Geactualiseerde versie "Werkwijzer Poortwachter"

2-8-2021

In de Werkwijzer Poortwachter staat hoe het UWV de ondernomen re-integratie-inspanningen beoordelen. Dit document biedt jou als werkgever handvaten hoe met verzuim om te gaan en daarbij te voldoen aan de actuele wet- en regelgeving.


De Werkwijzer Poortwachter helpt werkgevers, bedrijfsartsen, arbodiensten en re-integratiebedrijven in de begeleiding en re-integratie van zieke of arbeidsongeschikte werknemers. Leidend hierbij is de Wet verbetering Poortwachter, waarin staat wat werkgever en werknemer in de eerste twee ziektejaren moeten doen.

De Werkwijzer geeft antwoord op vragen als:
• Wat verwacht UWV van de werkgever bij de re-integratie van een werknemer?
• Hoe toetst UWV of de re-integratie-inspanningen van de werkgever voldoende zijn?
• Welke gevolgen heeft het voor de werkgever als blijkt dat zijn re-integratie-inspanningen niet voldoende zijn geweest?
​​​​​​​
Bij de geactualiseerde Werkwijzer Poortwachter van 1 juni 2021 zijn er diverse teksten van een update voorzien of toegevoegd. Zo zijn de re-integratieverplichtingen van de payrollwerkgever gewijzigd, het onderwerp verlof is uitgebreid (naar aanleiding van specifieke nieuwe regelingen) en je vindt informatie terug over hoe er met COVID-19 wordt omgegaan door het UWV. In het recente COVID-19 addendum kun je opzoeken hoe het UWV de re-integratie-inspanningen van de werkgever in beoordeelt tijdens de op dat moment geldende Covid-19-maatregelen.

Meer weten? Download dan hier de PDF.Altijd het laatste nieuws van Capability ontvangen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.

Wat voor baas ben jij?