Hoe zit het met Corona en verzuim?

29-9-2020

Werkplekken worden als mogelijke besmettingshaarden gezien. Thuiswerken wordt de norm. Maar hoe zit het nu met ziekmeldingen?

 


Op 28 september zijn er nieuwe maatregelen doorgevoerd door de Rijksoverheid, omdat er een tweede golf van Corona op de loer ligt. Werkplekken worden als mogelijke besmettingshaarden gezien. Daarom is thuiswerken de norm, tenzij dat echt niet kan. Het advies is ook om het aantal reisbewegingen zoveel mogelijk te beperken.  Als er in een werksituatie toch een besmetting plaatsvindt, kan de werklocatie gedurende 14 dagen worden gesloten.

Bij thuiswerken, de 14-dagen quarantaine (thuisisolatie na contact met besmet persoon), lichte gezondheidsklachten waarbij anders gewoon gewerkt had kunnen worden of een gedwongen bedrijfssluiting is er geen sprake van verzuim. De werknemer moet in deze gevallen thuis blijven vanwege strikte overheidsrichtlijnen in het belang van de volksgezondheid. Dat is wat anders dan daadwerkelijke ziekte. Ga daarom in gesprek met je medewerker om te zorgen dat het werk thuis zoveel mogelijk door kan gaan.

Om een tweede golf en daarmee grote economische schade te voorkomen, wordt een klemmend beroep op iedereen gedaan om de gedragsregels daadwerkelijk in acht te nemen. Deze kun je op deze pagina nalezen.

Als werkgever kun je bij Capability informatie inwinnen over veilig werken. We moeten met elkaar alles uit de kast halen om te zorgen dat de werkplek in orde is en iedereen in Nederland de basisregels weer gaat naleven. Dat betekent:

  • Zorg dat werknemers met klachten écht thuis blijven.
  • Waar maar enigszins mogelijk, wordt thuis gewerkt.
  • Zorgen dat iedereen 1,5 meter afstand houdt
  • Je werknemers, klanten en bezoekers aanspreken op naleving van de maatregelen.
  • En zorg dat de maatregelen tegen verspreiding van het virus goed zichtbaar blijven. 

Raadpleeg de sectorprotocollen die tijdens de eerste golf zijn ontwikkeld en laat de aandacht hiervoor niet verslappen. In deze protocollen staan basisafspraken om de 1,5 meter regel en andere hygiëneregels zo werkbaar mogelijk te maken. Omdat bedrijven, winkels, bouwlocaties en bijvoorbeeld fabrieken plekken zijn waar veel mensen elkaar treffen, is het belangrijk dat zij hier samen met werkenden en klanten hun verantwoordelijkheid nemen en dit zoveel mogelijk zichtbaar maken. Ook is het noodzakelijk om werknemers, klanten en bezoekers waar nodig aan te spreken op naleving van de regels.

In de sectorprotocollen staat dus hoe het werk in tijden van Corona zo verantwoord mogelijk kan worden verricht. Maar let op: zo’n sectorprotocol is geen vervanger van de RI&E en heeft geen juridische status binnen de arboregelgeving. Werkgevers moeten in hun RI&E het coronarisico onderkennen en er een ook plan van aanpak voor hebben. Dit is iets waarbij Capability je kan helpen, indien wenselijk.

Langdurig thuiswerken kan effect hebben op je mensen. Op Arboportaal.nl (onderdeel van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) staan tips, praktische tools en inspiratie om het thuiswerken in goede gezondheid vol te houden. Ook Capability kan jou en je medewerkers hierbij goede ondersteuning bieden, via Qragt. Daarnaast is het mogelijk om een thuiswerktoetsing te laten doen door onze ergonomen, bij beginnende klachten of om te voorkomen dat er klachten ontstaan als gevolg van een verkeerde werkplek. 

Alleen samen krijgen we corona onder controle.

 Altijd het laatste nieuws van Capability ontvangen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.

Wat voor baas ben jij?