Verzuimportaal Promis Verzuim App
Ondernemers voorkom een boete

Ondernemers voorkom een boete

De Inspectie SZW kan werkgevers een boete opleggen zodra zij de nieuwe Arbowet overtreden. Hoe hoog zijn de boetes? Dit is terug te lezen in de Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving. De Arbowet is per 1 juli 2017 gewijzigd en we hebben ook al eerder wat veel voorkomende vragen op een rij gezet. Er zijn drie soorten overtredingen volgens deze beleidsregel:
  • een zware overtreding, Inspectie SZW geeft direct een boete;
  • een overtreding met directe boete, Inspectie SZW geeft direct een bestuurlijke boete;
  • een overige overtreding, Inspectie SZW geeft eerst een waarschuwing of een kennisgeving van eis tot naleving. Is de fout na een waarschuwing niet hersteld, dan deelt Inspectie SZW alsnog een boete uit.

Werknemers ook opgelet!
De Inspectie SWZ geeft veelal eerst een waarschuwing en gaat niet direct over op het opleggen van boetes. Krijgt u een waarschuwing? Vaak geeft de inspectie u dan 3 maanden de tijd om de zaken op orde te krijgen. Wat levert u dan bijvoorbeeld direct een boete op? Denk hierbij aan het niet melden van een arbeidsongeval. Werknemers kunnen ook een boete krijgen van de inspectie. Denk hierbij aan het niet juist naleven van de regels omtrent het gebruik en onderhoud van arbeidsmiddelen. Maar ook aan het niet correct gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen of het negeren van veiligheidsinstructies. Dit levert dan direct een boete op van € 750,-

Geen basiscontract? Dan direct een boete!
De Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving is recent gewijzigd. De Arbowet is namelijk per 1 juli 2017 aangepast. Heeft u als werkgever geen basiscontract met een bedrijfsarts of arbodienst? Dan krijgt u direct een boete opgelegd. Het verplichte basiscontract staat in artikel 14 lid 4 van de Arbowet. De boete voor het ontbreken van een basiscontract bedraagt € 1.500. Deze regel geldt voor nieuwe basiscontracten die worden afgesloten vanaf 1 juli 2017. Het ontbreken van verplichte onderdelen in het arbocontract kan ook een boete opleveren. 
 
Bron: Rendement.nl

Gerelateerde diensten

Capability biedt vele gerelateerde diensten. Klik op één van onderstaande producten voor meer informatie.
Nieuws
De vernieuwde Arbowet per 1 juli 2017

Op 24 januari 2017 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) aangenomen. De wet gaat per 1 juli 2017 in. Maar wat verandert er nu allemaal? (...)

Nieuws
3 belangrijke feiten over het basiscontract

De vernieuwde Arbowet is op 1 juli ingevoerd. Het basiscontract dat voortaan met een arbodienst moet worden afgesloten is één van de belangrijkste vernieuwingen. (...)

Nieuws
Veel gestelde vragen over de nieuwe Arbowet

Heeft u nog vragen naar aanleiding van de vernieuwde Arbowet? Wat houdt dit nou precies in voor ondernemers? In dit handige artikel staat alles op een rijtje en wordt het (...)

Kunnen wij u helpen?