Verzuimportaal Promis Verzuim App
Hoe lang mag preventiemedewerker besteden aan taken?

Hoe lang mag preventiemedewerker besteden aan taken?

Iedere werkgever is door de nieuwe Arbowet verplicht om minimaal één preventiemedewerker aan te wijzen. Bestaat uw organisatie uit 25 of minder werknemers? Dan mag de werkgever ook zelf de preventie taken op zich nemen. Helaas is deze verplichte preventiemedewerker nog lang niet altijd in iedere organisatie aanwezig. Uit onderzoek van Inspectie SZW blijkt dat organisaties, die de arboplichten niet nakomen, hun arbeidsrisico's minder beheersen. De vernieuwde Arbowet verstevigd de positie van de preventiemedewerker dan ook. 

In Arbowet staan geen duidelijke richtlijnen qua aantal uur
Naast het aanstellen van een preventiemedewerker is het ook van belang dat deze werknemer zijn preventietaak goed kan uitvoeren. Het is dan ook nodig dat de preventiemedewerker voldoende tijd krijgt van de werkgever. Hier is nog geen vaste richtlijn qua aantal uur voor in de Arbowet. Maar de preventiemewerkers moeten de gelegenheid krijgen om de diverse taken uit te kunnen voeren.

De arbeidsrisico's bepalen de omvang van de preventietaak 
Het exacte aantal uren en de hoeveelheid werk voor de preventietaak worden bepaald door de arbeidsrisico's binnen de organisatie. Vanzelfsprekend dat de preventiemedewerker meer tijd in preventie moet investeren als uit de risico-inventarisatie en -evaluatie blijkt dat de medewerkers veel risico lopen. De benodigde uren hangt ook af van het aantal werknemers, het aantal locaties, het werk dat al gedaan is en of de organisatie arbotaken uitbesteed. Het belangrijkste is dan ook om te starten met een heldere taakomschrijving voor de preventiemedewerker. 
 
Bron: rendement.nl

Gerelateerde diensten

Capability biedt vele gerelateerde diensten. Klik op één van onderstaande producten voor meer informatie.
Nieuws
Bedrijfsarts met aandacht voor preventie

Voorkomen is beter dan genezen. Het belang van preventie van verzuim groeit. Ook de rol van de bedrijfsarts verandert. Lees meer: (...)

Nieuws
Investeer in uw menskracht

Altijd méér aandacht voor mensen. U mag van Capability meer verwachten. Gezonde, gemotiveerde en competente medewerkers dragen bij aan de continuïteit van uw bedrijf. Investeer daarom in uw menskracht. Samen zoeken we de beste oplossing. (...)

Nieuws
Een beter bedrijfsresultaat door opleidingen

Sinds 01 juni 2017 is Capability een samenwerking aangegaan met opleidingsinstituut Move the Crowd. Ons opleidingsaanbod zorgt ervoor dat individuen, teams en bedrijven meetbare verbeteringen realiseren op de gebieden Sales, (...)

Kunnen wij u helpen?