Training Preventiemedewerker

Voor wie?

Ieder bedrijf is verplicht om een medewerker preventie taken te laten oppakken. Maar wat houdt de rol van preventiemedewerker precies in? Waar moet een werkgever nu écht aan voldoen? En nog belangrijker; hoe geef je op succesvolle wijze invulling aan deze rol? Welke invloed heeft de nieuwe Arbowet? Hoe krijg je het onderwerp 'veilig en gezond werken' op de agenda's van de directie, het management en de medewerkers? De training Preventiemedewerker geeft antwoord op alle vragen!

 Resultaat

Tijdens onze training Preventiemedewerker krijg je inzicht in de inhoud van de functie zelf, de plaats van de functie in de organisatie, de Arbowet- en regelgeving en herziening (1 juli 2017), de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie en Plan van Aanpak, en de arbeidsgerelateerde risico's. Ook gaan we in op adviesvaardigheden, omgaan met weerstand, motiveren en veranderen. De training Preventiemedewerker wordt gegeven door onze trainers met ruime ervaring op het gebied van (arbo) advies, training en coaching.

Door het volgen van deze training zal je effectiever zijn in je rol van preventiemedewerker. Je bent in staat om de weg eenvoudiger te vinden in het ‘woud van regels’. Je weet hoe je draagvlak kunt creëren en verbetermaatregelen op een juiste manier te implementeren. Programma

De training bestaat uit twee aaneengesloten dagdelen. Aanvankelijk inventariseren we je specifieke leerwensen. Afhankelijk van de behoeften en aanwezige kennis zullen bepaalde onderwerpen diepgaander behandeld worden.
De onderwerpen die zeker aan bod 
komen zijn:

  De functie en taken van de preventiemedewerker.
  Arbowetgeving (en de rol Inspectie SZW).
  Arbeidsgerelateerde risico’s in de organisatie.
  De Risico- Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).
  Psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld, seksuele intimidatie, discriminatie, werkdruk en pesten).
  Advies- en gespreksvaardigheden.

Na het volgen van deze training ben je in staat om mee te werken aan het uitvoeren van de RI&E en het opstellen van een Plan van Aanpak (PvA). Je adviseert de ondernemingsraad of medewerkersvertegenwoordiging en helpt mee bij het uitvoeren of coördineren van maatregelen op het terrein van arbeidsomstandigheden.
Na afloop van de cursus wordt er een certificaat uitgereikt.Inschrijven
donderdag 5 oktober 2023
Training 14:00 - 17:00
Kosten € 350,00 per persoon

Alles over de rol van de preventiemedewerker en hoe deze in te zetten

Bedrijfsgegevens

Groepsinschrijving


Contactgegevens

Betalen met iDeal 


Wat voor baas ben jij?