Verzuimportaal Promis Verzuim App
Promis, hét verzuimvolg- en registratiestysteem van de toekomst

Promis, hét verzuimvolg- en registratiestysteem van de toekomst

De nieuwe arbowet die vanaf 1 juli 2017 van toepassing is alsmede de steeds strenger wordende wet- en regelgeving rondom privacy missen hun uitwerking niet.
 
Het uitwisselen van gegevens tussen arbodiensten en werkgevers wordt in hoog tempo aan banden gelegd. Tegelijkertijd signaleren wij een toenemende behoefte bij werkgevers aan informatie rondom de inzetbaarheid en het verzuim van medewerkers. Dat betekent dat er grote aanpassingen nodig zijn in het verzuimvolg- en registratiesysteem dat gebruikt wordt voor de communicatie tussen arbodienst en werkgever.
 
De afgelopen jaren heeft Capability deze veranderingen zien aankomen en hierop geanticipeerd. Wij zijn dan ook bijzonder verheugd te kunnen mededelen dat wij per 1 januari 2018 overstappen van Verzuimsignaal naar Promis. Dit innovatieve verzuimvolg- en registratiesysteem is voor een groot deel mede door Capability ontwikkeld en is helemaal klaar voor de toekomst. U kunt de handleiding alvast hier downloaden.

Gerelateerde diensten

Capability biedt vele gerelateerde diensten. Klik op één van onderstaande producten voor meer informatie.
Nieuws
Promis, hét verzuimvolg- en registratiestysteem van de toekomst

Capability heeft de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in haar nieuwe (...)

Nieuws
Promis, hét verzuimvolg- en registratiestysteem van de toekomst

Capability heeft de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in haar nieuwe (...)

Nieuws
Promis, hét verzuimvolg- en registratiestysteem van de toekomst

Capability heeft de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in haar nieuwe (...)