Verzuimportaal Promis Verzuim App
Wat verandert er in 2018 in werk en inkomen?

Wat verandert er in 2018 in werk en inkomen?

Wat verandert er in 2018 op het gebied van werk en inkomen. Het ministerie van SZW zette de belangrijkste veranderingen in een aantal wetten op een rij. 

Wijzigingen m.b.t. het minimumloon
Het minimumloon stijgt per 1 januari 2017 van € 1.565,40 naar € 1.578,00 bruto per maand. Daarnaast is het verplicht om bij het werken met stukloon ten minste het minimumloon te betalen. Deze verplichting gaat ook gelden voor het overwerk, inclusief vakantiegeld. Meer werkenden hebben recht op minimaal het minimumloon. Ten slotte wordt het minimumloon ook de minimumnorm voor werkzaamheden op basis van een overeenkomst (anders dan een arbeidsovereenkomst). 

Nieuwe eisen rondom arbeidsomstandigheden
Er zijn met name wijzigingen voor de certificerende instellingen die certificaten afgeven aan bijvoorbeeld arbodiensten, kraanmachinisten, duikers en asbestverwijdering. De wijzigingen zorgen voor een verdere professionalisering van de wettelijk verplichte certificering. De certificerende instellingen moeten voldoen aan nieuwe eisen die op grond van de arbeidsomstandighedenregelgeving vereist zijn. De nieuwe voorschriften gaan in per 1 januari 2018 en houden in dat certificerende instellingen moeten beschikken over een accreditatie van de Raad voor Accreditatie. Er geldt een overgangsregeling tot eind 2019.

Het personenregister in de kinderopvang
Vanaf 1 maart 2018 wordt er in de kinderopvang gewerkt met een personenregister. Dit betekent dat iedereen die werkt of woont op een locatie waar kinderen worden opgevangen, dat zij in dit register moeten staan ingeschreven. Zonder deze inschrijving mag je niet in de kinderopvang werken. Ook stagiairs, uitzendkrachten en vrijwilligers moeten staan ingeschreven in het personenregister. Mensen in het register worden continue gescreend op strafbare feiten die belemmerend of bezwaarlijk zijn bij het werken met kinderen.

Veranderingen voor Wajongers
De uitkering van de Wajongers met arbeidsvermogen wordt per 1 januari 2018 70 procent van het wettelijk minimumloon. Hierdoor wordt de uitkering voor Wajongers met arbeidsvermogen meer gelijk aan de uitkering van jonggehandicapten in de Participatiewet. Dit is gelijk getrokken omdat beide groepen jonggehandicapten zijn met arbeidsmogelijkheden. Het is ook zo dat beide groepen onder de banenafspraak vallen. Er is echter voor Wajongers geen partner- of vermogenstoets zoals dit bij jonggehandicpaten in de Participatiewet wél het geval is. 
 
PWnet.nl

Gerelateerde diensten

Capability biedt vele gerelateerde diensten. Klik op één van onderstaande producten voor meer informatie.
Nieuws
2017; het jaar van de nieuwe Arbowet

De verandering die in 2017 het meeste teweegbracht in Arbo-land is natuurlijk de wijziging van de Arbowet op 1 juli 2017. Maar wat waren nog meer interessante arbo ontwikkelingen in (...)

Nieuws
In 2018 is leeftijdonderscheid in vacatures niet meer toegestaan

Het is voor werkgevers per 1 januari 2018 niet meer (...)

Nieuws
Pas op voor ongelukken op het werk!

De Inspectie SZW heeft de noodklok geluid. Dit kwam aan bod in een uitzending van de Monitor van de NCRV. Uit onderzoek blijkt dat werkgevers onvoldoende aandacht besteden aan veilig (...)

Kunnen wij u helpen?