Verzuimportaal Promis Verzuim App
Verplichtingen werknemer voor veiligheid

Verplichtingen werknemer voor veiligheid

Bij de Arbowet denken mensen vaak aan de eisen waar bedrijven aan moeten voldoen om een gezonde en veilige werkplek te creëren. Maar deze verantwoordelijkheid ligt niet alleen bij werkgevers. Juist ook werknemers hebben enkele verplichtingen volgens de Arbowet. In artikel 11 van de Arbowet staan deze eisen benoemd. 

Alle werknemers zijn verantwoordelijk om op hun werk te zorgen voor hun eigen veiligheid en gezondheid. En ook de andere aanwezigen bij het werk. Zo zijn werknemers onder meer verplicht om: 
  • arbeidsmiddelen en gevaarlijke stoffen op de juiste wijze te gebruiken;
  • de ter beschikking gestelde verplichte persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste manier te gebruiken;
  • arbeidsmiddelen correct te gebruiken en niet zelf aan beveiligingen te sleutelen;
  • deel te nemen aan en te werken volgens voorlichting en instructies;
  • gevaarlijke situaties te melden bij leidinggevende of werkgever.

Iedere werknemer heeft de verplichting om te zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Voldoen zij niet aan deze taken, dan bestaat er de kans dat zij een boete krijgen opgelegd. De Inspectie SZW controleert of bedrijven en werknemers voldoen aan de gestelde verplichtingen in de Arbowet. Voorbeelden van situaties waarin werknemers een boete kunnen krijgen zijn: het slordig werken met gevaarlijke stoffen, het niet juist gebruiken van beschermingsmiddelen of het ontbreken van de benodigde certificaten. 
 
Bron: rendement.nl

Gerelateerde diensten

Capability biedt vele gerelateerde diensten. Klik op één van onderstaande producten voor meer informatie.
Nieuws
2017; het jaar van de nieuwe Arbowet

De verandering die in 2017 het meeste teweegbracht in Arbo-land is natuurlijk de wijziging van de Arbowet op 1 juli 2017. Maar wat waren nog meer interessante arbo ontwikkelingen in (...)

Nieuws
Is jouw bedrijf klaar voor de AVG?

Is jouw bedrijf klaar voor de AVG? Vanaf 25 mei gaat de nieuwe Europese Privacyverordening in. Er moet best wel wat geregeld worden. Is het je nog niet helemaal duidelijk? (...)

Nieuws
Investeren in je medewerkers loont!

Medewerkers hebben behoefte aan een goed toekomstperspectief. Uitdaging in hun werk. Voorkom dat je mensen weg lopen en investeer in je medewerkers. Afhankelijk van de conjuncturele situatie verandert jaarlijks een (...)

Kunnen wij u helpen?