Corona (Covid-19) virus

De maatregelen rondom het Corona virus worden genomen in het belang van de volksgezondheid in het algemeen en de gezondheid van de ouderen en zwakkeren binnen onze maatschappij in het bijzonder. De roep om betrouwbare informatie rondom dit virus is groot. Wij raden onze relatie en werknemers aan om de sites van RIVM en Oval (onze brancheorganisatie) te gebruiken als informatiebron.

Capability heeft inmiddels zelf ook maatregelen genomen om onze dienstverlening aan relaties en werknemers te kunnen waarborgen. onderstaand sommen wij de genomen maatregelen op:

  • 1e verzuimopvolging
    Tijdens de eerste verzuimopvolging schenkt Capability extra aandacht aan het Corona virus en zullen medewerkers hierop actief worden bevraagd;
  • Fysieke consulten door Bedrijfsartsen vinden telefonisch plaats
    Alle fysieke afspraken bij de bedrijfsarts vanaf 16 maart tot 1 april worden i.v.m. Corona (Covid-19) omgezet naar telefonische afspraken. De werknemers die al uitgenodigd waren worden op de hoogte gebracht van de wijziging. Uiteraard zullen wij u informeren zodra er andere ontwikkelingen zijn.
  • Beschikbaarheid Verzuimmanagers
    Onze Verzuimmanagers werken van 16 maart vanuit huis om het risico van overdracht van het virus zo veel als mogelijk te beperken. Zij beschikken over alle noodzakelijke middelen die nodig zijn om hun werkzaamheden regulier te kunnen verrichten. Om de communicatie met hen optimaal te laten zijn treft u hierbij een lijst aan met de doorkiesnummers van onze Verzuimmanagers. Hierop zijn zij rechtstreeks te bereiken. Het kan zijn dat u in de voicemail van de Verzuimmanager terecht komt. Deze belt u zo snel mogelijk terug.

Wat voor baas ben jij?