Direct advies
088 045 01 00

Overzicht trainingen

 Training RI&E in één dag
Voor wie?

Binnen één dag jouw Risico Inventarisatie & Evaluatie op orde? Een actuele en volledige RI&E is voor alle werkgevers verplicht volgens de Arbowet. Met deze Risico Inventarisatie & Evaluatie breng je eventuele risico's op de werkvloer in kaart. Wij bieden jou de kans om in één dag jouw RI&E voor je bedrijf uit te voeren.

Op dinsdag 22 oktober bieden we werkgevers de mogelijkheid om in één dag een actuele en volledige RI&E uit te voeren. Voor het bedrag van 495,- euro volg je de training en beschik je over een RI&E inclusief plan van aanpak. De workshop vindt plaats bij Van der Valk in Zaltbommel en duurt van 09.00 t/m 17.00, lunch inbegrepen. Neem je eigen laptop mee zodat je zelf aan de slag kunt.Resultaat
 • Je leert alles over een RI&E, gericht op jouw bedrijf
 • Je brengt in één dag jouw RI&E voor je bedrijf op orde
 • Eventuele verbeterpunten worden direct in een Plan van Aanpak opgenomen.


Programma

In samenwerking met Capability verzorgt DH-pro voor klanten in het MKB de workshop “RIE in één dag.” Doel van deze workshop is om aan het einde van de dag een ingevulde RI&E te hebben, inclusief een plan van aanpak, die voldoet aan de wet. Tijdens de workshop wordt de deelnemer aan de hand van de onderdelen van de van toepassing zijnde RIE-instrument door een deskundige gecoacht. Na afloop van de dag heeft de deelnemer een volledige en actuele RI&E. Verbeterpunten worden direct in een plan van aanpak meegenomen. Indien gebruik gemaakt kan worden van een branche-erkend RI&E instrument én de organisatie heeft maximaal 25 medewerkers in dienst dan hoeft de RI&E niet getoetst te worden. In alle andere gevallen zal de RI&E na afloop nog getoetst moeten worden.

 

dinsdag 22 oktober 2019

Training 09.00 - 17.00 uur
Kosten € 495,00

Binnen één dag jouw Risico Inventarisatie & Evaluatie op orde?

 Workshop Balans op de werkvloer
Voor wie?

Jongeren ervaren stress en spanning anders dan dertigers, laat staan de generatie Z (40-60 jarigen). Toch hebben we hier allemaal hinder van. Wil jij weten hoe hier daadkrachtig mee om te gaan? Dan is de workshop “Balans op de werkvloer” iets voor jou!

Gezonde spanning brengt het lichaam in staat van alertheid en paraatheid. Je bent scherp en gefocust voor het uitvoeren van een lastige klus. Is de klus geklaard dan komen we vanzelf weer in de staat van homeostase.

Echter als spanning te lang aanhoudt en je gunt jezelf geen of te weinig tijd voor ontspanning wordt deze ongezond. Hoge werkdruk en of spanningen thuis zorgen dat mentale en emotionele klachten verder oplopen. Het lichaam gaat protesteren en verschijnselen zoals uitputting, overbelasting en hoofdpijn leiden uiteindelijk tot overspannenheid of een burn-out. Hier lijdt zowel je werk als je gezinsleven onder en alles raakt verder uit balans. Bedrijven werken vandaag de dag steeds meer met werknemers uit diverse levensfasen.

Elke leeftijdsgeneratie neemt spanning en stress anders waar en communiceert daar anders over. Laat staan dat dit gedeeld wordt met andere leeftijdsgeneraties.Resultaat
Tijdens deze workshop krijg je inzichten in hoe om te gaan met het signaleren van stresspatronen en spanningen op de werkvloer. Hoe het te onderzoeken maar vooral ook hoe het bespreekbaar te maken. We laten zien dat alle leeftijdsfasen anders met deze problematiek omgaat en er dus ook anders over communiceert en er mee dealt.

Programma

Herkennen
1) Wat is stress en wanneer heb ik een burn-out 
2) Welke vormen van stress bij welke levensfase
3) Wat zijn de Fysieke en psychologische verschillen qua stress tussen de verschillende levensfase groepen
4)Cijfers en feiten op een rijtje

Erkennen
1) Hoe ervaart generatie X,Y Z werkstress en of spanning
2) Hoe ziet mijn werkstress eruit op basis van mijn typering, structuur en ritme
3) Hoe stress te meten en bespreekbar te maken

Veranderen
1) Eigen regie in gezondheid
2) Hoe verander ik mijn ritme op de werkvloer
3) Trainen van de soft skills 4) Wat levert dit mij en de organisatie op

donderdag 24 oktober 2019

Training 13.00 - 17.00 uur
Kosten € 395,00

Jongeren ervaren stress en spanning anders dan dertigers, laat staan de generatie Z (40-60 jarigen). Toch hebben we hier allemaal hinder van. Wil jij weten hoe hier daadkrachtig mee om te gaan? Dan is deze workshop iets voor jou!

