Corona (Covid-19) virus

Capability heeft haar dienstverlening dusdanig aangepast aan de huidige situatie dat deze op een verantwoorde wijze door kan blijven gaan. Hiermee waarborgen wij onze dienstverlening richting onze relaties en de werknemers. Wij zetten in op een onverminderde inzet om medewerkers de beste arbodienstverlening te bieden. Onderstaande aanpassingen zijn inmiddels doorgevoerd:

  • 1e verzuimopvolging
    Tijdens de eerste verzuimopvolging schenkt Capability extra aandacht aan het Corona virus en zullen medewerkers hierop actief worden bevraagd;
  • Fysieke consulten door Bedrijfsartsen vinden telefonisch plaats
    Alle fysieke afspraken bij de bedrijfsarts zijn omgezet naar telefonische afspraken. De werknemers die al uitgenodigd waren worden op de hoogte gebracht van de wijziging. Uiteraard zullen wij u informeren zodra er andere ontwikkelingen zijn;
  • Beschikbaarheid Verzuimmanagers
    Onze Verzuimmanagers werken vanaf 16 maart vanuit huis. Zij beschikken over alle noodzakelijke middelen die nodig zijn om hun werkzaamheden regulier te kunnen verrichten. Om de communicatie met hen optimaal te laten zijn treft u hierbij een lijst aan met de doorkiesnummers van onze Verzuimmanagers. Hierop zijn zij rechtstreeks te bereiken. Het kan zijn dat u in de voicemail van de Verzuimmanager terecht komt. Deze belt u zo snel mogelijk terug.

Raadpleeg vertrouwde bronnen 
De maatregelen rondom het Corona virus worden genomen in het belang van de volksgezondheid in het algemeen en de gezondheid van de ouderen en zwakkeren binnen onze maatschappij in het bijzonder. De roep om betrouwbare informatie rondom dit virus is groot. Wij raden onze relatie en werknemers aan om de sites van RIVM en Oval (onze brancheorganisatie) te gebruiken als informatiebron.

Wat voor baas ben jij?