Uitbreiding Corona-Testbeleid vanaf 6 mei

Vanaf komende week is het mogelijk om naast zorgprofessionals ook basisschool personeel, pedagogisch medewerkers van de kinderopvang en jeugdtrainers te laten testen op COVID-19. Organisaties uit deze sectoren kunnen hun medewerkers met Corona-gerelateerde klachten aanmelden via het speciale mailadres coronatest@capability.nl.

Werkwijze
Capability zal deze medewerkers middels triage gericht bevragen op hun klachten en (werk)omstandigheden. Daarbij wordt onder andere gelet op of en hoe lang iemand symptomen van COVID-19 vertoont. Als duidelijk is dat de klachten bij het ziektebeeld van Corona passen en voldoen aan de richtlijnen van het RIVM melden we medewerker aan bij de GGD voor een Corona-test. Ook medewerkers die een hoger risico hebben op ernstig verloop van COVID-19 kunnen getest worden. De uitslag en gevolgen hiervan wordt vervolgens telefonisch naar de werknemer  teruggekoppeld en nabesproken. Capability biedt deze dienst, ook voor niet-klanten, tegen kostprijs aan (40 euro ex BTW per medewerker).

Testen mogelijk vanaf 6 mei 2020
Met de sectoren personeel primair onderwijs en kinderopvang is concreet afgesproken dat zij vanaf 6 mei het personeel zich bij klachten kunnen laten testen. Zo kunnen zij voordat de scholen en kinderopvang vanaf 11 mei weer open gaan alvast laten vaststellen of zij met het coronavirus zijn besmet geraakt. Voor jeugdtrainers gelden dezelfde regels als voor medewerkers in de sectoren van onderwijs en kinderopvang. Ook zij kunnen vanaf 6 mei getest worden. Mantelzorgers van kwetsbare groepen komen uiterlijk met ingang van 18 mei in aanmerking van een test door de GGD als ze klachten hebben. Het  RIVM werkt momenteel de aanpassing van de richtlijn voor deze doelgroep verder uit.

Andere doelgroepen
Er is volgens het RIVM voldoende capaciteit om voornoemde nieuwe doelgroepen te gaan testen. Het ministerie van VWS bereidt zich volgens bronnen ook voor op verdere verruiming van het testbeleid gekoppeld aan mogelijke versoepelingen van de maatregelen die gelden om het virus onder controle te houden.

Veilig werken
De veiligheid en gezondheid van uw medewerkers is belangrijk en niet vanzelfsprekend in deze tijden, Als uw medewerker in aanmerking komt, klachten heeft en u wilt weten of  uw medewerker het werk kan hervatten zonder verder besmettinggevaar, meld ze dan aan via coronatest@capability.nl. Daarnaast is het wetterlijk verplicht om uw medewerkers een veilige werkomgeving te bieden. Volg de betrouwbare richtlijnen van het de Rijksoverheid, RIVM en Oval (onze brancheorganisatie) als informatiebron en controleer of uw RI & E (Risico-Inventarisatie & en –Evaluatie) nog voldoet.

Wat voor baas ben jij?