Corona-screening voor zorgprofessionals

Corona-screening voor zorgprofessionals

De laatste periode is er veel gebeurd. Specifiek voor Corona (SARS-C0V-2/COVID-19) zijn er landelijk extra cruciale beroepsgroepen vastgesteld om de samenleving draaiende te houden tijdens de pandemie. Dit zijn onder andere de zorgprofessionals in het primaire proces. Een deel hiervan, werkzaam in ziekenhuizen en ambulances, werden vanaf het begin af aan al getest op Corona. 

Sinds dinsdag 7 april zijn deze testen ook beschikbaar voor de professionals in andere zorginstellingen, zoals verpleeghuizen, thuiszorg, jeugdzorg, gehandicaptenzorg en meer. Dit verloopt, in tegenstelling tot de ziekenhuismedewerkers, via de bedrijfsarts. Deze kan bij gegronde vermoedens van Corona de medewerker doorverwijzen naar de GGD, waar zij getest worden op het Corona-virus. Dit alles in het kader van een pakket van maatregelen gericht op het mogelijk maken dat medewerkers in de zorg veilig en inzetbaar blijven.  

Samen door de crisis

Ook Capability ondersteunt haar opdrachtgevers in de zorgsector hierbij en doet dit via taakdelegatie. Dit maakt dat zij in staat is om haar relaties van dienst te zijn tegen een tarief ver onder de huidige marktprijs. Het draait volgens de arbodienstverlener in deze crisistijd niet louter om commercie, maar juist om samen de pandemie te doorstaan. Daarom participeert zij ook in verschillende initiatieven om ondernemers te ondersteunen. 
Nadat de maatregel vorige week bekend werd gemaakt, kwamen woensdag direct tientallen meldingen binnen. In de dagen erna kwamen er meer en meer bij. Medewerkers dienden zich vrijwillig aan om ’s avonds en in de weekenden beschikbaar te zijn. Elk was bereid extra taken in de ondersteuning uit te voeren. Dit bovenop de werkzaamheden die al door de arbodienstverlener verricht werden. 

De aanpak

Middels een gerichte triage worden de zorgprofessionals telefonisch bevraagd op hun klachten en (werk)omstandigheden. Als duidelijk is dat dit bij het ziektebeeld van Corona past volgt verwijzing naar de GGD voor een Corona-test. 

Opvolging

Inmiddels zijn de eerste uitslagen binnen. In telefonische consulten werden de testuitslagen en impact met de zorgprofessionals besproken. Zo ook afgelopen Paasweekend, want de zorg  voor cliënten en patiënten lag ook niet stil. Bij positieve uitslag kon men rekenen op een luisterend oor en advies, op basis van de huidige richtlijnen. Veelal was er tot nu toe sprake van opluchting en soms kwam de helaas positieve uitslag niet als complete verassing. 
In het gehele proces blijven de werkgevers ook nauw betrokken. Zij krijgen antwoord op de vraag: kan mijn zorgprofessional zijn of haar belangrijke werk weer hervatten of bleken de zorgen gegrond? 

Jan van Vlerken, chief medical officer Capability: "Ik ben zeer tevreden dat het ons binnen 48 uur is gelukt om een efficiënt protocol tot uitvoering te brengen, dat via triage en gericht testen op Corona  onze zorg-klanten en hun werknemers de gewenste duidelijkheid geeft over hun gezondheid, werkmogelijkheden en eventuele quarantainemaatregelen". 

Aanmelden voor Corona-test

Klanten van Capability kunnen zorgprofessionals met Corona-gerelateerde klachten aanmelden via het speciale mailadres coronatest@capability.nl. De kosten per medewerker bedragen € 40,- exclusief btw.

Wat voor baas ben jij?