Veel gestelde vragen over het Coronavirus

28-10-2020

Het coronavirus en de maatregelen van de Nederlandse overheid leiden tot vragen, ook in relatie tot werk en de rol van Capability als arbodienst. In dit artikel geven we antwoord op enkele veel gestelde, actuele vragen (update 18-11). 


Op de website van het RIVM en van de Rijksoverheid is steeds de meest actuele en volledige informatie terug te vinden. De meest actuele informatie over het coronavirus in relatie tot werk is te vinden bij branchevereniging OVAL. Voor (herstelde) medewerkers die Corona hebben gehad, heeft het Longfonds het Corona longplein opgericht met informatie en adviezen. Hou deze sites in de gaten voor actuele informatie. 

Wat werd er op 17 november bekend?

De aangekondigde maatregelen in het kort:

 • Per 1 december een mondkapjesplicht in binnenruimtes
 • Ook mensen zonder klachten kunnen zich laten testen – als ze a) een melding in de corona-app hebben of b) uit het bron- en contactonderzoek naar voren komen
 • Thuis maximaal 3 gasten ontvangen (was 2).
 • Maximale groepsgrootte op straat gaat naar 4 (was 2).
 • Bibliotheken, bioscopen, musea, theaters, pretparken, dierentuinen en zwembaden mogen weer open.
 • Groepslessen in sportscholen mogen weer.
 • Zie deze link voor meer informatie

De duur van de quarantaine wordt verkort.
Als de CoronaMelder-app een melding geeft over een besmettingsrisico, of als iemand naar voren komt uit het bron- en contactonderzoek gaat diegene in quarantaine. Na 5 dagen kan hij of zij zich laten testen en bij een negatieve test kan de quarantaine worden opgeheven.

 

Wat kan ik als werkgever doen?

 • Faciliteer thuiswerken wanneer dat enigszins mogelijk is.
 • Communiceer de geldende maatregelen naar je medewerkers. Kijk hier voor een versie in klare taal.
 • Let er op dat mensen zich hieraan houden en elkaar daarop aanspreken.
 • Heb aandacht voor medewerkers, ook wanneer ze op afstand werken.
 • Beperk gezelschappen tot maximaal vier personen.
 • In een ruimte mogen maximaal 30 personen verblijven.
 • Zorg voor voldoende handzeep, desinfecterende gel en tissues op de werkplek.
 • Maak contactoppervlakten zeer regelmatig schoon (denk aan deurklinken, lichtknoppen, trapleuningen, toiletten, toetsenborden en computermuizen).
 • Zorg voor een goede ventilatie en onderhoud uw klimaatbeheersingssysteem.
 • Mensen die werken met (mogelijk) besmette mensen gebruiken professionele mondkapjes.
 • Het dringende advies voor het dragen van niet-medische mondkapjes geldt ook voor contactberoepen, zowel voor de dienstverlener als voor de klant.

Hoe houd ik mijn organisatie draaiende? 
Het is belangrijk te voorkomen dat essentiële werkzaamheden stil komen te liggen als gevolg van de coronacrisis. Stel daarom een noodplan op. Breng in kaart wat de vitale onderdelen van jouw bedrijf zijn, welk werk echt door moet gaan en welke mensen hierbij betrokken zijn. Zorg daarbij voor voldoende vervanging. Kijk ook naar werkzaamheden die naar voren geschoven kunnen worden. Binnen veel branches zijn of worden specifieke protocollen en adviezen voorbereid over de wijze waarop het werk doorgang kan vinden en de maatregelen die getroffen dienen te worden om veilig te werken.

Wat gebeurt er met lopende re-integratietrajecten?
Verplichtingen in het kader van de Wet verbetering poortwachter lopen ook nu gewoon door. Het UWV houdt bij de beoordeling wel rekening met de gevolgen van de coronacrisis. Het gaat er bij de beoordeling om of onder de huidige omstandigheden in alle redelijkheid voldoende re-integratie-inspanningen zijn ondernomen. Wanneer de omstandigheden om een aanpassing van de activiteiten vragen, dient dit te worden onderbouwd. Het is belangrijk dat deze informatie wordt verzameld in het re-integratiedossier.

Wat is de rol van de ARBO-arts?
Op de website van Rijksoverheid is altijd het meest actuele overzicht over het testbeleid terug te vinden. De diagnosestelling is de verantwoordelijkheid van de  GGD. Onze rol is om jou verder te adviseren over o.a. wat te doen bij een positieve uitslag. 

Moeten al mijn medewerkers thuiswerken?
Het advies is om medewerkers zo veel als mogelijk thuis te laten werken om zo hun sociale contacten te beperken. De leidinggevende bepaalt of de aard van het werk het toelaat, dat de werknemer zijn werk thuis kan doen. De norm geldt niet alleen voor kantoren; ieder bedrijf met personeel dat thuis kan werken wordt dringend verzocht dit te doen. Mensen met lichte verkoudheidsklachten moeten sowieso thuisblijven.

Wat zijn aandachtspunten bij thuiswerken?
Als werkgever bent u ook bij thuiswerken verantwoordelijk voor een gezonde en veilige werkplek. De leidinggevende heeft een zorgplicht en moet hieraan voldoen. Bekijk in het kader hiervan ook de thuiswerk toetsing, die u via Capability kunt aanvragen. 

