Verzuimportaal Promis Verzuim App

Welkom HR Grootbedrijf

Capabilty ontzorgt u en uw organisatie. Met onze innovatieve producten, diensten en uitgebreide management informatie brengen we het verzuim terug. Dankzij ons “one-stop-shop” platform heeft u één vast aanspeekpunt, één Service Level Agreement en één overzichtelijk medewerkersdossier. Zo krijgt u meer sturing op verzuimpreventie,- duur en -kosten.
Home > Ik ben > HR Grootbedrijf > Outplacement

Outplacement

Capability beschikt over het unieke en innovatieve outplacementprogramma BYT: Broadcast Your Talent. Dit programma zorgt ervoor dat boventallige medewerkers 30% sneller een nieuwe baan hebben of arbeidsmarktklaar zijn.
 
BYT
BYT onderscheidt zich van traditionele outplacement. Het is een eigentijds en resultaatgericht programma dat bestaat uit een unieke mix van radio, video, social media, sollicitatiebootcamps, e-coaching en hands-on begeleiding. Werkzoekenden worden gedurende een effectief en constructief traject van ± 16 weken begeleid. Het programma sluit aan op de behoefte van de huidige media en sollicitatieprocedures door:
 • sneller solliciteren met behulp van een persoonlijk cv-app        
 • te leren solliciteren via social media
 • een effectieve en actieve inzet van LinkedIn
 • het maken en inzetten van een audio-interview
 • het maken van een video presentatie ter ondersteuning van sollicitaties
 • zichzelf te profileren via het online radio station WerkenFM
 • begeleiding van een e-coach en een loopbaanbegeleider
 • dagelijkse sollicitatie tips
 • de toegang tot een netwerk van 1.500 recruiters 

Lees hier meer over het BYT programma!

Traditionele outplacement
Wanneer - om welke reden dan ook - de arbeidsovereenkomst met één of meerdere medewerker(s) van uw organisatie eindigt, krijgt u als HR Manager te maken met veel juridische en administratieve zaken. Capability ontzorgt u bij individueel of collectieve outplacement rondom het hele uitdiensttredingsproces: van het begeleiden van een reorganisatie en het berekenen van de transitievergoeding tot het opstellen van een gedegen ontslagaanvraag via de kantonrechter of het UWV. Zo bent u verzekerd van mindere administratieve last en een juridische verantwoorde documentatie en onderbouwing van dossiers.
 
Collectieve outplacement
Staat er een grote reorganisatie voor de deur? En moet u (een deel van) de medewerkers ontslaan? Geef hen dan de gelegenheid om onder professionele begeleiding van Capability een nieuwe baan te vinden. Collectief outplacement maakt vaak deel uit van een sociaal plan. Het zorgt ervoor dat medewerkers duurzaam worden herplaatst bij een andere werkgever.
 
Het outplacementtraject wordt verzorgd door een loopbaandeskundige van Capability. Deze is verantwoordelijk voor de voortgang en is het aanspreekpunt voor u als HR Manager. De loopbaandeskundige stelt in overleg met u een projectplan op. Dit plan vormt de basis voor de komende activiteiten.
 
In samenwerking met u wordt (collectieve) voorlichting gegeven aan de betrokken medewerkers. Het traject vervolgt zich door individuele gesprekken met iedere medewerker in aanwezigheid van een loopbaancoach. Tijdens het traject zorgen deze gesprekken en de diverse trainingen voor:
 
•         het loslaten van het verleden en de blik richten op de toekomst
•         inzicht in de persoonlijke kwaliteiten
•         opstellen van een persoonlijk marktplan
•         vergroten van sollicitatie- en netwerkvaardigheden
•         inzicht in mogelijkheden op de arbeidsmarkt
 
Tijdens de trainingen maakt elke medewerker een plan van aanpak. De loopbaancoach helpt hierbij. Vervolgens gaat de medewerker op zoek naar werk. Wanneer nodig kunnen wij aanvullende activiteiten inzetten zoals loopbaanadvies en jobhunting. Als de medewerker passend werk heeft gevonden, wordt hij of zij gedurende twee maanden begeleid in de nieuwe functie door onze loopbaancoach.
 
De projectleider rapporteert regelmatig aan u over de voortgang van het project en de situatie van individuele medewerkers. Aan het eind van het traject ontvangt u van ons een eindrapportage.
 
Individueel outplacement
Is een medewerker op zoek naar werk na (dreigend) ontslag? En heeft deze behoefte aan professionele begeleiding? Capability begeleidt de medewerker naar een nieuwe baan bij een andere werkgever. Een deskundige loopbaanadviseur van Capability gaat hem of haar  begeleiden. Het traject begint met een kennismaking met de adviseur om te bepalen of er een klik is. Tevens kan tijdens dit gesprek worden bepaald welke ondersteuning en middelen nodig zijn om het traject succesvol te laten verlopen. Tijdens het traject worden gerichte trainingen ingezet die zorgen voor:
 • het loslaten van het verleden en de blik richten op de toekomst
 • inzicht in persoonlijke kwaliteiten
 • opstellen van een persoonlijk marktplan
 • vergroten van sollicitatie- en netwerkvaardigheden
 • inzicht in mogelijkheden op de arbeidsmarkt 
Tijdens de trainingen wordt er een plan van aanpak opgesteld met behulp van onze loopbaanadviseur. Vervolgens gaat de medewerker op zoek naar werk. Wanneer nodig kunnen wij aanvullende activiteiten inzetten zoals loopbaanadvies en jobhunting. 

Indien er passend werk is gevonden, wordt de medewerker gedurende twee maanden begeleid in diens nieuwe functie. De duur van het traject is doorgaans 3, 6 of 9 maanden en kan het beste tijdens het intakegesprek worden vastgesteld aan de hand van de verwachtte afstand tot de huidige arbeidsmarkt. Verlenging van deze termijn is uiteraard mogelijk.
 
Begeleiding tot 12 jaar
Uw organisatie krijgt door de nieuwe wetgeving vanaf 2017 meer verantwoordelijkheid bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van medewerkers. 12jaarsbegeleiding van Capability is dé oplossing voor organisaties die eigenrisicodrager (ERD) zijn/worden voor de Ziektewet en/of WGA. Zo biedt Capability risicomanagement over de gehele verzuimketen, die tot wel 12 jaar kan duren. Onze Verzuim- & relatiemanagers helpen u om de risico’s op hoge onkosten te beperken of zelfs te voorkomen. Door een snelle  werkhervatting, bewaking van de inzetbaarheid van medewerkers en daarmee een verlaagde kans op instroom in de WGA(-flex) krijgt u meer grip op schadelast.

Gerelateerde diensten

Capability biedt vele gerelateerde diensten. Klik op één van onderstaande producten voor meer informatie.

Meer weten?

Nancy Rommens
Nancy Rommens
Accountmanager
088 - 045 01 00
nancy.rommens@capability.nl
Testimonial
'Ik ben eindelijk door een vicieuze cirkel gebroken'

‘Tijdens de vier gesprekken die ik met mijn loopbaancoach van Capability heb mogen voeren, hebben (...)

Nieuws
Ontslagen, ik zoek 'n nieuwe baan?

Dan krijg je in veel gevallen een transitiebudget mee van je werkgever. Per 1 juli 2015 treedt de nieuwe Wet Werk & Zekerheid in werking. (...)

Kunnen wij u helpen?