 Levensfasen van vrouwen als nieuwe standaard
Voor wie?
Vrouwen zijn volop in beweging. Steeds meer vrouwen treden toe tot de arbeidsmarkt. Ze werken niet alleen meer uren maar werken ook langer door dan voorheen. Daarbij komt ook nog dat de gemiddelde leeftijd van werknemers stijgt. De verschillende levensfasen van de vrouw is bij werkgevers tot op heden nog een onderbelicht thema. Niet elke vrouw wordt zwanger, wel komt iedere vrouw in de overgang. Zwangerschap en overgang zijn twee levensfasen waar het verzuim significant hoger is dan onder mannen. De impact is groot. Niet alleen is de pijn voelbaar in de portemonnee van werkgevers door de torenhoge verzuimkosten, ook de uitstroom van ervaren vrouwen is een doorn in het oog van veel werkgevers.

Resultaat
 • Daling verzuimpercentage en verzuimduurverkorting
 • Lager uitstroom van vrouwen
 • Hogere scores op vitaliteit, werkgeluk en werkvermogen
 • Meer binding en hogere commitment door (h)erkenning en begrip voor vrouwen op de werkvloer
 • Goed werkgeverschap dat bijdraagt aan een aantrekkelijk werkgeversprofiel.


Programma
 • Relevantie voor de impact van hormonale veranderingen tijdens de zwangerschap en overgang Kennishiaten op onderzoeks- en beleidsniveau
 • Leefstijl in relatie tot cardiovasculair profiel
 • Zwangerschapsdiscriminatie en taboe op de overgang
 • Relatie levensfasen tot verzuim en uitstroom
 • Verschillen en overeenkomsten tussen stress, burn-out en overgang
 • Overgangssymptomen en –klachten versus ouderdomsverschijnselen
 • Gezondheidsverschillen en invloed van psychosociale en culturele factoren
 • Omgaan (rust of activering) met levensfasen van vrouwen, inrichten van arbeidsomstandigheden en inzetten van genderspecifieke instrumentarium/interventies.

vrijdag 25 oktober 2019

Training 13.30 - 16.30 uur
Kosten € 295,00

De invloed van hormonen op de gezondheid en prestaties.

 Workshop 'Eigen regie in gezondheid'
Voor wie?

Hoe bereik je awareness, verantwoordelijkheid en regie in vitaliteit en gezondheid?

Hoe blijven we als organisatie gezond en hebben we oog voor relevante vraagstukken die spelen in het hoofd van u als werkgever, maar ook in de hoofden van uw werknemers? De verhouding tussen werk en privé, het aantrekkelijk blijven voor werknemers, levensfasen en vergrijzing, tekorten op de arbeidsmarkt en het nieuwe werken zijn relevante thema's. Het vraagt veel van U als werkgever en waar ligt de balans in de verantwoordelijkheid van uw werknemer? Leer als werkgever effectief eigen regie in vitaliteit en gezondheid te nemen.Resultaat

Gezonde, vitale werknemers

Hoe zet u duidelijke bakens in die slimmer en flexibeler werken stimuleren? Betrokken en vitale werknemers zijn essentieel voor uw bedrijf. Gezonde, vitale medewerkers dragen namelijk bij aan de productiviteit en kwaliteit. Net als het maximaliseren van meer tevredenheid en loyaliteit van uw klanten.Programma

BRAVO Programma

Met de workshop 'Eigen regie in gezondheid' bieden we u kennis en de mogelijkheid om een concreet beleid voor duurzame inzetbaarheid te ontwikkelen en actief in te zetten. Na de workshop kunnen mensen instappen in het BRAVO programma. Aan de hand van dit programma, gebaseerd op 4 pijlers binnen duurzame inzetbaarheid, gaan we actief aan de slag met werknemers om persoonlijke ontwikkeling te stimuleren en de duurzame inzetbaarheid te vergroten.

donderdag 7 november 2019

Training 13.00 - 17.00 uur
Kosten € 395,00

Hoe bereik je awareness, verantwoordelijkheid en regie in vitaliteit en gezondheid?

 Workshop Balans op de werkvloer
Voor wie?

Jongeren ervaren stress en spanning anders dan dertigers, laat staan de generatie Z (40-60 jarigen). Toch hebben we hier allemaal hinder van. Wil jij weten hoe hier daadkrachtig mee om te gaan? Dan is de workshop “Balans op de werkvloer” iets voor jou!

