Maak kennis met Jan van Vlerken, bedrijfsarts

Kerndeskundige

Jan van Vlerken, bedrijfsarts bij Capability

"Ik werk al ruim 25 jaar als bedrijfsarts. Eerst bij een traditionele arbodienst en de laatste 7 jaar met zeer veel plezier bij Capability. Mijn plezier zit hem in de moderne manier van arbodienstverlening, te weten het werken met casemanagers, die onder mijn verantwoordelijkheid een deel van de verzuimbegeleiding uitvoeren. Hierbij is frequent overleg, sparren en coachen nodig, om de kwaliteit te borgen en zo mogelijk te verbeteren.

Coachen vind ik een essentieel onderdeel van mijn vak en ik heb daarom 15 jaar geleden een gecertificeerde opleiding tot personal coach afgerond, waarvan ik nog dagelijks profijt heb. En de casemanagers ook. Samen met mijn collega bedrijfsartsen wil ik via een activerende verzuimbegeleiding een snelle en duurzame gezondheid van de werknemers bereiken.

Dat doen wij door weg te sturen van de klachten en beperkingen en de werknemers bewust te maken van hun mogelijkheden. Wij gebruiken hiervoor motiverende en oplossingsgerichte gesprekstechnieken. Daarbij handelen wij volledig volgens de richtlijnen van onze beroepsvereniging (NVAB).

Hierbij betrekken wij ook de werkgevers, aangezien die bij het herstel van de werknemers vaak een belangrijke rol hebben. Met de andere kerndeskundigen heb ik regelmatig overleg. Dan gaat het met name over de invloed van werkfactoren op de gezondheid en het welzijn van de werknemers. Geregeld komt hieruit het advies aan een werkgever voort om de arbeidsomstandigheden te laten onderzoeken en toetsen, met als doel die te verbeteren. Met name heeft dit als doel om een preventief effect op het ziekteverzuim te bereiken."

Kerndeskundigen

Capability is een gecertificeerde arbodienst en daarom verplicht te werken met kerndeskundigen. De kerndeskundige disciplines zijn: de bedrijfsarts, de arbeidshygiënist, de veiligheidskundige en de arbeids- en organisatiedeskundige (A&O). Onze kerndeskundigen helpen o.a. bij het maken van een Risico-Inventarisatie en –Evaluatie en zijn betrokken bij toetsing en advies. Daarnaast bieden ze begeleiding bij ziekte en arbeidskundige onderzoeken. 

De bedrijfsarts speelt een belangrijke rol bij de duurzame inzetbaarheid van werkenden. Een bedrijfsarts is een erkend medisch specialist op het gebied van werk en gezondheid. Alleen een bedrijfsarts kan bepalen of een zieke werknemer (tijdelijk) arbeidsongeschikt is. Een werkgever kan en mag dat niet beoordelen. Het is dan ook belangrijk dat de werkgever de ziekmelding zo snel mogelijk doorgeeft. De bedrijfsarts speelt ook een belangrijke rol bij de re-integratie wanneer een medewerker langdurig ziek is. De bedrijfsarts bepaalt bij ieder contactmoment met werkgever en werknemer of een interventie meerwaarde heeft voor de werkhervatting of het herstel.

Wil je weten waarbij een kerndeskundige jou kan ondersteunen?

Neem gerust contact op voor een vrijblijvende afspraak via info@capability.nl of 088 045 0100.

Wat voor baas ben jij?