Prinsjesdag 2021 - De belangrijkste punten gericht op verzuim, vitaliteit en loopbaan

23-9-2021

Na een maatschappelijk bewogen jaar vond Prinsjesdag 2021 plaats. Koning Willem-Alexander las de troonrede voor en de Rijksbegroting en miljoennota werden gepresenteerd. 


Uiteraard was er veel aandacht voor de pandemie en het voorkomen van een nieuwe uitbraak. We leerden dat de Nederlandse economie naar verwachting verder zal groeien en dat er extra aandacht zal zijn voor belangrijke vraagstukken op het gebied van zorg, klimaat, rechtstaat en woningbouw.

 

In dit artikel staan wij stil bij de belangrijkste punten uit de Prinsjesdagstukken in relatie tot verzuim, vitaliteit en loopbaan. Dat zijn:

 

Arbeidsmarkt

Een economie die verder groeit en de werkloosheid die uitermate laag blijft, zijn positieve signalen. Verder kwam aan bod:

 • De meeste corona steunmaatregelen vanuit de overheid eindigen per 1 oktober 2021. De overheid heeft toegezegd dat er ruimhartig wordt omgegaan met het terugbetalen van de coronasteun. Dit om onnodige problemen voor gezonde bedrijven te voorkomen.
 • Het sociaal pakket is door de overheid aangevuld met 1,4 miljard euro en loopt door tot eind 2022. Dit pakket maakt het mogelijk dat mensen tijdens de crisis aanspraak maken op passende begeleiding in hun zoektocht naar werk of nieuw inkomen. Denk aan inkomensondersteuning, intensieve begeleiding naar werk, scholing en ontwikkeling, aanpak van jeugdwerkeloosheid en de bestrijding van armoede en schulden. 
 • Breed offensief pakket: Er is een wetsvoorstel ingediend in de Tweede Kamer om dit pakket te aanvaarden. Deze maatregelen maken het voor werkgevers eenvoudiger om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen en te houden. 
 • Loondoorbetaling bij ziekte: Vanaf 1 januari 2022 gaat een nieuwe gedifferentieerde premie in voor kleine werkgevers, zodat zij minder Aof-premie betalen dan grote werkgevers. Hiermee komt het kabinet kleine werkgevers tegemoet in de kosten van loondoorbetaling bij ziekte van medewerkers. Structureel is er € 450 miljoen beschikbaar voor kleine werkgevers. Daarbij zijn er aanvullende maatregelen die de loondoorbetalingsverplichting eenvoudiger en goedkoper maken voor kleine werkgevers.
 • Ouderschapsverlof: Per 22 augustus 2022 hebben werknemers bij het opnemen van ouderschapsverlof gedurende 9 weken recht op een uitkering. De eerste 9 weken ontvangen ouders een uitkering van 50% van hun dagloon, die betaald zal worden door het UVW.
 • Thuiswerken: Er is € 5 miljoen euro beschikbaar om thuiswerken te bevorderen. Met als doel om aandacht te besteden aan de mentale gevolgen en impact op vitaliteit. Bedrijven kunnen werknemers een thuiswerkvergoeding geven van 2 euro per dag, zonder dat daar belasting over betaald hoeft te worden.
 • Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E): De overheid komt met een meerjarenplan om de bekendheid van de RI&E te vergroten en de risicobeheersing voor werkgevers te bevorderen. Daarbij blijft het veilig werken met gevaarlijke stoffen een belangrijk thema.
 • Vrij ruimte werkkostenregeling: Voor 2020 en 2021 is de vrije ruimte extra verhoogd door het kabinet. Wanneer het totale bedrag onder de 3% van de eerste € 400.000 euro van de loonsom van alle medewerkers samen valt en aan de voorwaarden voldoet, dan mag je dat onbelast als vergoeding geven.

Verzuim, vitaliteit en loopbaan

Als de coronapandemie één ding duidelijk gemaakt heeft, dan is het wel het feit dat een leven lang ontwikkelen essentieel is om inzetbaar te blijven op een veranderende arbeidsmarkt. Hiertoe biedt de Rijksoverheid:

 • STAP-budget: Vanaf 1 maart 2022 kunnen werkenden en niet-werkenden tot € 1.000,- aanvragen voor scholingsactiviteiten.
 • Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU): Middels deze regeling is er een totaal budget vrijgemaakt voor sectoren die investeren in de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Daarnaast biedt het hulp om eerder uittreden van medewerkers beter mogelijk te maken.
 • Arbovisie 2040: Het kabinet werkt in 2022 een nieuwe lange termijnvisie uit rondom arbobeleid. Met hierin aandacht voor preventie, het verbeteren van de arbeidsgerelateerde zorg, de verbinding met reguliere zorg en de naleving.
 • Meerjarig investeringsprogramma Duurzame Inzetbaarheid / Leven Lang Ontwikkelen (MIP): In 2022 lopen deze activiteiten door, waarbij structureel € 10 miljoen euro beschikbaar is. Eind 2021 start een subsidieregeling om maatschappelijke beweging te stimuleren waarin interventies, werkwijzen en methodieken sneller en beter toegepast worden. De beoordeling van aanvragen en het verstrekken van subsidie voor projecten start naar verwachting in 2022.

Meer informatie

Wil je meer weten over welke impact deze wijzigingen hebben op jouw bedrijfsvoering? Of welke mogelijkheden dit biedt voor de arbodienstverlening en duurzame inzetbaarheid binnen jouw organisatie? Neem gerust contact op met een van onze adviseurs.

 Altijd het laatste nieuws van Capability ontvangen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.

Wat voor baas ben jij?