Direct advies
088 045 01 00

 Training Verzuim de Baas
Voor wie?

Wil je meer grip op verzuim in je bedrijf? Wat houdt verzuim nu in, wat zijn de mogelijke oorzaken en hoe ga je hiermee om? Krijg meer inzicht in de achterliggende factoren die van invloed zijn op verzuim. Voor ondernemers, managers en HR adviseurs die meer inzicht en grip willen op het verzuim binnen hun bedrijf. Resultaat

Deze praktijkgerichte training 'Verzuim de Baas' leert je om het verzuim binnen je bedrijf positief te beïnvloeden. Hierdoor ben je in staat om toekomstige verzuimgesprekken met meer vertrouwen, inzicht en vaardigheden te voeren. Tijdens de training wordt vooral aandacht besteed aan het creëren van het bewustzijn dat juist leidinggevende(n) een grote invloed hebben op verzuim en hoe die invloed op een positieve manier gebruikt kan worden.Programma

In de training komt de Wet verbetering Poortwachter uitgebreid aan bod. We gaan ook in op de verschillende vormen van verlof, de verzuim- en hervattingsdrempel, verzuimbehoefte of -noodzaak en de kosten van het eigen verzuim. Het accent verschuift gedurende de training meer naar gespreksvaardigheden, gericht op het beïnvloeden van gedrag in relatie tot verzuim. In de middag wordt praktijkgericht geoefend aan de hand van individuele leerdoelen. 

Tuesday 9 October 2018

Training 09.00 - 17.00 uur
Kosten € 450.00

Alles over verzuim en hoe hier effectief mee om te gaan. Volg onze training op 9 oktober.

 Training Preventiemedewerker
Voor wie?
Ieder bedrijf is verplicht om een medewerker preventie taken te laten oppakken. Maar wat houdt de rol van preventiemedewerker precies in? Waar moet een werkgever nu écht aan voldoen? En nog belangrijker; hoe geef je op succesvolle wijze invulling aan deze rol? Welke invloed heeft de nieuwe Arbowet? Hoe krijg je het onderwerp 'veilig en gezond werken' op de agenda's van de directie, het management en de medewerkers? De training Preventiemedewerker geeft antwoord op alle vragen!

Resultaat
Tijdens onze training Preventiemedewerker krijg je inzicht in de inhoud van de functie zelf, de plaats van de functie in de organisatie, de Arbowet- en regelgeving en herziening (1 juli 2017), de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie en Plan van Aanpak, en de arbeidsgerelateerde risico's. De training Preventiemedewerker wordt gegeven door onze trainers met ruime ervaring op het gebied van (arbo) advies, training en coaching.

Programma

Duur - Training 09.00 - 17.00

Kosten - € 495,- per persoon

Inclusief lesmateriaal, white paper, lunch, borrel en naslagwerk

Ontvang een officieel Preventiemedewerker certificaat

Locatie - Kantoor Capability naast A2

Hogeweg 3, 5301 LB in Zaltbommel

Aantal - Maximaal 12 personen

Tuesday 6 November 2018

Training 09.00 - 17.00 uur
Kosten € 495.00

Alles over de rol van de preventiemedewerker en hoe deze in te zetten. Volg onze training op 6 november.

Wat voor baas ben jij?

Gemiddeld 8,9
verzuimdagen

3.249
ziekmeldingen
per jaar

Arbo specialist
Voor MKB-ers

30% minder
verzuimkosten

67%
herstel