Meer inzicht in vitaliteit, dankzij een PMO

23-9-2021

Met een preventief medisch onderzoek (PMO) breng je de gezondheid van je medewerkers in kaart. Door middel hiervan kan ziekte, uitval in het werk en eventuele arbeidsongeschiktheid voorkomen worden. 


Het PMO resulteert in aanbevelingen voor medewerkers om inzetbaar te blijven of om de gezondheid te verbeteren, zowel individueel als op groepsniveau. 

Voor het uitvoeren van die PMO werkt Capability samen met Meditel. Een medisch bedrijf dat gespecialiseerd is op het gebied van medische keuringen, preventief medische onderzoeken en reis- en beroepsvaccinaties. “Momenteel zien we een duidelijke toename in het aantal PMO’s dat bedrijven aan hun medewerkers willen aanbieden”, vertelt Jacqueline Kant van Meditel. “Enerzijds worden alle onderzoeken en keuringen ingehaald die vanwege corona niet uitgevoerd konden worden. Anderzijds zien we dat steeds meer bedrijven zich bewust zijn van de toegevoegde waarde van preventie en daarbij kan een PMO goed van pas komen”. 

Grip op gezondheid 

Bedrijven willen steeds vaker weten hoe gezond hun medewerkers zijn. Jacqueline: “Er is veel meer bewustwording rondom vitaliteit. Werkgevers willen een veilige en gezonde werkplek faciliteren en vanuit de bijbehorende risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) wordt vaak geadviseerd om een PMO onder medewerkers uit te laten voeren. Daarnaast is er ook een verplichting aan werkgevers vanuit de Arbowet om dit periodiek aan werknemers aan te bieden. Medewerkers kunnen zelf een afspraak inplannen in onze online planningstool. Ook is het voor werkgevers mogelijk om te werken vanuit een eigen klantportaal. Onze keuringsteams met BIG geregistreerde artsen voeren vervolgens het onderzoek uit waarna de medewerker direct een samenvattend adviesgesprek krijgt en later een eindrapportage ontvangt. Hierin staat duidelijk omschreven hoe iemands gezondheid is. Wat gaat er goed en wat zijn de aandachtspunten? Op basis daarvan kan de arts iemand adviseren een afspraak te maken bij de huisarts om deze bevindingen te bespreken. De rapportages worden niet met de werkgever gedeeld, dit in het kader van de privacywetgeving”. 

Voordat de PMO’s uitgevoerd worden is een goede inventarisatie van belang. Jacqueline: “We brengen altijd in kaart wat voor type organisatie we voor ons hebben. Mensen met een fysiek intensief beroep testen we anders dan mensen met een kantoorbaan. Zo bieden we altijd een PMO op maat aan. Bij mensen boven de 40 bijvoorbeeld zien we meer aandoeningen van het hart, vandaar dat we in dat onderzoek een hartfilmpje meenemen. Of wanneer er gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen vragen we op voorhand al uit of er met pakken en maskers gewerkt wordt. Door dat soort vragen kunnen we een volledig advies geven. Wij zijn overigens geen voorstander van een overkill aan keuringen, daarom combineren we in de praktijk vaak medische keuringen met het preventief medisch onderzoek”. 

Dieper inzicht 

Jacqueline: “Voor werkgevers maken we, indien gewenst, een geanonimiseerde groepsrapportage. Dat maakt het eenvoudig om verbanden te leggen rondom de vitaliteit van medewerkers. Onze arts presenteert deze rapportage desgewenst aan de werkgever, waarbij vaak naast de directie ook HR, de OR en bedrijfsarts aangehaakt zijn. Daarin worden alle aandachtspunten behandeld met concrete aanbevelingen. We trekken samen op met Capability om direct de juiste oplossingen en specialisten te selecteren. Dat maakt onze samenwerking ook complementair aan elkaar. Zo hebben we onlangs bij een organisatie, waarbij veel medewerkers kampten met overgewicht, de groepsrapportage gepresenteerd. Het bleek dat vanwege corona veel mensen thuiszaten en minder bewogen. Zij voerden direct enkele verbeteringen door, om ze te stimuleren tot gezonder gedrag. Maar we gaan bij werkgevers waar mensen wel over de vloer komen ook in gesprek over bijvoorbeeld goede ventilatie van de werkplek. Dat is heel actueel nu."

Het resultaat 

Bij een goed vitaliteitsbeleid dien je te weten wat er speelt in de organisatie. Een PMO legt de aandachtspunten in het kader van de gezondheid van je medewerkers bloot en geeft je direct handzame oplossingen. Dat maakt het een waardevol instrument om je organisatie vitaal te maken. 

Meer informatie 

Voor meer informatie over het inzetten van een PMO vertellen onze adviseurs je graag meer. Of download onze brochure.

 Altijd het laatste nieuws van Capability ontvangen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.

Wat voor baas ben jij?