Omgaan met Verzuim (verdieping)

Voor wie?

Tijdens deze training worden de leidinggevenden en/of HR functionarissen meegenomen in het correct en zorgvuldig begeleiden van verzuimende medewerkers. Naast wet- en regelgeving komen daarin ook het gedragscomponent bij verzuim en communicatie naar voren. Het uitgangspunt hierbij is steeds het kijken naar mogelijkheden in plaats van beperkingen.

Resultaat

De training stelt deelnemers in staat om het verzuim binnen de organisatie verder terug te dringen

Programma

De inhoud van de training wordt vooraf afgestemd op het niveau en ervaring van de diverse deelnemers. 

Gestart wordt met de basis vanuit de Wet Verbetering Poortwachter. Daarbij moet gedacht worden aan de stappen in het verzuimproces, de rol van de betrokkenen in het verzuimproces en de verantwoordelijkheden bij verzuim. Verder wordt bij de training veel aandacht besteed aan gesprekstechnieken, houding & gedrag en communicatiestijlen bij verzuim. Aan bod komt o.a.

 • Nadere kennismaking met de Wet Verbetering Poortwachter;
 • Herkennen en opvolgen van frequent verzuim;
 • Rollen en verantwoordelijkheden werknemer en werkgever;
 • Dossier en dossieropbouw;
 • Belangrijke aspecten bij dossiervorming (o.a. AVG);
 • Achtergronden van verzuim;
 • Positie van de bedrijfsarts, arbeidsdeskundige en casemanager;
 • Afstemming van beperkingen en mogelijkheden bij verzuim;
 • Houding & gedrag.
 • Belang van relatie en communicatie bij verzuim;
 • Ingaan op praktijkcasuïstiek;
 • Individuele tips voor de deelnemers voor verdere ontwikkeling.

De training kan online of op een nader te bepalen locatie georganiseerd worden. Vanwege het interactieve karakter kunnen er 6 tot maximaal 15 personen deelnemen. 

 Inschrijven
Open inschrijving
Deze training wordt gegeven zodra er voldoende aanmeldingen binnen zijn gekomen en gaat door bij minimaal 6 deelnemers. Zodra dit aantal bereikt is zal contact worden gezocht om een definitieve datum vast te leggen. Mocht een training niet door kunnen gaan dan vervalt de inschrijving en daarmee de kosten voor training.

Kosten € 180,00 per persoon

Deelnemers worden in 2 dagdelen getraind om goed voorbereid te zijn op hun taak in de verzuimbegeleiding.

Bedrijfsgegevens

Groepsinschrijving


ContactgegevensWat voor baas ben jij?