenbranche. De werkgever kan bijvoorbeeld ook onvoldoende ondersteuning bieden in deze aangepaste werkzaamheden vanwege gedwongen ontslagen. 

Voorbeelden van niet-verzachtende omstandigheden:
1. In aanvang gaat het UWV er vanuit dat het 1e spoor re-integratietraject uitgevoerd kan worden.
2. Het 2e spoor re-integratietraject zou zoveel mogelijk uitgevoerd moeten worden.
3. Zodra een werkgever niet meer aan de betalingsverplichting dreigt te kunnen voldoen, wil dit niet zeggen dat daarmee de loondoorbetalingsverplichting kom te vervallen. De voorgestelde inspanningen dienen door de werkgever uitgevoerd te worden.

Ondernemend in arbodienstverlening
Capability heeft haar arbodienstverlening dusdanig ingericht dat deze, ondanks Covid, ongehinderd door kan gaan. Zo ook onze e-consulten en verzuimbegeleiding op afstand. Ook bij een verplichte thuis quarantaine kunnen medewerkers hierdoor bijvoorbeeld op consult bij de bedrijfsarts. We vertellen je graag meer over de re-integratie activiteiten die we in samenwerking met onze zusterorganisatie Ephecta op een verantwoorde manier geborgd hebben. Neem contact op voor meer informatie. 

Meer informatie over Poortwachter in Coronatijd? Raadpleeg deze informatie van het UWV.Altijd het laatste nieuws van Capability ontvangen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.

Wat voor baas ben jij?