Feiten en fabels over arbodienstverlening

4-1-2022

Rondom arbodienstverlening en de inzet van een bedrijfsarts bestaan enkele vooroordelen die lang niet altijd kloppen. Bedrijfsartsen Jan van Vlerken en Lodewijk Roskott geven opheldering.Stelling 1 Het is niet mogelijk om op eigen initiatief een bedrijfsarts te raadplegen, enkel wanneer je langdurig verzuimt
Jan: “Dat is een fabel. Vaak wordt er gedacht dat een bedrijfsarts pas ingeschakeld wordt wanneer een medewerker langdurig verzuimt. In het reguliere proces kan er bij sprake van verzuim een consult gepland worden. Maar medewerkers zijn vrij om bijvoorbeeld preventief een bedrijfsarts te raadplegen. Tijdens het open spreekuur met de bedrijfsarts, dat elke werkgever vanuit de Arbowet dient te faciliteren, kunnen medewerkers vragen stellen over gezondheidsklachten. Denk aan zorgen die je hebt over de invloed van het werk op je gezondheid, veiligheid of bijvoorbeeld risico’s die je loopt als je werkt met bepaalde stoffen of in specifieke omstandigheden. Wij kunnen dan aangeven wat een medewerker zelf kan doen om uitval te voorkomen of je in contact brengen met een Kerndeskundige.”
Lodewijk: “Zo’n gesprek kan heel waardevol zijn als het klachten of uitval voorkomt. De aanwezigheid van een medewerker bij zo’n open spreekuur en de inhoud van het gesprek, wordt niet  met de werkgever besproken. Het staat je vrij om er gebruik van te maken, maar slechts weinig medewerkers weten dit”.

Stelling 2 Medische informatie wordt met de werkgever gedeeld
Jan: “Ook hier praten we over een fabel. In de Arbowet wordt zorgvuldig rekening gehouden met de privacy van medewerkers. Daarbij leven wij ook de AVG wetgeving na. Bedrijfsartsen hebben een geheimhoudingsplicht en delen nooit medische informatie met een werkgever. Een werknemer is uiteraard zelf wel vrij zelf om persoonlijke en medische informatie te delen rondom het verzuim”.
Lodewijk: “De enige informatie die wij met werkgevers delen is hoeveel uur zij in staat zijn om te werken en of eventueel aangepast werk tot de mogelijkheden behoort. Daarbij vertellen we bijvoorbeeld ook dat een medewerker een behandeling volgt om de klachten te verminderen, zonder inhoudelijk te zeggen wat voor behandeling dit is of wat de oorzaak is. Zo houden we bij Capability altijd een medisch dossier bij (waar de werkgever geen inzicht in heeft) en daarnaast ook een verzuimdossier (wat wel gedeeld wordt)”.

Stelling 3 Een bedrijfsarts is partijdig en op de hand van de werkgever 
Lodewijk: “In de praktijk merken we nog weleens dat medewerkers denken dat bedrijfsartsen partijdig zijn. Vanuit de gedachte dat de werkgever betaalt en dus bepaalt. 
Dat is onjuist want de arbodienst is zelfstandig en onafhankelijk. Een bedrijfsarts trekt zijn eigen conclusies en stelt zijn eigen adviezen op. Het naar de mond praten van werkgevers is ook niet zinvol. Zodra een medewerker weer aan het werk gaat en dit nog niet verantwoord is, groeit de kans op grotere schade. Dat is niet in het voordeel van de werkgever”.
Jan: “Het kan voorkomen dat wij als bedrijfsarts vinden dat iemand weer aan het werk kan en een medewerker daar anders over denkt. Dat heeft niets met partijdigheid te maken. In zo’n geval is een second opinion bij een andere bedrijfsarts mogelijk. Capability heeft er meerdere in dienst. Blijft iemand het daar niet mee eens, dan kan hij of zij een deskundigenoordeel bij het UWV aanvragen. Het komt niet vaak voor, maar elke werknemer heeft dit recht.”
Lodewijk: “Een andere situatie is als de bedrijfsarts en de huisarts verschillen van mening. Bijvoorbeeld: Je huisarts vindt dat je ziek bent en niet kunt werken, terwijl de bedrijfsarts vindt dat je best een aantal werkzaamheden kunt verrichten.  Zou zoiets zich voordoen, dan vinden we het van belang om contact te leggen en het samen met de huisarts te bespreken”.

Stelling 4 Een bedrijfsarts handelt altijd in het voordeel van de medewerker
Jan: “Ook deze stelling is niet correct. Een werkgever kan het idee krijgen dat een bedrijfsarts op de hand is van de medewerker, doordat een werkgever geen inzicht heeft in de medische informatie, niets weet van verborgen gehouden problematiek en daardoor soms in het duister tast. Dit gebrek aan inzicht kan ervoor zorgen dat de werkgever vindt dat de medewerker te lang thuis zit en heus wel weer werkzaamheden op kan pakken. Zoals aangegeven zijn bedrijfsartsen altijd onafhankelijk en kijken we, met de wet- en regelgeving in acht, naar een duurzaam herstel van de gezondheid”.
Lodewijk: “Een medewerker is enkel thuis, of werkt vanuit huis, wanneer er geen benutbare mogelijkheden zijn om passende arbeid binnen het bedrijf te vinden. Zodra dit weer op een verantwoorde manier mogelijk is, adviseren wij een medewerker om (aangepast) werk op te pakken. Dit vanuit de visie dat werken en opbouw in belastbaarheid juist heilzaam zijn voor het herstel, om verschillende redenen.”

De rol van een bedrijfsarts
Een bedrijfsarts is een erkend medisch specialist op het gebied van werk en gezondheid. Alleen een bedrijfsarts kan bepalen of een zieke werknemer (tijdelijk) arbeidsongeschikt is. Het is dan ook belangrijk dat de werkgever de verzuimmelding zo snel mogelijk doorgeeft. De bedrijfsarts speelt ook een belangrijke rol bij de re-integratie wanneer een medewerker langdurig ziek is. De bedrijfsarts bepaalt bij ieder contactmoment met werkgever en werknemer of een interventie meerwaarde heeft voor de werkhervatting of het herstel. Meer weten? Lees hier verder.Altijd het laatste nieuws van Capability ontvangen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.

Wat voor baas ben jij?