Mentale Veerkracht voor Leidinggevenden

Voor wie?

Deze interactieve training richt zich op managers en leidinggevenden in alle lagen van de organisaties. Het geeft je als leidinggevende handvatten om signalen te herkennen, goed met diverse stressoren om te gaan en zo uitval van je medewerkers te voorkomen.

Het aantal medewerkers met stress-gerelateerde klachten blijft groeien. De oorzaak ligt voor een deel in de persoonskenmerken, in de privé problematiek, maar onmiskenbaar op dit moment ook in de effecten van de Covid-19 pandemie. De optelsom zorgt mogelijk voor onzekerheid, frustratie, disbalans in privé en werk of gevoelens van eenzaamheid danwel neerslachtigheid. Alles tezamen kan ertoe leiden dat een medewerker afgeleid en minder productief is of moet compenseren en juist extra werkdruk ervaart. Een goede basis veerkracht stelt je in staat om te zorgen dat de boog niet altijd gespannen staat en je beter in staat bent om met uitdagingen om te gaan. 
Resultaat

Ervaring leert dat als je uitval wilt voorkomen het van belang is om goed om te gaan met stressoren. Dat geldt voor je medewerkers en net zo goed voor jezelf, want wanneer jij veerkrachtig bent kun je je mensen hier ook beter in begeleiden.

Tegelijkertijd zijn veel leidinggevenden op zoek naar tips om grip op de zaak te houden. In hoeverre weet je bijvoorbeeld welke coping mechanismen jouw medewerkers inzetten en of die effectief zijn? Hoe krijg je er zicht op of zij er goed bij zitten en ben je in staat om te signaleren bij je medewerkers of zij mogelijk in een negatieve spiraal raken?

De training Mentale Veerkracht zorgt ervoor dat de signalen herkend en erkend worden. Door dat inzicht te combineren met onze persoonlijke ‘saboteurs’ maar ook meer effectieve coping mechanismen, ben je in staat meer regie te nemen. Dat betekent dat er tijdig (preventieve) maatregelen genomen kunnen worden.  Deze training biedt je een bewust moment waarbij je stil staat bij je eigen gedrag, overtuigingen, belasting en belastbaarheid. Tevens maken we de vertaalslag hoe jij jouw medewerkers effectief kunt beïnvloeden, aansluitend op de actualiteit.Programma

Het betreft een interactieve online training (via MS Teams) waarbij de verbinding tussen praktijk en theorie wordt gemaakt. De training heeft een open karakter en is gericht op deelnemers vanuit verschillende organisaties om zo van elkaar te leren. Wat zorgt er nu voor dat mensen in de stress schieten? Het antwoord helpt ons voor een deel. De manier waarop we omgaan met spanning maakt het beeld volledig. Vervolgens: hoe maak je dit onderwerp bespreekbaar en hoe zorg je voor een gevoel van veiligheid en vertrouwen, als randvoorwaarde hierbij? Tenslotte wordt er gezocht naar wat ons motiveert en energie geeft, want dit heeft een positief effect op je balans.

Kort samengevat: 

  • Je ontdekt wat de belangrijkste veroorzakers zijn van stress en welke stappen je kunt nemen om stress te voorkomen bij je medewerkers te verminderen/voorkomen.
  • Je krijgt meer inzicht in spanningssignalen, saboteurs en coping mechanismen en daardoor meer regie op de balans tussen belasting en belastbaarheid.
  • Je leert hoe je signalen bespreekbaar maakt en dat leidt tot een betere balans en positieve effecten m.b.t. de inzetbaarheid van medewerkers.

Tot slot:
Na afloop van de training kun je gratis een balanstest doen, krijg je tips en aanbevelingen om je veerkracht te versterken en kunnen we je eventueel voorlichten over interventies die we inzetten bij stress-gerelateerd verzuim.

Meer weten?
Je kunt deelnemen op basis van open inschrijving of incompany.
Heb je vragen vooraf of zou je de training op een andere datum willen volgen? Neem dan even contact met ons op.
Inschrijven
dinsdag 22 juni 2021
Training 10:00 - 12:30
Kosten € 95,00

Deze training leert leidinggevenden hoe ze positieve invloed uit kunnen oefenen op de veerkracht van hun medewerkers en daarmee verzuim kunnen voorkomen.

Bedrijfsgegevens

Groepsinschrijving


ContactgegevensWat voor baas ben jij?