Van griep naar langdurig verzuim

28-1-2021

Zodra een medewerker zich ziekmeldt met een griepje start er automatisch een verzuimproces. 


Een ziekmelding is vervelend, er ontstaat namelijk direct productieverlies voor het bedrijf. In de praktijk komt het vaak voor dat het griepje verandert in langdurig verzuim. Griep verdwijnt naar de achtergrond en andere factoren blijken het verzuim te veroorzaken. Als werkgever of HR-professional krijg je op dat moment flink wat voor je kiezen. Hoe ga je hier op de juiste manier mee om? Welke rol speelt een arbodienst dan in dit verhaal?

In dit artikel vertellen we wat de juiste aanpak is om als bedrijf met langdurig verzuim om te gaan.

Onrecht en onmacht
Als er verzuim optreedt kan dat voor de werkgever vaak een gevoel van onrecht en onmacht opleveren. Een ondernemer, die zeven dagen in de week met zijn bedrijf bezig is, kan zelf lastig de voorstelling maken dat hij thuis blijft vanwege een griepje. Daarbij is er in Nederland, middels de Wet Verbetering Poortwachter, een grote rechtsbescherming voor medewerkers. De dialoog, die noodzakelijk is om te zorgen dat mensen snel herstellen en op een verantwoorde manier terugkomen op hun werkplek is, in de praktijk beperkt. 

Een werkgever of HR-professional kan zich het gevoel bekruipen dat een medewerker het verzuim in vlucht. Verzuim is dan ook vaak een schreeuw om aandacht. In 70% van de verzuimgevallen speelt er veel meer dan de griep alleen en liggen er niet-medische oorzaken aan ten grondslag. 

Afstand tussen de ondernemer en medewerker
In de regel heeft een ondernemer energie en bevlogenheid in overvloed wanneer het aankomt op zijn bedrijf. Naarmate het bedrijf groter wordt en de bevlogenheid en autonomie onder medewerkers afneemt, groeit de afstand tussen werkgever en medewerker. Het werkgeluk en verantwoordelijkheden per medewerker nemen af. Het verzuim wordt daardoor voor een medewerker gemakkelijker. Het bedrijf draait namelijk toch wel door, want een ander kan het wel doen. Dat maakt het verzuim meer anoniem en leidt tot onbegrip. Aan de HR-professional de taak om als brug te fungeren tussen werkgever en medewerker. Daarmee worden de bedrijfsbelangen én de gezondheid van de medewerker behartigt. 

Meer dan een griepje
Er zijn natuurlijk genoeg medewerkers waar het beperkt blijft tot de griep en deze zich na enkele dagen weer beter melden. In de praktijk blijkt dat veel medewerkers ‘een griepje’ als excuus aanhalen terwijl er vaak andere mentale problemen aan ten grondslag liggen. Denk aan aanhoudende werkstress of een burn-out, een conflictsituatie op het werk of bepalende privéproblemen. Maar het is nu ook weer niet zo dat elke griepmelding met argusogen bekeken hoeft te worden. 

Het belang van de eerste weken verzuim
In de traditionele verzuimbegeleiding wordt na vier of vijf weken ziekte de bedrijfsarts ingeschakeld. Dan wordt het proces direct gemedicaliseerd en volgen de verplichte stappen volgens de Wet Verbetering Poortwachter. Een moeizaam proces waarbij het in de praktijk lang duurt voordat een medewerker weer terug aan het werk kan. 

In de verzuimbegeleiding zijn de eerste weken daarmee cruciaal om langdurig verzuim te voorkomen. Het is vanaf dag één belangrijk om de hulpvraag aan de medewerker te stellen: ‘Wat kan ik voor jou doen?’ Leg als werkgever of HR-professional geen druk op richting de medewerker om snel terug te keren. Het heeft geen zin om zelf voor dokter te spelen of om je onvrede rondom het verzuim te uiten richting je medewerker. 

Besef dat iemand die zich ziekmeldt vooraf al een flinke drempel over is gegaan om zich überhaupt ziek te melden. Zodra hij dit punt gepasseerd is, dan is dat niet eenvoudig meer terug te draaien. 

Een andere aanpak, die werkt
Het is in de beginfase van het verzuim van belang om naar boven te halen wat de daadwerkelijke oorzaken van het verzuim zijn. Geef jouw arbodienst de ruimte om dat te doorgronden. Hoe eerder de oorzaak bekend is, des te sneller er aan het herstel gewerkt kan worden. Capability zet al 12 jaar succesvol een beproefde techniek in. Middels een uitgebreide triage komen verzuimmanagers in de beginfase van het verzuim tot de echte kern van de problemen. De verzuimmanagers werken onder taakdelegatie van bedrijfsartsen en stellen relevante dieptevragen om naast de medische aspecten van het verzuim ook te kijken naar sociale en psychische aspecten. 

Het loont om als werkgever of HR-professional de verzuimbegeleiding direct te activeren. Bedrijven kiezen er soms voor om de eerste verzuimopvolging zelf te doen of om de arbodienst pas na één week verzuim te laten acteren. Daarmee blijft de échte problematiek langer onbesproken en wordt de weg naar herstel uitgesteld. Je biedt medewerkers in feite de kans om regelmatig één week thuis te blijven, zonder echte gevolgen. Bij Capability is het eerste gesprek daarom, ongeacht de abonnement vorm die je hebt, volledig gratis. Geen reden om het niet te doen dus.

De oplossing ligt in het activeren van de verzuimbegeleiding en om medewerkers op deze manier op de eerste dag van het verzuim al hun complete verhaal te laten doen. Dan start de arbodienst op de tweede dag van het verzuim met de benodigde en/of gewenste interventie. De weg naar een duurzaam herstel wordt daarmee ingezet en de onzekerheid die een werkgever voelt als gevolg van langdurig verzuim wordt eerder teniet gedaan. Altijd het laatste nieuws van Capability ontvangen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.

Wat voor baas ben jij?