Moeten werknemers ook op de werkplek 1,5 meter afstand houden?
Jazeker. De afstand van 1,5 meter is bedoeld om de werknemer en anderen te beschermen tegen besmetting met het coronavirus. Wijs uw medewerkers erop om afstand te houden. Als dit door de specifieke werkomstandigheden niet mogelijk is, kijk dan welke beschermende maatregelen er kunnen en moeten worden genomen.

Is het een werkgever toegestaan om de lichaamstemperatuur te (laten) meten van zijn medewerkers?

Voor het meten van de lichaamstemperatuur van werknemers worden strikte voorwaarden gehanteerd door de Autoriteit Persoonsgegevens. . Een werknemer die bij zichzelf de lichaamstemperatuur opneemt, is niet verplicht de uitslag van die meting aan zijn werkgever mee te delen. De arbo-arts of arbo-verpleegkundige is wettelijk niet bevoegd de uitslag van de lichaamstemperatuurmeting aan de werkgever mee te delen.
Verhoging van de lichaamstemperatuur geeft geen zekerheid over het al dan niet besmet zijn met het coronavirus. Deskundigen in Nederland zijn het er om die reden over eens dat dit geen zinvolle maatregel is. 

Kan ik mijn werknemers de toegang tot de werklocatie weigeren?
Als werkgever ben je verantwoordelijk voor het bieden van een gezonde en veilige werkomgeving. Het weigeren van de toegang tot de werkplek kan daarbij horen.

Is er sprake van een meldplicht?
Wanneer er sprake is van het coronavirus, moet een werknemer zich melden bij de huisartsen wij raden dan aan om ook de bedrijfsarts te informeren.

Wat te doen wanneer één van uw medewerkers vermoedt dat hij met het coronavirus is besmet?

 • Stuur hem of haar direct naar huis.
 • Adviseer hem zich zo snel mogelijk te laten testen via de GGD en thuis te blijven tot de uitslag van de test bekend is.
 • Als door werknemers de kans bestaat op besmetting op de werkplek, dan treedt een protocol van de GGD in werking. Dat protocol bepaalt welke maatregelen worden genomen.
 • 24 uur nadat de klachten over zijn, of als de thuisquarantaine is geëindigd, mogen mensen volgens de richtlijnen het RIVM weer aan het werk.
 • Nieuw met ingang van 29 september is de maatregel dat de overheid de bevoegdheid heeft om bij constatering van een besmetting, de werklocatie veertien dagen te sluiten. 

Een huisgenoot van een werknemer vermoedt dat hij met het coronavirus is besmet. Mag uw werknemer nog werken?
De werknemer mag thuiswerken. Als thuiswerken niet kan, kijk dan in overleg hoe je dit kunt oplossen.

Moeten mensen die terugkeren uit het buitenland tijdelijk van hun werk worden geweerd?
Als zij geen gezondheidsklachten hebben, kunnen zij weer aan het werk. Om preventieve redenen kunt u overwegen om iemand de eerste twee weken na terugkeer thuis te laten werken. Voor iedereen in Nederland geldt: werk zoveel mogelijk thuis. Op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken is een overzicht opgenomen van de besmettingsrisico’s en maatregelen in verschillende landen. 

Medewerkers die vanwege verblijf in het buitenland niet in staat zijn weer naar het werk te komen vanwege verplichte quarantaine, reisbeperkingen of andere blokkades vanwege corona, moet je waarschijnlijk wel doorbetalen. Het hangt echter van de specifieke omstandigheden en het lokale arbeidsrecht per land af welke regels precies gelden.

In welke gevallen moet het loon worden doorbetaald als medewerkers in verband met het virus niet op het werk kunnen of willen verschijnen?
Als de medewerker ziek is, of het nu hier is of in het buitenland, gelden de normale regels bij ziekte. De werknemer moet zich ziekmelden en zich aan de procedures houden die bij zijn werkgever gelden. De werkgever zal in principe gehouden zijn het loon tot een bepaald percentage door te betalen. Dat de ziekte het gevolg is van het coronavirus maakt dit niet anders.

Calamiteitenverlof door corona?
Door het coronavirus wordt er veel aanspraak gemaakt op calamiteitenverlof. Als een werknemer tijdelijk zijn kinderen moet opvangen of voor besmette familieleden moet zorgen moet je hem calamiteitenverlof of kortdurend zorgverlof geven. Geef een werknemer ook voldoende tijd om nieuwe kinderopvang te regelen. Maak in overleg met je werknemer afspraken hierover. Mogelijk heeft hij recht op zorgverlof voor een langere periode. Als werkgever ben je verplicht het loon volledig door te betalen aan je werknemer tijdens calamiteitenverlof en ander kortdurend verzuim­verlof. Je werknemer heeft wel een meldingsplicht. Hij moet de opname van het verlof, zo mogelijk, vooraf aanvragen en de reden noemen. Als dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld bij ziekenhuisopname met spoed, moet hij/zij het melden zodra hij/zij hiertoe in staat is.

Bron: OVAL, De Goudse

 Altijd het laatste nieuws van Capability ontvangen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.

Wat voor baas ben jij?