Verzuimportaal Promis Verzuim App
Strategische samenwerking IMK en Capability

Strategische samenwerking IMK en Capability

Eén op de acht medewerkers, die aan mobiliteitsprogramma’s bij grotere werkgevers deelnemen, kiest bewust voor een stap in zijn of haar loopbaan naar zelfstandig ondernemerschap.

Dat betreft zowel medewerkers, die in outplacementtrajecten zitten en medewerkers, die op eigen initiatief de organisatie verlaten. Dat blijkt uit de ervaringen van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) met mobiliteitsprogramma’s. Het IMK beoordeelt de geschiktheid van potentiële starters en de levensvatbaarheid van hun plannen voor diverse organisaties, groot en klein.

Kenmerken van werknemers en ondernemers
Deze groep starters vertoont kenmerken van zowel werknemers als ondernemers en wint snel terrein in de totale beroepsbevolking en dat vraagt om aanpassingen in de samenleving, onder andere op het gebied van mobiliteit, sociale zekerheid en zorg. Capability en het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf bundelen krachten om werknemers beter te begeleiden naar deze vorm van zelfstandig ondernemerschap.

Hybride ondernemers
De traditionele tweedeling in de beroepsbevolking van werknemers en ondernemers is achterhaald. Volgens het IMK is ruim een half miljoen werkenden niet in die categorieën in te delen en heeft kenmerken van beide groepen.

We zien wel de drang om voor zichzelf te zorgen en de behoefte om op eigen benen te staan”, zegt Han Dieperink, algemeen directeur van IMK. “De ambities zijn verder bescheiden en risico dragen is oké, maar het moet niet te gek worden. Wij noemen dat hybride ondernemers en daar zijn er zijn er heel veel van.”

Ondernemerschap in mobiliteitsprogramma’s
In veel programma’s voor arbeidsmobiliteit wordt de optie voor ondernemerschap niet of nauwelijks benoemd of gestimuleerd. “Veel potentiële kandidaten én hun werkgevers hebben koudwatervrees en dat is logisch”, stelt Titus Kramer, algemeen directeur van de Capability Groep.
“Het is dan ook belangrijk, dat de weg naar werken in dienstverband open blijft staan tijdens het traject, zodat alleen kansrijke ondernemers daadwerkelijk gaan starten met hun eigen bedrijf. Door de samenwerking met het IMK kunnen we dat op de beste manier borgen.”

Duurzame financiële zelfstandigheid
Bij de samenwerking tussen Capability en het IMK worden de specialisaties loopbaanbegeleiding en begeleiding naar ondernemerschap voor iedere kandidaat op maat gecombineerd. Daarmee wordt een in totaliteit hogere uitstroom en meer duurzame financiële zelfstandigheid bereikt.
 
Bron: PWnet

Gerelateerde diensten

Capability biedt vele gerelateerde diensten. Klik op één van onderstaande producten voor meer informatie.
Nieuws
Investeer in uw menskracht

Altijd méér aandacht voor mensen. U mag van Capability meer verwachten. Gezonde, gemotiveerde en competente medewerkers dragen bij aan de continuïteit van uw bedrijf. Investeer daarom in uw menskracht. Samen zoeken we de beste oplossing. (...)

Nieuws
Een beter bedrijfsresultaat door opleidingen

Sinds 01 juni 2017 is Capability een samenwerking aangegaan met opleidingsinstituut Move the Crowd. Ons opleidingsaanbod zorgt ervoor dat individuen, teams en bedrijven meetbare verbeteringen realiseren op de gebieden Sales, (...)

Nieuws
Aantal inzetbare uren preventiemedewerker?

De vernieuwde Arbowet verplicht werkgevers om voor hun personeel een preventiemedewerker aan te stellen. Het hangt van diverse factoren af hoeveel uur de werkgever vrij moet maken voor de preventietaak. (...)

Kunnen wij u helpen?