Verzuimportaal Promis Verzuim App
Werkgevers, creëer een veilige werkplek

Werkgevers, creëer een veilige werkplek

Werkgevers zorg voor preventieve maatregelen
Iedere werkgever is verplicht om te zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden, dit staat in de Arbowet beschreven. Het is dus zaak voor werkgevers om preventief maatregelen te nemen. De veiligheidsrisico's moeten in kaart gebracht zijn en daar moeten goede instructies en voorlichting over worden gegeven. Jongeren en uitzendkrachten moeten bijvoorbeeld voldoende tijd krijgen voor een inwerktraject. Het is daarnaast belangrijk dat een werkgever ook checkt of de werknemers hun benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen dragen.

Meeste meldingen beroepsziekten uit de bouw
Het blijkt dat de meeste meldingen van beroepsziekten voortkomen uit de bouwsector. Het Nederlandse Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) geeft dit aan in hun ondezoek (2017). Een bouwplaats is niet van zichzelf een veilige werkplek. Er zijn bijvoorbeeld meerdere partijen aan het werk en zij moeten samenwerken. In de bouw zijn er daarnaast ook veel uitzendkrachten en jongeren die net van school komen. Een werkgever is verplicht om voor goede voorlichting te zorgen en een veilige werkplek te realiseren. 

Inventariseer uw werkplek
In Nederland gebeuren jaarlijks zo'n 220.000 arbeidsongevallen die zo ernstig zijn, dat werknemers moeten verzuimen, blijvend letsel oplopen of overlijden. Weet u welke risicofactoren er spelen in uw bedrijf en wilt u deze graag beperken? De RI&E biedt inzicht in de arbeidsgevaren en -risico’s. Capability kan de RI&E voor uw organisatie uitvoeren, begeleiden en toetsen. Zo kunt u ziekteverzuim, bedrijfsongevallen, ongewenst verloop of problemen met het Ministerie van SZW voorkomen.
 
Bron: Rendement.nl

Gerelateerde diensten

Capability biedt vele gerelateerde diensten. Klik op één van onderstaande producten voor meer informatie.
Nieuws
Oog voor uw medewerkers

De Week van de RI&E vindt plaats van 13 t/m 17 juni. Hierbij staat een veilige en gezonde werkplek centraal. Het thema van de Week van de RI&E is; Oog voor uw medewerkers. (...)

Nieuws
Werkgevers, creëer een veilige werkplek

Werknemers moeten hun werkzaamheden op een gezonde en veilige werkplek kunnen verrichten. Iedere werkgever is verplicht om voldoende preventieve maatregelen te nemen en de veiligheidsrisico's inzichtelijk te hebben. (...)

Nieuws
Een toename van het werkgeluk

Werknemers ondervinden steeds meer werkgeluk. Dit blijkt uit onderzoek onder de medewerkers zelf, onder HR-professionals en bestuurders. De tevredenheid van medewerkers op de werkvloer is de afgelopen drie jaar toegenomen. (...)

Kunnen wij u helpen?