Verzuimportaal Promis Verzuim App
Meer banen voor mensen met arbeidsbeperking

Meer banen voor mensen met arbeidsbeperking

Het aantal werknemers met een arbeidsbeperking dat in dienst is bij werkgevers is flink gestegen in de marktsector. Hiermee liggen de marktsector en de overheid voor op schema om het doel van de banenafspraak te halen. In 2016 is er zelfs een stijging van 36% ten opzichte van de doelstelling uit de banenafspraak. De banenafspraak is in 2013 opgezet en de uitvoering hiervan, waarin de overheid, werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties zich sterk hebben gemaakt voor meer banen voor mensen met een arbeidsbeperking is uitermate succesvol te noemen. 

In de banenafspraak is een helder doel vastgesteld om in 2026 125.000 extra banen te hebben voor mensen met een arbeidsbeperking. Hierbij gelden er 100.000 banen in de marktsector en 25.000 voor de overheid. De banenafspraak is tot nu toe succesvol gebleken. Er zijn namelijk in de marktsector in 2016 19.000 nieuwe banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gekomen. De doelstelling van 14.000 is hiermee met 5.000 overschreden. Een groeipercentage van 36% ten opzichte van het doel voor 2016. In 2017 is de doelstelling om 23.000 nieuwe banen voor mensen met een arbeidsbeperkint te realiseren. Uit cijfers van het UWV blijky dat deze doelstelling in 2017 ook gehaald zal worden. Halverwege 2018 volgen de definitieve cijfers over 2017. 

Medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt
Binnen de banenafspraak is rekening gehouden met mensen met een arbeidsbeperking. Dit zijn werknemers met een achterstand op de arbeidsmarkt. Over het algemeen een groep trouwe werknemers die net even wat meer aandacht vragen. Tot deze doelgroep behoren mensen met een Wsw-indicatie, mensen die onder de Participatiewet vallen, Wajongers met arbeidsvermogen, mensen met een WIW- of ID-baan en jongeren uit het praktijkonderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs. Een werkgever biedt deze doelgroep vaak een werkplek aan vanuit sociale overwegingen in lijn met het sociaal beleid. Hierbij wordt echter voorbij gegaan aan de positieve invloed die mensen op de sfeer en diversiteit op de werkvloer hebben. Daarnaast scoren bedrijven die sociaal bezig zijn ook beter bij aanbestedingen. 

Heeft u hier als werkgever zijnde al aan gedacht? Neem contact op met een van onze adviseurs als u meer informatie wil ontvangen.
 
Bron: PWnet.nl

Gerelateerde diensten

Capability biedt vele gerelateerde diensten. Klik op één van onderstaande producten voor meer informatie.
Nieuws
Investeren in een goede werksfeer loont

94% van de werknemers vindt een goede werksfeer belangrijk. Een op de drie vindt dit zelfs belangrijker dan het geboden salaris. En dit terwijl meer dan de helft van de (...)

Nieuws
Werkgevers: tijd voor een basiscontract!

De nieuwe Arbowet zorgt ervoor dat werkgevers verplicht zijn om een contract te hebben met een arbodienstverlener. De Inspectie SZW concludeert dat er steeds meer bedrijven aan deze regelgeving voldoen. (...)

Nieuws
Een toename van het werkgeluk

Werknemers ondervinden steeds meer werkgeluk. Dit blijkt uit onderzoek onder de medewerkers zelf, onder HR-professionals en bestuurders. De tevredenheid van medewerkers op de werkvloer is de afgelopen drie jaar toegenomen. (...)

Kunnen wij u helpen?