Omgaan met Verzuim Basis

Voor wie?

Deze training is bedoeld voor leidinggevenden en werkgevers die graag eens willen weten hoe je een goed of nog beter verzuimgesprek kan voeren. Met welke do’s en don’t heb je te maken en hoe zit dat met de Wet verbetering Poortwachter? In een halve dag ben je goed op verzuim voorbereid!
Resultaat

 

Als je deze training hebt gevolgd, ben je als leidinggevende of werkgever in staat om de goede gesprekken met jouw zieke medewerker te voeren, zodat jullie samen snel en doelgericht de inzetbaarheid hebben verbeterd! Dus: vanuit de wet- en regelgeving wordt je meegenomen in het correct en zorgvuldig

 Programma

Het programma van deze training wordt voor een deel afgestemd op de kennis en vragen die je hebt. Wij kunnen de training online geven, maar ook bij jou in het bedrijf. Als je dat wil, bel dan gerust! Wij geven de training aan minimaal 6 en maximaal 15 deelnemers.

Eerst gaan wij in op de wetgeving rond verzuim en op de gevolgen daarvan voor jouw organisatie. Wat maakt het, dat een medewerker zich ziekmeldt? Wat kan je doen om een ziekmelding te voorkomen? Wat kost dat eigenlijk?  We gaan het dan uitgebreid hebben over de Wet verbetering Poortwachter aan de orde en natuurlijk ook wie wat moet doen bij verzuim. Hoe ga je om met het verzuimsysteem? Welke rol pakken jij en je medewerker en hoe verloopt de communicatie tussen jezelf, jouw medewerker, de verzuimmanager en bedrijfsarts. Hoe zijn die rollen verdeeld?

We gaan het ook hebben over welke onderwerpen tijdens een gesprek aan bod mogen komen. Wat zijn resultaatgerichte gesprekstechnieken, wat zijn de do’s en dont’s tijdens een gesprek? Welke houding en gedrag is daarbij belangrijk? Hoe vaak moet je met jouw medewerker bellen en wat zijn de valkuilen rond de AVG en de wet- en regelgeving? En tot slot: wat doe je om een plezierige en gezonde werksfeer in jouw bedrijf te krijgen en te houden?
Inschrijven
dinsdag 10 oktober 2023
Training 13:00 - 16:30
Kosten € 195,00 per persoon

WvP, versnellen van re-integratie, do’s en dont’s

Bedrijfsgegevens

Groepsinschrijving


Contactgegevens

Betalen met iDeal 


Wat voor baas ben jij?