Verzuimportaal Promis Verzuim App
Tweede Kamer neemt nieuwe privacywet aan

Tweede Kamer neemt nieuwe privacywet aan

Het lag in de lijn der verwachting en het is gebeurd. De Tweede Kamer heeft de nieuwe privacywet goedgekeurd. De Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is aangenomen. Nu de nieuwe privacywet is goedgekeurd volgt het besluit van de Eerste Kamer. Zij bespreken de AVG en geven uitsluitsel over het al dan niet aannemen van deze nieuwe wet. 

Het doel van de AVG is om de privacyrechten van burgers te versterken. Het kabinet heeft hierbij gekozen voor een beleidsneutrale uitvoeringswet. Dit houdt in dat de wet snel geïmplementeerd kan worden. Concreet betekent dit dat de inhoud van de AVG zoveel mogelijk aansluit bij de huidige Nederlandse wetgeving. Op 25 mei 2018 gaat de nieuwe Uitvoeringswet van kracht. Daarmee wordt dan ook de nu geldende Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) ingetrokken. 

Bij de stemming over de wet zijn ook een aantal amendementen aangenomen. Zo zal het college van de Autoriteit Persoonsgevens (AP) altijd uit drie personen gaan bestaan in plaats van twee. Dat is besloten omdat de AP bij de uitvoering van de privacywet meer taken en verantwoordelijkheden gaat krijgen.

Lees hier meer over de AVG en wat het inhoudt
Lees hier meer over het artikel van Rendement

 
Bron: Rendement.nl

Gerelateerde diensten

Capability biedt vele gerelateerde diensten. Klik op één van onderstaande producten voor meer informatie.
Nieuws
Investeren in een goede werksfeer loont

94% van de werknemers vindt een goede werksfeer belangrijk. Een op de drie vindt dit zelfs belangrijker dan het geboden salaris. En dit terwijl meer dan de helft van de (...)

Nieuws
Alles over AVG

De AVG gaat per 25 mei 2018 in Nederland van kracht. Deze vervangt de Wbp en bevat strenge Europese privacyregels. Voldoet uw organisatie al aan de nieuwe richtlijnen? Boetes kunnen namelijk oplopen tot € 20 (...)

Nieuws
Werkgevers: tijd voor een basiscontract!

De nieuwe Arbowet zorgt ervoor dat werkgevers verplicht zijn om een contract te hebben met een arbodienstverlener. De Inspectie SZW concludeert dat er steeds meer bedrijven aan deze regelgeving voldoen. (...)

Kunnen wij u helpen?