8 praktische tips bij kort én lang verzuim

1-4-2021

Zodra een medewerker zich ziekmeldt start het verzuimproces. Als werkgever hoop je natuurlijk dat je medewerker snel herstelt en dat je het productieverlies adequaat kunt opvangen. 


We hebben een aantal praktische tips voor je die van pas komen bij kort én lang verzuim van je medewerker.

In Nederland is de Wet Verbetering Poortwachter van kracht die nageleefd moet worden tijdens het verzuimproces van een medewerker. Dit zijn een aantal stappen die gezet moeten worden en waarbij medewerking vanuit zowel werknemer als werkgever gevraagd wordt. Gelukkig zijn er ook een aantal kerndeskundigen die je bijstaan tijdens dit verzuimproces. Denk aan een bedrijfsarts, arbeidshygiënist, arbeids- en organisatiedeskundige en veiligheidsdeskundige welke allen in het team van Capability zitten. En je kunt standaard rekenen op de inzet van ons team Verzuim- en Relatiemanagers.

Tips bij kort verzuim

Blijft het verzuim onder de vier weken, dan spreken we over kort verzuim. Als werkgever heb je in deze periode een aantal verplichtingen en met deze tips zorg je ervoor dat je dit slim regelt. 

1. Helder protocol rondom ziekmelden
Zorg ervoor dat het voor alle medewerkers duidelijk is hoe het proces rondom ziekmelden in elkaar steekt. Leg dit vast in een protocol waarbij je meer controle hebt als werkgever. Leg bijvoorbeeld vast dat werknemers zich altijd telefonisch ziek moeten melden. Daardoor heb je direct contact met de werknemer en verhoog je de drempel voor mensen die zich, zonder echte goede reden, ziek willen melden. Belangrijke vragen die je als werkgever kan én mag stellen aan je werknemer: 

  • Kan hij bepaalde taken nog uitvoeren of dient er werk overgedragen te worden?
  • Wanneer verwacht hij of zij weer volledig te kunnen werken?
  • En kun je als werkgever ergens bij ondersteunen?

Lees ook:  Wat mag ik vragen bij een ziekmelding?

2. Stel de arbodienst op de hoogte van de verzuimmelding
Volgens de Arbowet ben je als werkgever verplicht om binnen één week de verzuimmelding door te geven aan je arbodienst of bedrijfsarts. Vaak is het zo dat, omwille van de verzuimverzekering, deze verzuimmelding op de eerste ziektedag al gecommuniceerd moet worden aan de arbodienst.

3. Voer een verzuimgesprek bij frequent verzuim
Maak het bespreekbaar zodra een werknemer frequent verzuimt. Dat wil zeggen, meer dan 3 x per jaar. Probeer in dit gesprek mogelijke oorzaken te achterhalen en samen naar oplossingen te zoeken. Vraag hierin duidelijk wat je als werkgever kunt betekenen, zonder medische details te bespreken. Richt je hierbij uitsluitend op het eventueel wijzigen van de werkplek en taken.

4. Maak veilig werken mogelijk
Het creëren van een veilige werkomgeving is een belangrijke taak van de werkgever. Zorg ervoor dat werknemers een veilige werkplek hebben en dat zij hun taken ook op een veilige en gezonde manier uitvoeren. Hiermee voorkom je arbeidsongevallen en klachten. Het middel dat daar bij uitstek bij helpt is de Risico- Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). In de RI&E breng je feilloos in kaart hoe veilig de werkomgeving is en welke risico’s er zijn. Lees meer over veilig werken.

 

Tips bij lang verzuim

Wanneer een medewerker langer dan vier weken verzuimt, praten we over lang verzuim.

1. Voldoe aan de Wet Verbetering Poortwachter
De Wet Verbetering Poortwachter heeft een aantal piketpaaltjes geslagen waarbij er op vaste momenten tijdens een verzuimproces acties vereist zijn. Deze verplichtingen zijn in het leven geroepen om de re-integratie van de medewerker goed te laten verlopen. De verzuimmanagers van Capability begeleiden je als werkgever door deze stappen, zodat deze tijdig en kundig uitgevoerd worden. Je hebt bijvoorbeeld na twee jaar verzuim een volledig re-integratiedossier nodig waaruit blijkt dat je als werkgever aan alle verplichtingen voldaan hebt. Wanneer het UWV anders oordeelt kan je dit een loonsanctie opleveren.

2. Schakel de juiste begeleiding in
Om de re-integratie goed en voorspoedig te laten verlopen is het waardevol om de juiste begeleiding in te schakelen. Capability is een gecertificeerde arbodienst welke alle nodige specialisten in huis heeft om begeleiding en benodigde interventies in te zetten. Laat de verzuimmanager, bedrijfsarts, arbeidsdeskundige en eventuele andere specialisten hun werk doen. Dat is de snelste manier naar een duurzaam herstel.

3. Vermijd medische vragen en verlaag werkstress
Als werkgever zijn er een aantal regels om rekening mee te houden tijdens het verzuimproces. Zo is het bijvoorbeeld niet toegestaan om medisch gerelateerde vragen te stellen aan je medewerker. Dat wordt, omwille van privacy, enkel tussen de werknemer en de specialisten besproken. Ben je er daarnaast van bewust dat wanneer een medewerker weer gaat re-integreren, dat dit gepaard gaat met een minimale arbeidsbelasting. Te veel belasting of druk kan werkstress veroorzaken en de re-integratie tegenwerken.

4. Besef dat re-integratie maatwerk is
Elke medewerker is uniek en ieder verzuimproces is anders. De oorzaken van het verzuim kunnen werk gerelateerd zijn of juist vanuit het privéleven komen. In de verzuimbegeleiding van Capability wordt vanaf dag één in kaart gebracht wat de mogelijke oorzaken van het verzuim zijn. Hoe eerder dat bekend is, des te sneller naar een duurzaam herstel gewerkt kan worden. Hierbij werkt onze verzuimmanager nauw samen met de bedrijfsarts en overige kerndeskundigen. Altijd het laatste nieuws van Capability ontvangen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.

Wat voor baas ben jij?