Verzuimportaal Promis Verzuim App

Welkom MKB ondernemer

Capability biedt MKB-ondernemers innovatieve HR dienstverlening op het gebied van preventie, verzuim en mobiliteit. Ons doel is om uw medewerkers weer snel en zo verantwoord mogelijk aan het werk te krijgen. Zo kunt u zich 100% focussen op uw bedrijf!
Home > Ik ben > MKB ondernemer > Re-integratie

Re-integratie

Als uw medewerker langdurig verzuimt of blijvend arbeidsongeschikt is, probeert Capability zo snel mogelijk helder te krijgen of hij of zij terug kan keren naar de eigen werkplek, of het takenpakket aangepast dient te worden of dat uiteindelijk elders passend werk gezocht moet worden. Wanneer dit niet binnen uw organisatie kan, gaan we samen met uw medewerker op zoek naar een nieuwe werkgever. Dankzij onze aanpak werkt ruim 90% van de deelnemers binnen 20 weken weer volledig.
 
Duurzame werkhervatting
Wilt u de kans op een succesvolle terugkeer van een herstellende medewerker vergroten? Laat hem of haar dan begeleiden door een deskundige coach van Capability. U en de verzuimende medewerker krijgen één vast aanspreekpunt: een arbeidsdeskundige, die samen met u en de medewerker aan de slag gaat om een passende oplossing te vinden voor duurzame werkhervatting. Door vroegtijdige interventie voorkomt u langdurig verzuim. Zo beperkt u de financiële, emotionele en juridische gevolgen van arbeidsverzuim voor uw medewerker én uw organisatie. De arbeidsdeskundige onderzoekt de werkplek, de functie-inhoud en de belastbaarheid van uw medewerker. In de meeste gevallen kan de medewerker snel het werk weer hervatten op de eigen werkplek. Soms is het voor een duurzaam herstel beter dat de medewerker een nieuwe start maakt in een andere functie. Samen gaan we op zoek naar een passende functie binnen de organisatie. Een medewerker op de juiste plek is immers productiever en verzuimt minder.
 
Externe re-integratie (2e spoor)
Is een medewerker langdurig uit de running en ontbreekt het vooruitzicht op een re-integratie binnen uw organisatie? Dan begeleidt Capability deze medewerker naar passend werk bij een andere werkgever. Ons Kenniscentrum heeft een groot scala aan diensten voor handen die bijdragen aan duurzame externe re-integratie. Onze herstelcoach stelt een werkhervattingsplan op en vergroot via intensieve training en coaching de kansen op werkhervatting bij een andere werkgever. Hiermee voldoet uw organisatie aan de inspanningsverplichting Wet verbetering Poortwachter. Dit levert uw organisatie tevens een kostenbesparing op.
 
Van werk naar werk
Capability biedt uw organisatie de mogelijkheid om een medewerker in dienst te nemen, zodra deze bij u uit dienst gaat. Wij verwachten hierbij dat de medewerker de werkdag besteedt aan het toewerken naar een nieuwe carrière. Dit traject start wanneer de overeenkomst tussen u als opdrachtgever en Capability is getekend. Het doel van dit traject is dat medewerkers, via een ‘van werk naar werk’ oplossing, duurzaam herplaatst worden in een nieuwe, passende baan bij een andere werkgever. 

Jobport
Onze adviseurs hebben een landelijk netwerk van werkgevers wat het vinden van een nieuwe baan vergemakkelijkt. Via ons digitale matchingssysteem Jobport krijgt de medewerker automatisch voor hem geselecteerde vacatures aangeboden. Jobport biedt toegang tot ruim 250.000 unieke vacatures uit meer dan 100.000 bronnen. Na een intake, die al binnen een week plaatsvindt, begeleidt onze adviseur de sollicitaties. Natuurlijk zorgen wij voor u een rapportage van alle feitelijke activiteiten. Capability heeft minimaal 1 maal per twee weken contact met de kandidaat en elke drie weken een persoonlijk gesprek. Als blijkt dat dit niet mogelijk is, wordt u met reden op de hoogte gesteld. Zo blijft u betrokken bij de zoektocht van uw medewerker naar nieuw werk. Onze adviseur zorgt ervoor dat uw organisatie aan al uw wettelijke (inspannings)verplichtingen voldoet. Zo komt u niet voor vervelende verrassingen te staan. Wij ontzorgen!
 
Begeleiding tot 12 jaar
Wist u dat uw organisatie door nieuwe wetgeving vanaf 2017 meer verantwoordelijkheid krijgt bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers? 12jaarsbegeleiding van Capability is dé oplossing voor organisaties die eigenrisicodrager (ERD) zijn of worden voor de Ziektewet en/of WGA. Zo biedt Capability risicomanagement over de gehele verzuimketen, die tot wel 12 jaar kan duren. Onze verzuim- & relatiemanagers helpen u om de risico’s op hoge kosten te beperken of zelfs te voorkomen. Door een snelle  werkhervatting, bewaking van de inzetbaarheid van medewerkers en daarmee een verlaagde kans op instroom in de WGA(-flex) krijgt u meer grip op schadelast.

Gerelateerde diensten

Capability biedt vele gerelateerde diensten. Klik op één van onderstaande producten voor meer informatie.

Meer weten?

Richard Harder
Richard Harder
Accountmanager
088 - 045 01 00
richard.harder@capability.nl
Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.

Blog
Verzuimdrempel vs Hervattingsdrempel

De beslissing te verzuimen wordt niet alleen bepaald door de klachten (de noodzaak om te verzuimen), maar ook door de verzuimdrempel. De ene persoon zal zich bijvoorbeeld ziek melden wanneer (...)

Nieuws
Gebrek aan verschil tussen man en vrouw

De gezondheidszorg is te weinig ingesteld op de verschillen tussen een man en een vrouw... (...)

Kunnen wij u helpen?