Verzuimportaal Promis Verzuim App
Werkgevers: tijd voor een basiscontract!

Werkgevers: tijd voor een basiscontract!

De nieuwe Arbowet zorgt ervoor dat werkgevers verplicht zijn om een contract te hebben met een arbodienstverlener. De Inspectie SZW concludeert dat er steeds meer bedrijven aan deze regelgeving voldoen. Het blijkt dat er nog altijd meer dan 20.000 bedrijven zijn zonder basiscontract met een arbodienstverlener en hiermee een boete riskeren.

Verplicht voor alle werkgevers
Vorig jaar is de Arbowet aangepast. Dit betekent dat er onder andere nieuwe wettelijke verplichtingen zijn voor werkgevers. Namelijk dat iedere werkgever verplicht is om hun wettelijke arbotaken onder begeleiding van professionals uit te voeren. Dit betekent dat iedere werkgever een basiscontract moet hebben met een arbodienstverlener. Dit kan een gecertificeerde arbodienst of een bedrijfsarts zijn. Geen contract? Dan krijg je een boete.

Het blijkt dat zo'n 21.000 bedrijven nog geen contract hebben met een arbodienstverlener. Dit is zo'n 4% van de Nederlandse bedrijven, volgens het onderzoek van Conclusr. Het gaat met name om bedrijven in de sectoren handel, horeca en zakelijke dienstverlening. Daarnaast geeft ruim een kwart (27%) aan geen gebruik te maken van een externe arbodienstverlener maar dat zij de arbozaken intern hebben geregeld.

Gezondere en veiligere werkomstandigheden
De Inspectie SZW beredeneert dat hoe beter werkgevers zich aan de wettelijke arboplichten houden, des te beter zij ook de risisco's kunnen beheren. En dit levert dan uiteraard weer gezondere en veiligere werkomstandigheden op. Uit onderzoek van de Inspectie SZW blijkt dat het steeds beter gaat met het naleven van de Arbowet. In 2016 bleek dat 75% van de bedrijven een contract heeft met een arbodienst. Er was in 2016 ook meer overleg met werknemers over het arbobeleid en beschikten meer bedrijven over bedrijfshulpverlening en een preventiemedewerker.

OR instemmingsrecht op contract arbodienst
Het is voor iedere werkgever verplicht om zich bij te laten staan door één of meerdere gecertificeerde professionals m.b.t. de begeleiding van ziekteverzuim bij werknemers, een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek, het adviseren over en toetsen van een risico- inventarisatie en -evaluatie (RI&E). De ondernemingsraad (OR) heeft instemmingsrecht op het contract met de arbodienstverlener. Daarbij gaat het niet alleen om de keuze van de arbodienstverlener; de OR heeft ook iets te zeggen over de inhoud van het basiscontract.

Veel gestelde vragen over de Arbowet
 
Bron: Rendement.nl

Gerelateerde diensten

Capability biedt vele gerelateerde diensten. Klik op één van onderstaande producten voor meer informatie.
Nieuws
2017; het jaar van de nieuwe Arbowet

De verandering die in 2017 het meeste teweegbracht in Arbo-land is natuurlijk de wijziging van de Arbowet op 1 juli 2017. Maar wat waren nog meer interessante arbo ontwikkelingen in (...)

Nieuws
Veel gestelde vragen over de nieuwe Arbowet

Heeft u nog vragen naar aanleiding van de vernieuwde Arbowet? Wat houdt dit nou precies in voor ondernemers? In dit handige artikel staat alles op een rijtje en wordt het (...)

Nieuws
Ondernemers voorkom een boete

Voorkom een boete van de Inspectie SZW voor overtreding van de Arbowet. De inspectie controleert of organisaties zich houden aan de verplichtingen uit de Arbowet. (...)

Kunnen wij u helpen?