Kijk naar wat iemand wel kan - Interview met Bea Delhaes over Duuzaam Herstel

21-4-2021

Bea Delhaes is re-integratiecoach bij Ephecta. In dit artikel vertelt zij over haar ervaringen als re-integratiecoach en welk effect Covid heeft op haar werk en de mensen die zij begeleid. 


Wanneer een medewerker in een langdurig verzuimtraject zit, wordt er naar een duurzaam herstel gewerkt. Hierbij ligt de focus op een volledige terugkeer in het werk. Zodra er in het verzuimproces kans is, wordt het re-integratietraject opgestart. In eerste instantie om binnen het huidige werk terug te keren met passende arbeid (1e spoor re-integratie). Wanneer de situatie daar om vraagt, wordt er parallel ook een tweede traject opgestart. Daar wordt gekeken naar re-integratie in de vorm van passend werk bij een andere werkgever (2e spoor re-integratie). 

Bea Delhaes is re-integratiecoach bij Ephecta, net als Capability onderdeel van de Prevermo Groep. Ze is sinds 1998 werkzaam in de wereld van re-integratie en outplacement. Vanaf 2009 ligt haar focus uitsluitend op de begeleiding van mensen in 2e spoor re-integratietrajecten. In dit artikel vertelt zij over haar ervaringen als re-integratiecoach en welk effect Covid heeft op haar werk en de mensen die zij begeleid. 

 

De invloed van Covid op het werk van een re-integratiecoach

Bea vertelt: “Mijn werk bestaat voornamelijk uit het begeleiden van medewerkers, vanuit een re-integratietraject, naar nieuwe kansen en mogelijkheden. Daarbij gaat mijn aandacht altijd uit naar wat er wél kan en kijken we veel minder naar beperkingen. Voor Covid was mijn werkweek gevuld met werkplek bezoeken op locatie bij re-integrerende medewerkers en hun werkgevers. In de gesprekken begeleid ik medewerkers, waar nodig, in de zoektocht naar passende werkzaamheden bij andere werkgevers. Ik bestrijk het gebied rondom Arnhem, Breda en Maastricht en reed wel 5.000 km in de maand. Dat is door de komst van Covid een wezenlijk verschil: de km’s in de auto’s leg ik niet meer af, alle afspraken vinden nu digitaal plaats”.

Dat is volgens Bea geen negatieve ontwikkeling. “In aanvang was deze nieuwe situatie wennen, maar het werpt zijn vruchten af. Ik bespaar op reistijd, kan efficiënter plannen en het maakt dat ik sneller kan acteren tijdens en na een gesprek met een medewerker. Daarbij is het digitaal juist mogelijk om contact te maken met mensen. Als iemand een sollicitatiebrief geschreven heeft, kan ik eenvoudiger meekijken en coachen. Door deze toename in flexibiliteit kunnen we mensen nóg beter te helpen en coachen”. 

 

Het effect van Covid op het re-integratieproces van medewerkers

Dat deze nieuwe situatie een positieve impact heeft, ziet zij ook terug in resultaat. Bea: “We leven in onzekere tijden en weten niet goed wat de tijd zal brengen. Ook in de arbeidsmarkt. Het blijkt dat het echter per bedrijfstak verschillend is. Er zijn gelukkig voldoende branches waar de vraag naar personeel hoog is. De zogeheten kansberoepen zitten te springen om mensen. Denk hierbij aan de techniek, ICT en zorg. De wereld draait door en dat merk ik in het re-integratie werk ook”.

In de afgelopen periode hebben vier medewerkers, die Bea begeleid bij hun re-integratie, een serieuze baan aangeboden gekregen. Dat waren bedrijven in de logistiek, transport en farmaceutische industrie. “Een daarvan was een schoolvoorbeeld van een succesvol re-integratietraject”, stelt Bea. “We hadden acquisitie gepleegd en een stageplek voor de medewerker gevonden. Daarbij hebben we de medewerker stap voor stap begeleid. Hierbij werd uitdrukkelijk medegedeeld dat er geen vacature aan verbonden zat, maar na twee maanden stagelopen bood het bedrijf de medewerker toch een baan aan. Onlangs is de medewerker in dienst getreden”.

 

Een bewezen aanpak

Re-integratiecoaches bij Ephecta werken volgens een succesvolle aanpak. Bea: “We gaan gericht op zoek naar nieuwe mogelijkheden, uiteraard samen met de medewerker. Op basis van de benutbare mogelijkheden in combinatie met de wensen en capaciteiten, filteren we gericht uit grote hoeveelheden vakgebieden en functies. Van daaruit benaderen we potentiële werkgevers om een mogelijke (re-integratie) werkplek te vinden. Het is een maatwerkoplossing die al jaren zijn waarde bewijst voor re-integrerende medewerkers. Dat is iets waar Covid, tot op heden, geen effect op heeft”.

 

Hoe gaat u als werkgever om met re-integratie in tijden van Covid?

Er zijn Corona-maatregelen van kracht die mogelijk invloed hebben op het re-integratieproces van verzuimende medewerkers. De re-integratie kan vertraging oplopen of tijdelijk stil komen te liggen. Via dit artikel leest u welke punten van toepassing zijn op het re-integratieproces.Altijd het laatste nieuws van Capability ontvangen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.

Wat voor baas ben jij?