Gezonde spanning brengt het lichaam in staat van alertheid en paraatheid. Je bent scherp en gefocust voor het uitvoeren van een lastige klus. Is de klus geklaard dan komen we vanzelf weer in de staat van homeostase.

Echter als spanning te lang aanhoudt en je gunt jezelf geen of te weinig tijd voor ontspanning wordt deze ongezond. Hoge werkdruk en of spanningen thuis zorgen dat mentale en emotionele klachten verder oplopen. Het lichaam gaat protesteren en verschijnselen zoals uitputting, overbelasting en hoofdpijn leiden uiteindelijk tot overspannenheid of een burn-out. Hier lijdt zowel je werk als je gezinsleven onder en alles raakt verder uit balans. Bedrijven werken vandaag de dag steeds meer met werknemers uit diverse levensfasen.

Elke leeftijdsgeneratie neemt spanning en stress anders waar en communiceert daar anders over. Laat staan dat dit gedeeld wordt met andere leeftijdsgeneraties.Resultaat
Tijdens deze workshop krijg je inzichten in hoe om te gaan met het signaleren van stresspatronen en spanningen op de werkvloer. Hoe het te onderzoeken maar vooral ook hoe het bespreekbaar te maken. We laten zien dat alle leeftijdsfasen anders met deze problematiek omgaat en er dus ook anders over communiceert en er mee dealt.

Programma

Herkennen
1) Wat is stress en wanneer heb ik een burn-out 
2) Welke vormen van stress bij welke levensfase 
3) Wat zijn de Fysieke en psychologische verschillen qua stress tussen de verschillende levensfase groepen 
4)Cijfers en feiten op een rijtje

Erkennen 
1) Hoe ervaart generatie X,Y Z werkstress en of spanning 
2) Hoe ziet mijn werkstress eruit op basis van mijn typering, structuur en ritme 
3) Hoe stress te meten en bespreekbar te maken

Veranderen 
1) Eigen regie in gezondheid 
2) Hoe verander ik mijn ritme op de werkvloer 
3) Trainen van de soft skills 4) Wat levert dit mij en de organisatie op

donderdag 21 november 2019

Training 13.00 - 17.00 uur
Kosten € 395,00

Jongeren ervaren stress en spanning anders dan dertigers, laat staan de generatie Z (40-60 jarigen). Toch hebben we hier allemaal hinder van. Wil jij weten hoe hier daadkrachtig mee om te gaan? Dan is deze workshop iets voor jou!

 Training Inzetbaarheid verhogen
Voor wie?

Verhoog de inzetbaarheid van uw medewerkers met concrete acties

Geeft u binnen uw organisatie al een concrete invulling aan duurzame inzetbaarheid? Binnen veel bedrijven is dit nog steeds een containerbegrip. Er is echter een scala aan acties en interventies die u in kunt zetten om de inzetbaarheid van uw medewerkers te verhogen. Bent u benieuwd welke handelingen en maatregelen u kunt nemen om een doeltreffend resultaat te behalen voor uw organisatie? In deze workshop krijgt u concrete handvatten mee gericht op uw organisatie zodat u direct effectief aan de slag kunt gaan met het verhogen van inzetbaarheid.Resultaat

Inzicht

In een dagdeel komen de meest doeltreffende interventies aan bod waardoor u voor uw organisatie direct een plan van aanpak kunt opstellen. Tijdens de workshop werken wij aan de hand van praktische voorbeelden uit uw organisatie. U maakt ter plekke, met behulp van een checklist, een globale analyse waardoor gelijk helder wordt waar en hoe er voor uw bedrijf winst te behalen is. Vervolgens zoomen wij in op de verschillende mogelijkheden zodat u een concreet beeld heeft wat voor uw organisatie het meest geschikt en doeltreffend is.Programma

De workshop wordt gegeven door Mark van de Berg. Inclusief koffie thee drankjes naslagwerk.

Programma:

• (Persoonlijk) leiderschap
• Ontwikkelingsmogelijkheden
• Communicatie
• Gezondheid en vitaliteit
• Psychosociale arbeidsbelasting
• Generatiebeleid
• Arbeidsomstandigheden
• Drijfveren en betrokkenheid van uw medewerkers
• Werkinhoud
• Energiebronnen en stressoren.

dinsdag 3 december 2019

Training 13.00 - 17.00 uur
Kosten € 295,00

Verhoog de inzetbaarheid van uw medewerkers met concrete acties

Wat voor baas ben jij?

Gemiddeld 8,9
verzuimdagen

3.249
ziekmeldingen
per jaar

Arbo specialist
Voor MKB-ers

30% minder
verzuimkosten

67%
herstel