Verzuimportaal Promis Verzuim App

Nieuws en actualiteit over arbo, verzuim, mobiliteit en HR

De wereld is voortdurend in beweging. Op economisch en maatschappelijk vlak, op het gebied van wet- en regelgeving én technologie. Van een recessie naar economische groei, van werkstress naar baanzekerheid. Als werkgever is het zaak om op de hoogte te blijven. Juist ook over ontwikkelingen die relevant zijn voor u als werkgever én voor uw medewerkers.
Home > Informatiecentrum > Nieuws
Filter:
Toon alles
Investeer in uw menskracht
Investeer in uw menskracht
15 maart 2017 - Altijd méér aandacht voor mensen. U mag van Capability meer verwachten. Gezonde, gemotiveerde en competente medewerkers dragen bij aan de continuïteit van uw bedr...
Stage Marketing en Communicatie
Stage Marketing en Communicatie
22 februari 2017 - Nieuw Marketing en Communicatie talent dat op zoek is naar een leerzame omgeving? Wij hebben een stageplaats beschikbaar! Bekijk de vacature en neem contact met ons ...
Stijging werkgelegenheid in Nederland
Stijging werkgelegenheid in Nederland
16 februari 2017 - Het vierde kwartaal van 2016 is Nederland goed gezind. Het aantal banen is met 53 duizend toegenomen, dat betekent de grootste groei in vijf jaar tijd. Het aantal we...
Gezonde medewerker kan langer doorwerken
Gezonde medewerker kan langer doorwerken
10 februari 2017 - Uit onderzoek van het CBS onder medewerkers tussen de 45-65 jaar blijkt dat gezonde medewerkers langer denken te kunnen werken.
Recht op subsidie bij nieuwe medewerker?
Recht op subsidie bij nieuwe medewerker?
26 januari 2017 - Wie iemand in dienst neemt, komt vaker in aanmerking voor subsidie dan hij misschien denkt. Maar wanneer kom je dan precies in aanmerking?
Eerste Kamer akkoord met wijziging Arbowet
Eerste Kamer akkoord met wijziging Arbowet
25 januari 2017 - De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel om de Arbowet te wijzigen. De invoering van de vernieuwde Arbowet is twee keer uitgesteld; het wetsvoorstel zal ...
Een stabiel ziekteverzuim in Nederland
Een stabiel ziekteverzuim in Nederland
09 januari 2017 - Het ziekteverzuim in Nederland schommelt sinds 2007 rond de 4%. Veel ziekteverzuim van werknemers hangt samen met belastende omstandigheden op het werk. Zowel psycho...
Meer aandacht voor veiligheid en gezondheid
Meer aandacht voor veiligheid en gezondheid
06 januari 2017 - Bedrijven nemen in 2016 meer maatregelen rondom veiligheid en gezondheid dan in 2014. Het niveau ligt echter lager dan in 2007. De aandacht voor arbobeleid houdt mog...
Verzuimgegevens niet te lang bewaren
Verzuimgegevens niet te lang bewaren
20 december 2016 - Op basis van de Wet bescherming persoonsgegevens mag een werkgever de gegevens van medewerkers niet oneindig bewaren. Ook voor verzuimgegevens gelden bewaartermijnen...