Direct advies
088 045 01 00
Veilig werken

Iedere baas is verplicht om een veilige werkomgeving te creëren voor zijn mensen.

Gezond werken

Inzicht voor jou en je mensen. Verklein de kans op gezondheidsklachten.

Blijven werken

Altijd blijven uitgaan van wat mensen nog wel kunnen. Zorgen dat je weer verder kan.

Veilig werken

Je wil je werknemers graag in een veilige werkomgeving laten werken. Sterker nog, dat is nog verplicht ook. Het maakt niet uit wat voor soort onderneming je hebt, iedere baas moet hieraan voldoen. In de Arbowet staat dat je verplicht bent een Risico-Inventarisatie & en -Evaluatie (RI & en E) uit te laten voeren. Hierin staan alle arbeidsrisico's beschreven die zich kunnen voordoen en daarbij ook de te nemen maatregelen. Als je weet welke risico's jouw mensen lopen, kun je deze aanpakken en zo de kans op ongelukken en gezondheidsklachten sterk verminderen.
Onze producten

RI&E

Wettelijk verplicht

De Arbowet verplicht iedere werkgever om te beschikken over een actuele RI&E. Het bijbehorende plan van aanpak dient jaarlijks geëvalueerd te worden. Wij helpen je met het opstellen van een RI&E en plan van aanpak.

Wat kan je ermee?

Een actuele RI&E brengt de arbeidsrisico's rondom een veilige en gezonde werkomgeving in kaart. Dit vormt de basis om een goed beleid te vormen op het gebied van ziekteverzuim en arbeidsomstandigheden.


  Direct advies
  088 045 01 00

 |  Meer informatie

 |  Eerst een offerte

Wat voor baas ben jij?

Over Capability

Ondernemers richten zich graag op datgene waar ze goed in zijn: ondernemen. Dat begrijpt Capability als geen ander. Vandaar dat wij inmiddels meer dan 8.000 bedrijven begeleiden met het ziekteverzuim van hun medewerkers. Samen krijgen we mensen weer snel op de juiste manier aan het werk. Het is altijd een wisselwerking tussen jou en je mensen. Bedenk zelf wat je morgen gaat doen om verzuim te voorkomen. Capability helpt je met een bedrijfsarts, wet- en regelgeving, een veilige werkplek en alles daar omheen.


Capability trainingen

Workshop 'Eigen regie in gezondheid'

10 oktober 2019

Training RI&E in één dag

22 oktober 2019

Workshop Balans op de werkvloer

24 oktober 2019