Verzuimportaal Promis Verzuim App
Alles over het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans

Alles over het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans

Het moet weer aantrekkelijk worden voor werkgevers om hun medewerkers in vaste dienst te nemen. Althans, dat is het streven van het kabinet. Zij presenteren een conceptversie van het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans. Minister Koolmees heeft een pakket aan maatregelen opgesteld om dit te bewerkstelligen. Het wetsvoorstel zou voor de zomer naar de Raad van State gestuurd moeten worden en vervolgens naar de Tweede Kamer.

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) bevat deze samenhangende maatregelen.
 • Ontslag wordt ook mogelijk als er sprake is van een optelsom van omstandigheden, de zogenaamde cumulatiegrond. Nu moet de werkgever aan 1 van de 8 ontslaggronden volledig voldoen. Deze nieuwe negende grond geeft de rechter de mogelijkheid omstandigheden te combineren. De werknemer kan een halve transitievergoeding extra krijgen (bovenop de transitievergoeding), wanneer de cumulatiegrond gebruikt wordt voor het ontslag.
 • Werknemers krijgen vanaf de eerste dag recht op een transitievergoeding (ontslagvergoeding), ook tijdens de proeftijd.
 • De opbouw van de transitievergoeding wordt verlaagd bij lange dienstverbanden.
 • Er komt een regeling voor kleine werkgevers om de transitievergoeding te compenseren als ze hun bedrijf moeten beëindigen wegens pensionering of ziekte. Dit wordt verder uitgewerkt in aanvullende regelgeving.
 • Verlenging van de proeftijd voor vaste contracten van 2 maanden naar 5 maanden.
 • De opeenvolging van tijdelijke contracten (de ketenbepaling) wordt verruimd. Nu is het mogelijk om aansluitend 3 contracten in 2 jaar te aan te gaan. Dit wordt 3 jaar.
 • Ook wordt het mogelijk om de pauze tussen een keten tijdelijke contracten per cao te verkorten van 6 naar 3 maanden als er sprake is van terugkerend tijdelijk werk dat maximaal 9 maanden per jaar kan worden gedaan.
 • Daarnaast komt er een uitzondering op de ketenregeling voor invalkrachten in het primair onderwijs die invallen wegens ziekte.
 • Werknemers die op payrollbasis werken, krijgen dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers die in dienst zijn bij de opdrachtgever, met uitzondering van pensioen waar een eigen regeling voor geldt. De definitie van de uitzendovereenkomst wordt niet gewijzigd.
 • Er worden maatregelen genomen om verplichte permanente beschikbaarheid van oproepkrachten te voorkomen. Zo moet een werknemer minstens 4 dagen van tevoren worden opgeroepen door de werkgever. Ook houden oproepkrachten recht op loon als het werk wordt afgezegd. De termijn van 4 dagen kan bij cao worden verkort tot 1 dag.
 • De ww-premie wordt voor werkgevers voordeliger als ze een werknemer een vaste baan aanbieden in plaats van een tijdelijk contract. Nu is de hoogte van de ww-premie afhankelijk van de sector waar een bedrijf actief in is.
Het gehele artikel over de Wet arbeidsmarkt in balans is op de site van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Gerelateerde diensten

Capability biedt vele gerelateerde diensten. Klik op één van onderstaande producten voor meer informatie.
Nieuws
Tweede Kamer neemt nieuwe privacywet aan

Het lag in de lijn der verwachting en het is gebeurd. De Tweede Kamer heeft de nieuwe privacywet goedgekeurd. De Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is aangenomen. (...)

Nieuws
Investeren in je medewerkers loont!

Medewerkers hebben behoefte aan een goed toekomstperspectief. Uitdaging in hun werk. Voorkom dat je mensen weg lopen en investeer in je medewerkers. Afhankelijk van de conjuncturele situatie verandert jaarlijks een (...)

Nieuws
Aantal inzetbare uren preventiemedewerker?

De vernieuwde Arbowet verplicht werkgevers om voor hun personeel een preventiemedewerker aan te stellen. Het hangt van diverse factoren af hoeveel uur de werkgever vrij moet maken voor de preventietaak. (...)

Kunnen wij u helpen?