Verzuimportaal Promis Verzuim App
Zet de RI&E in als een dynamisch instrument

Zet de RI&E in als een dynamisch instrument

Een actuele risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is verplicht voor iedere organisatie. Wat actueel precies inhoudt, dat staat echter niet in de wet. Gebruik de RI&E als een dynamisch instrument voor veilig en gezonde arbeidsomstandigheden. 

Laat de RI&E niet verstoffen
Het is, volgens de Arbowet, voor iedere organisatie verplicht om een actuele risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) te hebben. Hier hoort ook een plan van aanpak bij. Na het opstellen van de RI&E belandt deze regelmatig weer in de la om te verstoffen. Voorkom dit door de RI&E als een dynamisch instrument in te zetten. Zo blijft u continu werken aan een veilige en gezonde werkomgeving.
Lees hier hoe u de RI&E als een dynamisch instrument inzet. 

Zet de RI&E op de agenda van het werkoverleg
Het is een continue proces om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Hier ligt ook een rol voor een preventiemedewerker. De preventiemedewerker staat dicht bij de werknemers, kan peilen wat er speelt op het gebied van veiligheid en gezondheid. Hij kan hiervoor ook de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) inschakelen. Zodat de RI&E op de agenda van het werkoverleg te zetten, blijft het onderwerp leven. 

OR moet instemmen met de RI&E
Op het gebied van arbeidsomstandigheden heeft de OR instemmingsrecht. Dit blijkt uit artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden. De OR moet, m.b.t. de RI&E, instemmen met:
  • Het RI&E-instrument dat uw organisatie wil gebruiken.
  • Het contract met de arbodienstverlener die de RI&E gaat toetsen.
  • De getoetste RI&E en het plan van aanpak.
  • De actualisatie van de RI&E en het plan van aanpak.

RI&E
In Nederland gebeuren jaarlijks zo'n 220.000 arbeidsongevallen die zo ernstig zijn, dat werknemers moeten verzuimen, blijvend letsel oplopen of overlijden. Weet u welke risicofactoren er spelen in uw bedrijf en wilt u deze graag beperken? De RI&E biedt inzicht in de arbeidsgevaren en -risico’s. Capability kan de RI&E voor uw organisatie uitvoeren, begeleiden en toetsen. Zo kunt u ziekteverzuim, bedrijfsongevallen, ongewenst verloop of problemen met het Ministerie van SZW voorkomen.
Lees hier meer.
 
Bron: rendement.nl

Gerelateerde diensten

Capability biedt vele gerelateerde diensten. Klik op één van onderstaande producten voor meer informatie.
Nieuws
Aantal inzetbare uren preventiemedewerker?

De vernieuwde Arbowet verplicht werkgevers om voor hun personeel een preventiemedewerker aan te stellen. Het hangt van diverse factoren af hoeveel uur de werkgever vrij moet maken voor de preventietaak. (...)

Nieuws
Oog voor uw medewerkers

De Week van de RI&E vindt plaats van 13 t/m 17 juni. Hierbij staat een veilige en gezonde werkplek centraal. Het thema van de Week van de RI&E is; Oog voor uw medewerkers. (...)

Nieuws
Hoe maakt u duurzame inzetbaarheid inzichtelijk?

Welke data heeft u nodig om inzichtelijk te maken of het beleid voor duurzame inzetbaarheid (...)

Kunnen wij u helpen?