Verzuimportaal Promis Verzuim App
December: dé maand om over te stappen

December: dé maand om over te stappen

Als Verzuim- en Relatiemanager kom je dagelijks in contact met verzuimende medewerkers die behandeling nodig hebben. Vaak vallen deze behandelingen in het basispakket, maar soms ook niet. En wat te doen met het eigen risico? Omdat deze maand dé maand is waarin overgestapt kan worden naar een andere zorgverzekeraar, wijd ik mijn blog aan dit onderwerp.

In Nederland moet iedereen zich verplicht verzekeren voor ziektekosten. Hoeveel je wilt betalen mag je tot op zekere hoogte zelf betalen. Zo kun je kiezen voor een minimaal eigen risico van €385, maar kun je ook kiezen voor het maximaal eigen risico van €885. Wat interessant voor je is, is persoonsafhankelijk. Belangrijk in de keuze voor de hoogte van het eigen risico is wat je verwacht aan zorg te gaan gebruiken volgend jaar en of je een spaarpot hebt die ineens €885 kan uitkeren. Hoe hoger je eigen risico en hoe minder aanvullende verzekeringen je neemt hoe goedkoper je  premie is. Hier naar kijken kan je honderden euro’s per jaar besparen.

Maar niet iedereen is in de gelegenheid om een keuze te maken. Sommige mensen zijn chronisch ziek of weten dat zij bijvoorbeeld jaarlijks hun fysiotherapeut moeten bezoeken. Voor hen is een aanvulling op de basisverzekering gewenst. Dit betekent wel dat de premie stijgt. Om te kijken of je aanvullingen nodig hebt, is het belangrijk te weten wat wel in het basispakket is opgenomen. Dit is het volgende:
•    Geneeskundige zorg, door huisartsen, medisch specialisten en verloskundigen
•    Ziekenhuisverblijf
•    Tandheelkundige zorg (tot 18 jaar, vanaf 18 jaar chirurgische tandheelkundige zorg en uitneembaar kunstgebit)
•    Geneesmiddelen
•    Kraamzorg
•    Ziekenvervoer (ambulance en openbaar vervoer)
•    Paramedische zorg (beperkt fysiotherapie/oefentherapie, logopedie, ergotherapie, dieetadvisering)
•    Hulpmiddelen voor behandeling, verpleging, revalidatie, verzorging of een specifieke beperking (dus niet rollators en andere eenvoudige loophulpmiddelen)
•    Spoedeisende hulp over de hele wereld (voor het in Nederland geldende tarief)
•    Vervolgtesten (vlokkentest of vruchtwaterpunctie) bij een positieve Niet-Invasieve Prenatale Test (NIPT) die vrouwen in het buitenland hebben ondergaan
•    Vervoer van en naar een verpleegkundig kinderdagverblijf bij intensieve kindzorg. Er moet wel een medische indicatie zijn
•    Noodzakelijk ambulancevervoer bij jeugd-ggz

Belangrijk hierbij te vermelden is dat in de polisvoorwaarden van je zorgverekering staat wat precies vergoedt wordt en onder welke voorwaarden. Dit kan dus wel verschillen.

Tevens is belangrijk om te weten dat alle zorg die in het basispakket vergoedt wordt, je zelf moet betalen tot het bedrag van je eigen risico. Dit geldt niet voor:
•    Kraamzorg
•    Zorg door de huisarts
•    Verloskundige zorg
•    Bruikleenartikelen
•    Griepprik voor risicogroepen
•    Gratis bevolkoingsonderzoeken
•    Wijkverpleging
•    Zorg uit de basisverzerking voor kinderen tot 18 jaar

Soms krijg ik de vraag van medewerkers dat zij niet in staat zijn het eigen risico te betalen en derhalve afzien van de behandeling. In zo’n geval dient de werkgever te hulp te schieten in de financiering van de behandeling, omdat alles gedaan moet worden om een medewerker zo snel mogelijk volledig te laten re-integreren. Tevens adviseer ik deze medewerkers te onderzoeken of overstappen naar een andere zorgverzekeraar geen uitkomst kan bieden voor dergelijke situaties.

Wat ik tot slot wil delen is dat er een acceptatieplicht is voor de basisverzekeraar voor iedere zorgverzekeraar. Dus je kunt ook als je chronisch ziek bent altijd overstappen. De acceptatieplicht geldt echter niet voor aanvullende verzekeringen. Mocht je dus alleen de basisverzekering hebben en je wordt chronisch ziek, dan bestaat er een kans dat je jezelf nooit meer aanvullend kunt verzekeren. In dit geval kunnen de kosten hoog oplopen.

We weten natuurlijk nooit wat de toekomst brengt, maar mijn tip is om jaarlijks toch even aandacht te besteden aan je zorgverzekering, zodat je de kans verkleint dat je de zorg die je nodig hebt niet kan krijgen, want iedereen die ziek is, wil beter worden.

Succes met het uitzoeken.

Gerelateerde diensten

Capability biedt vele gerelateerde diensten. Klik op één van onderstaande producten voor meer informatie.
Nieuws
Second opinion in Arbobesluit

De regels voor gebruikmaken van de second opinion door een andere bedrijfsarts zijn gepubliceerd. Deze uitwerking van de aangekondigde wijziging in de Arbowet komt in het Arbobesluit. Voor het zo ver is kunt u uw (...)

Nieuws
Bedrijfsarts met aandacht voor preventie

Voorkomen is beter dan genezen. Het belang van preventie van verzuim groeit. Ook de rol van de bedrijfsarts verandert. Lees meer: (...)

Nieuws
OR: kijk nu alvast naar contract met arbodienst

De OR heeft, dankzij de nieuwe Arbowet, instemmingsrecht op de eisen die aan het contract (...)

Kunnen wij u helpen?