Summer School

Voor wie?

Deze training is voor de leidinggevende. Gezond en bovenal prettig kunnen werken is voor velen belangrijk! Het is onze overtuiging dat door de juiste aanpak en vanuit verschillende invalshoeken werkgevers efficiënt en op maat geholpen kunnen worden hun gezondheidsbeleid goed neer te zetten. Wanneer arbeid door welke oorzaak (tijdelijk) niet meer mogelijk is dient alles in het werk te worden gesteld om drempels weg te nemen en gezond weer aan het werk te kunnen gaan.

Dankzij expertise van onze zeer ervaren trainers op het gebied van casemanagement, HR en het coachen en begeleiden van werknemers en leidinggevenden zijn ze in staat om leidinggevenden de juiste handvatten te geven hun om een gezonde werksfeer te realiseren. 

Resultaat

De leidinggevenden worden in getraind om goed voorbereid te zijn op hun taak in de verzuimbegeleiding. Door op de juiste wijze aandacht te geven aan het verzuim kan inzetbaarheid van de zieke werknemer weer snel hersteld worden. Vanuit een feitelijke basis, namelijk de wet- en regelgeving, worden leidinggevenden meegenomen in het correct en zorgvuldig begeleiden van de verzuimende werknemer.Programma

De inhoud van de training wordt afgestemd op het niveau van de deelnemers. De training zelf kan online of op een nader te bepalen locatie georganiseerd worden. Vanwege het interactieve karakter kunnen er 6 tot maximaal 15 personen deelnemen. 

Gestart wordt met de basis vanuit de Wet Verbetering Poortwachter. Wat is het kader, welke spelregels moeten in acht worden genomen en wat is een resultaatgerichte gesprekstechniek. Daarbij moet gedacht worden aan de stappen in het verzuimproces, de rol van de betrokkenen in het verzuimproces, (casemanager, bedrijfsarts, leidinggevende en werknemer) de rechten en plichten tijdens verzuim en mogelijke escalaties welke kunnen voorkomen wanneer bijvoorbeeld blijkt dat een werknemer binnen het ‘grijze’ of ‘zwarte’ verzuim valt. 

Daarnaast wordt ingegaan op gesprekstechnieken, houding en gedrag en communicatiestijlen tijdens de verzuimbegeleiding. De do’s en don’ts tijdens een gesprek, welke vragen stel je en wat is het kader wet-regelgeving conform AVG. Kortom hoe volg je het gesprek op vanaf de 1e ziekmelding door de werknemer.

Ter afsluiting is er ruimte voor terugkoppeling, vragen en gaan we in op verzuim en preventie in verzuim. De rol van de leidinggevende wordt hierin nog eens extra benadrukt, alsmede kosten van verzuim.Inschrijven
donderdag 10 augustus 2023
Training 11:00 - 13:00
Kosten € 195,00 per persoon

Verbreed je kennis tijdens de zomerperiode op gebied van Wet en regelgeving voor HR binnen je organisatie en biedt je handvaten om de inzetbaarheid van de zieke werknemer te herstellen.

Bedrijfsgegevens

Groepsinschrijving


Contactgegevens

Betalen met iDeal 


Wat voor baas ben jij?