Mentale Veerkacht voor Leidinggevenden

Voor wie?

Stress kan ertoe leiden dat een medewerker afgeleid en minder productief is of - wanneer het hem of haar echt teveel wordt- vlucht in een verzuimmelding. Dit terwijl er geen medische reden voor is en goede coping mechanismen en een goede basis veerkracht ze in staat stellen beter stressoren om te gaan. Deze interactieve training richt zich op managers en leidinggevenden die de signalen van stress willen herkennen en er iets mee willen doen om zo uitval van medewerkers te voorkomen.Resultaat

Ervaring leert dat als je uitval wilt voorkomen het van belang is om goed om te gaan met stressoren. Dat geldt voor je medewerkers en net zo goed voor jezelf, want wanneer jij veerkrachtig bent kun je je mensen hier ook beter in begeleiden.
Tegelijkertijd zijn veel leidinggevenden op zoek naar tips om grip op de zaak te houden. In hoeverre weet je bijvoorbeeld welke coping mechanismen jouw medewerkers inzetten en of die effectief zijn? Hoe krijg je er zicht op of zij er goed bij zitten en ben je in staat om te signaleren bij je medewerkers of zij mogelijk in een negatieve spiraal raken?

De training Mentale Veerkracht zorgt ervoor dat de signalen herkend en erkend worden. Door dat inzicht te combineren met onze persoonlijke ‘saboteurs’ maar ook meer effectieve coping mechanismen, ben je in staat meer regie te nemen. Dat betekent dat er tijdig (preventieve) maatregelen genomen kunnen worden.  Deze training biedt je een bewust moment waarbij je stil staat bij je eigen gedrag, overtuigingen, belasting en belastbaarheid. Tevens maken we de vertaalslag hoe jij jouw medewerkers effectief kunt beïnvloeden, aansluitend op de actualiteit


Programma

Het betreft een interactieve online training (via MS Teams) waarbij de verbinding tussen praktijk en theorie wordt gemaakt. De training heeft een open karakter en is gericht op deelnemers vanuit verschillende organisaties om zo van elkaar te leren. Wat zorgt er nu voor dat mensen in de stress schieten? Het antwoord helpt ons voor een deel. De manier waarop we omgaan met spanning maakt het beeld volledig. Vervolgens: hoe maak je dit onderwerp bespreekbaar en hoe zorg je voor een gevoel van veiligheid en vertrouwen, als randvoorwaarde hierbij? Tenslotte wordt er gezocht naar wat ons motiveert en energie geeft, want dit heeft een positief effect op je balans.

Kort samengevat: 
Je ontdekt wat de belangrijkste veroorzakers zijn van stress en welke stappen je kunt nemen om stress te voorkomen bij je medewerkers te verminderen/voorkomen.
Je krijgt meer inzicht in spanningssignalen, saboteurs en coping mechanismen en daardoor meer regie op de balans tussen belasting en belastbaarheid.
Je leert hoe je signalen bespreekbaar maakt en dat leidt tot een betere balans en positieve effecten m.b.t. de inzetbaarheid van medewerkers.

Na afloop van de training kun je gratis een balanstest doen, krijg je tips en aanbevelingen om je veerkracht te versterken en kunnen we je eventueel voorlichten over interventies die we inzetten bij stress-gerelateerd verzuim.

Meer weten of direct aanmelden?
Je kunt deelnemen op basis van open inschrijving of incompany. Laat even weten dat je belangstelling hebt en neem contact met ons op.Inschrijven
Open inschrijving
Deze training wordt gegeven zodra er voldoende aanmeldingen binnen zijn gekomen en gaat door bij minimaal 8 deelnemers. Zodra dit aantal bereikt is zal contact worden gezocht om een definitieve datum vast te leggen. Mocht een training niet door kunnen gaan dan vervalt de inschrijving en daarmee de kosten voor training.

Kosten € 95,00 per persoon

Deze training leert leidinggevenden hoe ze positieve invloed uit kunnen oefenen op de veerkracht van hun medewerkers en daarmee verzuim kunnen voorkomen.

Bedrijfsgegevens

Groepsinschrijving


ContactgegevensWat voor baas ben jij?