Covid-19 testen voor je werknemers (update)

29-3-2021

De behoefte aan verantwoorde terugkeer naar een zo normaal mogelijke samenleving is groot. Daarbij hoort ook veilig samen kunnen werken met elkaar, zonder risico op een mogelijke Covid-besmetting op de werkplek.


Tot nu toe was er alleen een regeling voor werkgevers om werknemers mét klachten of bekende blootstelling te laten testen en kies je daarbij voor de antigeen sneltest dan is deze tegemoetkoming zelfs kostendekkend. Dat betekent dat bij het vermoeden van een besmetting, een triage afgenomen zal worden en we vervolgens gratis deze medewerkers kunnen testen. 

Maar daar blijft het niet bij. De Rijksoverheid wil frequent en preventief testen van werknemers die geen klachten hebben en waarvan niet bekend is dat ze zijn blootgesteld aan het virus, beter mogelijk maken. Op 25 maart 2021 heeft het ministerie van VWS een nieuwe regeling geopend voor de uitvoering van sneltesten bij werknemers zonder klachten in opdracht van werkgevers. Deze financiële vergoeding geldt alleen voor het testen van werknemers wanneer thuiswerken geen optie is en 1,5 meter afstand houden – vanwege de aard van het werk – moeilijk is. Wanneer werkgevers preventief willen testen is het advies om dit twee keer per week te doen.

De nieuwe regeling vergoedt een deel van de kosten van gevalideerde antigeensneltesten. Arbodiensten en BIG-geregistreerde artsen kunnen zich aanmelden voor deze regeling. Capability doet hier ook aan mee. Wij voeren op aanvraag van werkgevers de testen uit in samenwerking met onze partner het Health Check Center. 

Elke organisatie die open moeten blijven en waar thuiswerken onmogelijk is, kan samen met hun arbodienst ook een eigen testlocatie inrichten. Capability werkt hier aan mee en kan indien wenselijk op je bedrijfslocatie de Covid-testen uitvoeren. Preventief testen van mensen zonder klachten en zonder bekende blootstelling kan vroegtijdig besmettingen helpen opsporen en uitbraaksituaties voorkomen. Bovendien kunnen werkgevers hun werknemers een veiligere werkomgeving bieden door preventief te testen. Indien wij jullie van dienst zijn met de preventieve testen en je aan de gestelde voorwaarden voldoet, zullen we een deel van de kosten terugvragen bij de Rijksoverheid. Per preventieve sneltest biedt de Rijksoverheid een tegemoetkoming van € 20 excl. BTW.

Kijk voor meer informatie en/of het aanmelden van je medewerkers mét of zonder Covid-gerelateerde klachten aanmelden op de speciale website Testen Bij Capability

 Altijd het laatste nieuws van Capability ontvangen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.

Wat voor baas ben jij?