Verzuimportaal Promis Verzuim App

De meest actuele vragen worden hier beantwoord

De wereld is voortdurend in beweging. Op economisch en maatschappelijk vlak, op het gebied van wet- en regelgeving én technologie. Van een recessie naar economische groei, van werkstress naar baanzekerheid. Als werkgever is het zaak om op de hoogte te blijven. Juist ook over ontwikkelingen die relevant zijn voor u als werkgever én voor uw medewerkers.
Home > Informatiecentrum > Actuele vragen
Filter:
Toon alles
Hoe los ik een arbeidsconflict op?
Als het u niet lukt om een oplossing te vinden binnen het bedrijf, is het verstandig om een onafhankelijke mediator in te schakelen. Dit werkt vaak beter dan het inschakelen van, vaak dure, advocaten. Door het gebruik van advocaten is er kans dat het conflict nog verder oploopt. Een mediator stelt zich neutraal op en richt zich primair op de oplossing van het probleem op een zodanige wijze dat partijen weer door één deur kunnen. Ook bij een arbeidsconflict tijdens ziekte kan een mediator worden ingeschakeld.

 
Met welke wet- en regelgeving moet ik rekening houden?
Bij ziekte hebben we te maken met de Wet verbetering Poortwachter (WVP). In deze wetgeving staan alle stappen omschreven welke werkgever en medewerker moeten volgen bij de eerste twee jaar van het verzuim. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het inzetten van een bedrijfsarts voor het opstellen van een probleemanalyse of arbeidsdeskundige. Het volgen van deze wetgeving is belangrijk om het krijgen van een loonsanctie van het UWV te voorkomen.
Wanneer mag ik mijn medewerker ontslaan?
Wilt u ontslag aanvragen voor uw medewerker? Dan zijn er regels waar u zich aan moet houden. Die zijn afhankelijk van de arbeidsovereenkomst van uw medewerker en de redenen voor het ontslag (bedrijfseconomische redenen, conflict, disfunctioneren, ziekte of op staande voet). Ook heeft u te maken met de opzegtermijn en eventueel het opzegverbod of ontslagverbod.
Mijn medewerker kan niet meer terugkeren naar zijn functie, wat nu?
Helaas komt het wel eens voor dat een medewerker met bepaalde beperkingen niet meer zijn of haar eigen functie kan uitvoeren. Een arbeidsdeskundige kan in dat geval bepalen of de huidige functie inderdaad niet passend is en of er eventueel andere werkzaamheden binnen het bedrijf zijn die de medewerker wel kan uitvoeren. Mocht dit niet het geval zijn dan moet er een 2de spoor traject ingezet worden.
Uw medewerker helpen bij het vinden van een andere baan. Maar hoe??
U kunt ervoor kiezen om uw medewerker te begeleiden naar nieuw werk of ondernemerschap. De medewerker volgt dan een outplacementtraject. Met behulp van verschillende benodigde diensten, wordt de medewerker zo snel mogelijk begeleid richting een nieuwe werkgever. Dergelijke trajecten zijn vaak onderdeel van regelingen in het kader van reorganisaties of arbeidsconflicten.
Eigen regie behouden maar wel de behoefte om te sparren?
Grote organisaties kiezen veelal voor een vorm van ‘eigen regie’ rondom verzuimbegeleiding. Wanneer u hiervoor kiest, kunnen onze verzuimspecialisten uw leidinggevenden hierbij ondersteunen. De leidinggevende is in dit geval verantwoordelijk voor het stimuleren van de betrokkenheid van de medewerker en zijn of haar loopbaanontwikkeling. De leidinggevende zorgt ervoor dat afspraken worden nageleefd. Wij zorgen ervoor dat u voldoet aan alle wettelijke verplichtingen in het kader van Wet verbetering Poortwachter.
Wat is de rol van de OR bij de keuze van een Arbodienst?
OR-leden hebben instemmingsrecht wanneer uw organisatie wijzigingen gaat doorvoeren die betrekking hebben op het ziekteverzuimbeleid, re-integratiebeleid en arbeidsomstandigheden. De ondernemingsraad speelt dan ook een rol bij het afsluiten van een nieuw contract met een Arbodienst. Wij adviseren u graag bij het in gesprek gaan met uw OR-leden.
Ik wil problemen met het UWV voorkomen, hoe moet ik dit doen?
Het UWV beoordeelt, in het kader van de poortwachter toets, de verzuimbegeleiding en re-integratie-inspanningen van de werkgever. Dit is alleen het geval wanneer het resultaat van integratie niet bevredigend is te noemen. Het UWV beoordeelt het re-integratieresultaat in relatie tot de oorzaak van het verzuim en de ondernomen stappen. Het UWV schenkt bij de beoordeling aandacht aan de volgende aspecten:
  • voorschriften uit de Wet verbetering Poortwachter en de Regeling Procesgang eerste en tweede ziektejaar;
  • medische aspecten;
  • arbeidsdeskundige aspecten en werkinpassing.
Hoe kan ik mijn medewerkers duurzaam inzetbaar houden?
Hierna vijf tips om duurzame inzetbaarheid te realiseren.
1. Human Resources? Human relations!
2. Definieer beleid met betrekking tot duurzame inzetbaarheid in de taal van uw medewerkers.
3. Maak duurzame inzetbaarheid concreet. Over welke onderwerpen gaat het?
4. Creëer draagvlak. Alleen dan krijgt u iedereen mee.
5. Maak het leuk! Deel de successen!